Josef Noll

Professor - Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier
Bilde av Josef Noll
English version of this page
Telefon +47-2284 2228
Mobiltelefon +47-9083 8066
Rom 311
Treffetider avtale via SMS
Brukernavn
Besøksadresse ITS Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller
Postadresse Postboks 70 2027 Kjeller

Forskning

"Livet er trådløs! Siste gangen jeg var knyttet opp gjennom en tråd var etter fødselen", dette er min devise. Og mobile/trådløse nett har en del spennede utfordringer. Viste du at:

 • Mobilnett i Norge hadde i 2012 dobbelt så mange dingser som personer knyttet til.
  Denne forandringen fra et nett for tale til et nett for dingser og Internetaksess er det mest fundamentale som har skjedd med mobilnett. 
 • Grunnen til at Google valgte å komme med et operativsystem var tilgang til applikasjoner (apps).
  Mobilen er nøkkelen til alt på morgendagens Internett. Tilpassede applikasjoner, som henter informasjon om deg fra mobilen og sensorer knyttet til mobilen, er de som virkelig betyr noe i framtiden.
 • Internett er på vei til et Internett for personer, tjenester og dingser (IoPTS - Internet of People, Things, and Services).
  Mens du i dag må sitte foran skjermen og prøver å forstå hva det dreier seg om, kommer morgendagens Internett til å levere forslag til deg, eller svare på alle dine ubesvarte eposter.
 • Automatiserte prosesser støtter seg på sensor data, men har lite kunnskap om sikkerhet rundt disse sensorer 
  Målbart sikkerhet for personlige, organisatoriske og sensordata er en utfordring som omfatter heterogene systemer, sikkerhetsfunksjonalitet og forståelsen av sikkerhet.

Undervisning

Jeg har en fokus på adaptive nett og informasjonssikkerhet (WNaS). Du finner relaterte kurs og eksempler av studieplaner på vår wiki.

UNIK4700 Radio og Mobilitet gir det en oversikt over sensor- (ZigBee, NFC, Bluetooth), trådløse- (Wifi), og mobile systemer, med beregninger av systemparameter, og relatere disse til mobilitetsutfordring

UNIK4710 Kontekstavhengige semantiske tjenester gir deg en mulighet til å utvikle din egen scenario, basert på hvor du er, hvem du er sammen med, eller hva du gjør. På vår wiki finner du eksempler av slike utviklinger

UNIK4230 Mobilkommunikasjon gir deg kunnskap om mobilutviklingen, fra GSM til LTE og "beyond". Jeg holder 2-3 forelesninger om refleksjoner og flervegeutbredelse. 

UNIK4250 Sikkerhet i distribuerte systemer gir deg grunnleggende kunnskap om systemsikkerhet. Jeg holder 1 forelening om mobilsikkerhet.

UNIK4740 Informasjonssikkerhet i industrielle sensor- og mobile systemer tar seg av utvalgte temaområder innen sikkerhet basert på industrielle anvendelser.

Alle kurs og forelesninger som jeg holder er tilgjengelig både gjennom video og blir streamet. Dette er del av UNIKs eCampus prosjekt. Informasjon om video til rom Scheme@Ifi, Høyskolen i Bergen (HiB), Universitet i Agder (UiA) og til alle som har en smartphone :-)

Bakgrunn

Vi må sammen jobbe for Norge som et uformelt kunnskapssamfunn. Mye at det vi gjør på det uformelle er kjempebra, men når det gjelder teknologibasert kunnskap lå ligger vi etter de land som vi sammenligner oss. Dette kunne jeg erfare fra min bakgrunn av arbeidslivet i Tyskland (Siemens), Nederland (Den Europeiske Romorganisasjon - ESA) og Norge (Telenor). 

Mitt spesialområdet er radio, men fikk min første jobb som designer av integrerte kretser hos Siemens i München. Etter dr. graden ved Ruhr-Universitet i Bochum jobbet jeg hos ESA med satellitbasert fjernmåling av snø, is og vegetasjon. Vi hadde bl.a. en målekampagne på Okstindanbreen i Nordland. Min norske kolleger stått der uten våtter, men jeg fikk forfrysninger på to finger... 

I Norge hadde jeg gleden å være med på UMTS utviklingen ved Telenor Forskning (FoU/R&I) på Kjeller. Her kommet fokus på mobile tjenester og systemer. Jeg jobbet mye i internasjonale prosjekter, og fikk gode kontakter til industrien og akademia. I 2006 blir jeg med i Movation, innovasjonsselskapet som Telenor, Opera, Fast, Nera Satcom, Comperio, Birdstep og Radionor dannet for "moving innovation forward". Her treffer jeg entrepeneur med gode ideer, og prøver å bidra til teknologisk innovasjon. 

Jeg liker mest å forske, og dermed ble overgangen til UiO/UNIK veldig naturlig for meg. Har/hadde gleden å ha PhD studenter fra bl. a. Bangladesh, Pakistan, Ungarn, og andre land hvor Telenor har sine mobilnett. Denne internasjonale perspektiven hjelper meg å forstå hvordan framtidens utfordringer er, særlig når sensorer snakker (gjennom mobilen) til automatiserte prosesser.

Vill du lese mer, klikk gjerne på Fredagspraten (bildet til høyre), som ble publisert i Akers Avis Groruddalen i mai 2013.

Studentprosjekter innen Adaptive Nett og Informasjonssikkerhet

Har du noen ideer om hva du ønsker å jobbe med? I så fall, ring meg så snakker vi om mulige oppgaver.

En liten oversikt over mulige masteroppgaver finner du ITS-wiki, en liten presentasjon kan lastes ned her.

 • Radio communication, including 
  • Communication in the high North, advancing propagation models 
  • models and protocols for industrial sensor networks 
  • Basic Internet access and provision for emerging economies 
 • The 3rd wave of Internet: the Internet of People, Things and Services 
  • providing context-awareness for mobile and business services 
  • Socialtainment, integrating your social network into future (electrical) mobility 
 • Information Security 
  • establish measurable security for the sensor networks 
  • adaptable security for sensor-driven applications in traffic, eHealth 
 • Mobile Applications 
  • Monitoring Air Quality through mobile devices 
  • using mobile phones for health monitoring (and fun) 
 • Light-weight solutions for autonomous operations 
  • distributed logic for decentralised decision making 
  • light-weight software for autonomous operations 
  • semantic systems for advanced information handling in shipping

Har du noen ideer om hva du har lyst å jobbe med, gjerne ta kontakt (helst SMS/phone).

Samarbeid

"Av og til lurer jeg på om jeg driver med forskning, eller bare med samarbeid"

Samarbeid er ja helt nødvendig for å forstår kompleksiteten av teknologien, og for å komme på gode ideer for nye forskningsprosjekter. Vi har et godt nettverk på Kjeller, hvor jeg jobber med Torleiv Maseng (FFI) på kognitive systemer, med bl. a. Lars Bråten (FFI), Terje Tjelta (Telenor) og Michael Cheffena (HiG) på radiokommunikasjon i polare regioner, med bl.a. Nuria Castell (NILU), Alena Bartonova (NILU), Pål Danielsen (Kjeller Innovasjon) og Arne Berre (Sintef) på mobile luftkvalitetsmålinger, og med Guy Kamanda (Nextelco) og Vidar Sannerhaugen (Akershus Teknologifond) på Internettaksess for Afrika.

På det akademiske så har vi gjennom "Center of Wireless Innovation Norway" (CWI) en samarbeid mellom 7 universiteter og høyskoler innen trådløse systemer, og har utvidet samarbeidet med "Center for Telecommunication Infrastruktur" (CTIF) i Denmark. Vi har også en PhD samarbeid med UiA og "Kinshasa Institute of Technology" (KIST) og med Grameenphone og "Bangladesh University of Engineering og Technology" (BUET). 

Industriell samarbeider vi med Pål Orten (Kongsberg) og Mushfiq Chowdhury (ABB) på industrielle sensorsystemer, og gjennom det European JU Artemis prosjekt nSHIELD med 25 partner i Portugal, Sverige, Italia, Spania, Ungarn og Slovenia på målbart sikkerhet. Vi er medgründer av "Internet of Things Value Network", et kompetansenettverk i regi av Norges Forskningsråd. Gjennom gründerstøtte både i Movation og i Gründernes Hus bidrar jeg til kompetansebasert innovasjon, noe som vi har formalisert i BIA nettverk Movation. Noen av de spennede utviklinger er Brocode, hvor vi tester og utvikler nye konsepter for blogg, TV og sosiale nett. 

Til slutt en hjertesukk "Gir oss en fri tilgang til informasjon" og "la deg og meg bestemme hva vi dele på nett".  UiO og Kjeller Innovasjon har dannet Basic Internet Foundation, for å promotere visjon "Internet lite for all". 

Emneord: ITS, wireless networks, radiokommunikasjon, trådløse sensornettverk, mobile applications, informasjonssikkerhet, blockchain, internet of things, measurable security, Semantisk web

Publikasjoner

For en oversikt over Publikasjoner, Presentasjoner og Nyheter se references.jnoll.net

Her ser du en av mine presentasjoner på slideshare:

 

Publisert 27. mai 2013 16:44 - Sist endret 19. nov. 2018 15:21