English version of this page

Seksjon for energisystemer

Foto:Colourbox

Seksjonens primære oppgave, er å utføre forskning som vil styrke samfunnet til en bærekraftig utvikling gjennom energisystemer, spesielt for å adressere målene som er  definert i FNs bærekraftsmål nr. 7 som omhandler ren energi for alle.

For å bidra til disse målene, utfører seksjonen forskning som tar for seg utfordringene knyttet til energisystemmodellering, energikonvertering og lagring for fornybare energibaserte systemer; Sensorer og  energikontrollsystemer; Digitalisering, sikkerhet og sikkerhet for energisystemer.

Aktuelle prosjekter

Vi er involvert i flere nasjonale og internasjonale prosjekter. En oversikt over disse, finner du ved å klikke her: Forskning

Kontakt

Postadresse Postboks 70, 2027 Kjeller Besøksadresse Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller

Enhetskoder

Koststed 15601000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 153020 Vortex, FS m.m.