English version of this page

Forskerskoler

MN-fakultetet deltar i flere forskerskoler. Forskerskolene varierer i størrelse, omfang og tilbud. Skolen skal tilby kurs/samlinger for ph.d.-kandidatene og skape et dynamisk og forpliktende faglig og sosialt fellesskap. For å delta må du være tatt opp til et ph.d.-program.

Forskerskoler ved UiO

Nasjonale forskerskoler

UiO som vertsinstitusjon

UiO som deltaker

Publisert 13. jan. 2011 13:43 - Sist endret 2. apr. 2019 09:51