PhD-utvalg og mal for PhD-prosjektbeskrivelse

PhD-utvalget ved Institutt for tenologisystemer (ITS) har det koordinerende ansvaret for forskerutdanningen ved instituttet. Utvalgets oppgaver er blant annet faglig vurdering av søknader, anbefaling om opptak og oppfølging av PhD-kandidater og veiledere gjennom årlig rapportering.

Rolle Representant
Leder Josef Noll
Fast vitenskapelig Torbjørn Skauli
Fast vitenskapelig Marianne Zeyringer
Stipendiat Oskar Vågerö
Sekretær

Ida Elisabeth Rydning

Medlemmene i PhD-utvalget utpekes for 4 år, med unntak av PhD-kandidat for 2 år. Utvalget består av en leder, to fast vitenskapelige ansatte og en PhD-kandidat.

Administrasjonen fungerer som sekretær.

Leder i PhD-utvalget er representant for grunnenheten (instituttet) i ph.d.-programrådet ved MN-fakultetet.

Mal for ph.d. prosjektbeskivelse


Samtaleverktøyet er et skjema som tar for seg kandidaten og veileders forventninger til PhD-studiet. Skjema skal tas i bruk ved ITS for alle kandidater som tas opp til et phd-studium. Verktøyet tas i bruk før søknad om opptak til phd-studiet leveres til PhD-utvalget.

Publisert 14. juni 2017 15:08 - Sist endret 7. okt. 2021 13:20