English version of this page

Forskerskoler

Nasjonale forskerskolene er en satsning fra Norges forskningsråd som spesielt skal styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere nettopp ved samarbeid mellom institusjonene. Forskerskolene er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Forskerskolene skal bidra til å heve kvaliteten på forskerutdanningen. De skal dessuten bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning.

Hver forskerskole består av et nettverk av institusjoner som har inngått et forpliktende samarbeid om ph.d.-utdanning innenfor et fagområde. Skolene samarbeider om ph.d.-kurs, seminarer, sommerskoler osv., og benytter hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er relevant. De kan derfor tilby en bredere forskerutdanning enn hver enkelt institusjon har mulighet til alene.

Forskerskoler ved UiO

Nasjonale forskerskoler

UiO som vertsinstitusjon

UiO som deltaker

Kontakt oss

Se kontaktpunkter for doktorgrad

Publisert 13. jan. 2011 13:43 - Sist endret 10. juni 2022 09:19