English version of this page

Likestillingsutvalg

Likestillingsutvalget ved Institutt for teoretisk astrofysikk består av:

Mandatet til likestillingsutvalget er:

  1. Foreslå for instituttledelsen og instituttstyret tiltak som bygger opp om MN-fakultetets strategi for likestillingsarbeid (https://www.mn.uio.no/om/likestilling/mn-likestillingsstrategi-2015-2020.pdf) ved ITA og hjelper til å sikre at studenter og ansatte opplever rettferdighet og likebehandling uavhengig av kjønn, alder og etnisitet.
  2. Være representert i Fakultetets likestillingsnettverk (se https://www.mn.uio.no/om/likestilling/20150325-mandat-likestillingsutvalget-mn.pdf) og videreføre tiltak derfra på instituttet.
  3. Ved utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved instituttet, identifisere mulige gode kvinnelige kandidater og se til at de blir anmodet om å søke.
  4. Før utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved instituttet, gå gjennom utlysningsteksten for å sikre at stillingen utlyses så bredt at gode kvinnelige kandidater ikke utelukkes.

Vi oppfordrer alle på ITA til å ta kontakt med oss angående saker dere vil vi skal ta opp eller forslag til forbedringer. Din beskjed vil være anonym.

Publisert 21. jan. 2011 12:07 - Sist endret 9. nov. 2021 10:34