Sakregister for ph.d.-programrådet

2022

Torsdag 12.05.2022

D-sak 26/22     Fra ph.d.-utvalgsledere: Bruk av gode eksempler på prosjektbeskrivelser
D-sak 25/22     Fra ph.d.-representanter: 1. Psykisk helse og 2. Hjemmekontor
O-sak 24/22     Ekstern evaluering av ph.d.-programmet (oppdatert mandat)
D-sak 23/22     Veilederopplæring ved Universitetet i Bergen (v/Hanne Widnes Gravermoen)
D-sak 22/22     e-læringsmodulen om PhD-veiledning (v/Natasa Nikolic)
D-sak 21/22     Veilederopplæring ved Universitetet i Uppsala (v/Hugo de Boer)

Onsdag 30.03.2022

D-sak 20/22      Fra ph.d.-representanter: nytt ph.d.-forum og innspill fra første møte
O-sak 19/22     Orientering fra forskningsdekanen
D-sak 18/22     Tildelingsbrevet til UiO 2022
D-sak 17/22     Dialogmøter om studiekvalitet
O-sak 16/22     Circle U.
O-sak 15/22     Studiekvalitetsrutiner, siste utkast
D-sak 14/22     Vurdering av personvern i doktorgradsarbeidet

Mandag 14.02.2022
D-sak 13/22     Omfordeling av frie KD-stillinger til bærekraftsatsingen
D-sak 12/22     Hybriddisputaser: fordeler og ulemper
O-sak 11/22     Møteplan for 2022
O-sak 10/22     Programseminar for nye ph.d.-kandidater
D-sak 09/22     Ekstern programevaluering
D-sak 08/22     Revidering av MNs studiekvalitetsrutiner

2021

Mandag 01.03.2021
D-sak 07/21     Innhold og evaluering av forskerkurs og spesialpensum
O-sak 06/21     Læringsutbyttebeskrivelser (LUB) for ph.d.-programmet
O-sak 05/21     Forskerutdanningsmelding (FORM)
D-sak 04/21     Midlertidig studierett
D-sak 03/21     Engelskkravet
O-sak 02/21     Fremdriftsrapportering
O-sak 01/21     Presentasjon av ny forskningsdekan og ph.d.-programrådet

2020

Torsdag 10.12.2020
O-sak 31/20     Ordning for deling av best praksis
D-sak 30/20     Honorar til eksterne evaluatorer for 3.-semesterrapportering og digital prøvedisputas
D-sak 29/20     Best praksis for tildeling og innhold/gjennomføring av pliktarbeid
D-sak 28/20     Nytt forslag for LUBene for ph.d.-programmet
D-sak 27/20     Rundt rundt bordet om mottak og oppfølging av ph.d.-kandidater inn mot julen
D-sak 26/20     Rutiner rundt godkjenning av søknader om ekstern hovedveileder og søknad om unntak fra residensplikt
O-sak 25/20     Engelskkrav
O-sak 24/20     Tidsfrist for endring av veiledergruppen

Mandag 23.11.2020
O-sak 23/20     Rundt rundt bordet om koronasituasjonen
O-sak 22/20     Digitalisering og effektivisering av ph.d.-opptak
D-sak 21/20     Implementering av nasjonal kvalifikasjonsrammeverk for ph.d.-programmet

Torsdag 27.08.2020
O-sak 20/20     Runde rundt bordet
D-sak 19/20     Kravene for å veilede ph.d.-kandidater
D-sak 18/20     Tidsfrist for endring av veiledergruppen
O-sak 17/20     Seminar 29.-30. oktober
O-sak 16/20     Status for halvdigitale disputaser
O-sak 15/20     Status for forlengelser

Mandag 08.06.2020
O-sak 14/20     ITS har utarbeidet egen mal for ph.d.-avhandlingen
O-sak 13/20     Runde rundt bordet (status i koronapandemien)
O-sak 12/20     Forlengelser av stipendiatstillinger grunnet koronavirus
O-sak 11/20     Møteplan høsten 2020
O-sak 10/20     Prøveforelesning
O-sak 09/20     Halvdigitale disputaser

Mandag 04.05.2020
O-sak 08/20     Runde rundt bordet (status i koronapandemien)

Torsdag 20.02.2020
O-sak 07/20     Møteplan for vårsemester 2020
O-sak 06/20     Læringsutbyttebeskrivelse (LUB) for ph.d.-programmet
O-sak 05/20     Ph.d.-programrådsseminar 30.-31. mars 2020
O-sak 04/20     Trivsel og psykisk helse blant ph.d.-kandidater
O-sak 03/20     Ph.d.-programseminar 2020
O-sak 02/20     Status på forskerutdanningsmelding (FORM)
D-sak 01/20     Mal for prosjektbeskrivelse

2019

Tirsdag 03.12.2019
O-sak 25/19     Retningslinjer for tilsetting av stipendiater (FI)
O-sak 24/19     Instituttvise innspill til Forskerutdanningsmeldingen (FORM)
D-sak 23/19     Tema for programrådets workshop våren 2019

Fredag 11.10.2019
D-sak 23/19     Retningslinjer for kandidat-veileder-relasjoner (IFI)
O-sak 22/19     Bedriftsmentor for kandidater med arbeidsplass i bedrifter/næringslivet
O-sak 21/19     Internevaluering av ph.d.-programmet
D-sak 20/19     Forskerutdanningsmeldingen 2018-2019 (FORM)
O-sak 19/19     Rangering av søkere ved ansettelse

Fredag 28.06.2019
O-sak 18/19     Mentorordning for mottak av nye kandidater
D-sak 17/19     Angående kappa i avhandlinger og tema for prøveforelesninger (NHM)
D-sak 16/19     Tidsfrister for innlevering (Ph.d./MI; utsatt til neste møte)
D-sak 15/19     Disputasdatoer (FI; utsatt til neste møte)
O-sak 14/19     Kartlegging av arbeidsmiljøet for ph.d.-kandidater på IFI
O-sak 13/19     Orientering om årets forskerutdanningskonferanse (psykososial helse)
O-sak 12/19     Kommentarer til Tilstandsrapporten 2019
O-sak 11/19     Gjennomgang av prosessen for søknader om unntak fra formelle opptakskrav

Tirsdag 21.05.2019
O-sak 10/19     IFI: tiltak for å forhindre overbelastning av kvinnelige tredjeopponenter
O-sak 09/19     Informasjon om karriereprogrammet for PhD kandidater 
D-sak 08/19      Informasjonsflyt: hvordan informere kandidater og veiledere om aktiviteter
O-sak 07/19     Åsmund Eikenes presenterer MNKOM9010 (Communicating Science)

Torsdag 31.01.2019
O-sak 06/19-e     Status UiO arbeid med nye etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner
O-sak 06/19-d     Orienteringsmøte om postdoktor og ph.d.-utviklingsprogram 6. februar
O-sak 06/19-c     Utviklingsplan for postdoktorer: implementering fra 01.01.2019
O-sak 06/19-b     Samtaleverktøy: implementering fra 01.03.2019
O-sak 06/19-a     Ph.d.-programseminar 2019
O-sak 05/19     Workshop for programrådet vår 2019
O-sak 04/19     Møteplan for vårsemester 2019
O-sak 03/19     Seminartilbud for ph.d.-kandidater
D-sak 02/19     Fremdriftsrapportering: administrative prosesser på fakultet
D-sak 01/19     Internevaluering (forskerutdanningsmeldingen) av ph.d.-programmet

2018

Torsdag 29.11.2018
D-sak 25/18     Eksterne kurs
D-sak 24/18     Hva inngår i pliktarbeid for ph.d.-kandidater?
D-sak 23/18     Administrative prosesser på fakultets- og instituttnivå
D-sak 22/18     Programseminar, 8.-9. februar 2019
O-sak 21/18     'Career options' seminar 16. november
O-sak 20/18     Seminar 'How to attract funding' 8. oktober
O-sak 19/18     PhD completion seminar 29. oktober

Torsdag 13.09.2018
D-sak 18/18     Hva skal ph.d.-utdanningen være?
O-sak 17/18     Arrangmenter for ph.d.-kandidater
O-sak 16/18     Oppføling av vårens seminar 'Doktorgrad og veien videre'
O-sak 15/18     Effektivisering av administrative prosesser

Tirsdag 24.04.2018
O-sak 14/18     Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO
O-sak 13/18     Møteplan for høstsemester 2018
D-sak 12/18     Arbeidsform for ph.d.-programrådet
V-sak 11/18      Samtaleverktøy
O-sak 10/18     Håndbok for nye ph.d.-kandidater på IBV
D-sak 09/18     Innholdsmessig krav til prosjektbeskrivelse
D-sak 08/18     Seminar om karriereveiledning for ph.d.-kandidater - 25. mai

Fredag 09.02.2018
D-sak 07/18     Ønske om krav om impact of ehtical aspects i prosjektbeskrivelsen
D-sak 06/18     Utdanningskrav til søkere til doktorgradsprogrammet
D-sak 05/18     Engelskkrav for opptak til doktorgradsprogrammet
O-sak 04/18     Nettsider for ph.d.-programrådet
D-sak 03/18     Kandidatundersøkelse
O-sak 02/18     Nasjonal forskerutdanningskonferanse 13.-14. juni 2018, UiO
O-sak 01/18     Den periodiske evalueringen av ph.d.-programmet ved SV

2017

Fredag 08.09.2017
D-sak 10/17     Opptakskrav og innstillinger av kandidater i stipendiatstillinger

Onsdag 24.05.2017
O-sak 09/17     Kvalifikasjonsrammeverket og innovasjon
O-sak 08/17     Digital eksamen

Torsdag 02.03.2017
O-sak 07/17     Dialogsmøter med grunnenhetene
D-sak 06/17     Det engelske kravet
D-sak 05/17     Forskerutdanningsmelding: formål og innhold
D-sak 04/17     Hovedveileder

Onsdag 11.01.2017
D-sak 03/17     Oppnenvning av kvinnelige opponenter i bedømmelseskomiteer
D-sak 02/17     Ph.d.-programrådets og ph.d.-utvalgets mandat
D-sak 01/17     Den årlige forskerutdanningsmeldingen

Publisert 23. jan. 2019 15:03 - Sist endra 31. mai 2022 16:46