Josef Noll

Professor - Seksjon for energisystemer
Bilde av Josef Noll
English version of this page
Telefon +47-2284 2228
Mobiltelefon +47-9083 8066
Rom 311
Treffetider avtale via SMS
Brukernavn
Besøksadresse ITS Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller
Postadresse Postboks 70 2027 Kjeller

Forskning

"Bærekraftig utvikling trenger digital inkludering". Mer enn halvparten av alle mennesker er ikke på internett, og har dermed ikke en muligheten til å bli med i den digitale framtiden. Samtidig er verdiene knyttet til IT dårlig fordelt: de 5 store IT selskaper har en verdiskapning som er like stor som hele Frankrike. 

Det digitale skille er en av de store utfordringen. Uten digital inkludering klarer vi ikke å oppfylle de bærekraftsmålene i Agenda 2030. Og ikke minst, Afrika vokser fra 1,3 milliarder mennesker (2018) til 2,5 milliarder mennesker innen 2050 (UNO tall). Vi er nødt til å skape minst 1,2 milliarder jobber for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 

Fra min bakgrunn kjenner jeg informasjonssystemer (2G, 3G, 4G, 5G, Wifi) og ser fram til utviklingen av "6G for Humanity and Sustainability".  Dette betyr forskningen på målbart sikkerhet for personlige, organisatoriske og autonome systemer. Sensordata, som er driveren av IoT- og autonomiverden, trenger å bli pålitelig og forutsigbart.

Vi trenger en kontrollfunksjoner for monitorering av energi- og autonome systemer, og hva disse betyr for samfunnet. Samfunnssikkerhet hadde tidligere fokus på den fysiske beskyttelsen, bl.a.  mot biologiske og kjemiske våpen. I den digitale verden betyr samfunnssikkerhet å bli motstandsdyktig mot alle former for angrep, samt motvirke de negative utviklinger knyttet til det digitale skillet. 

Undervisning

Jeg har en fokus på digitalisering, samfunns-, IoT- og informasjonssikkerhet. Du finner relaterte kurs vår wiki.

Bakgrunn

Vi må sammen jobbe for Norge som et uformelt kunnskapssamfunn. Mye at det vi gjør på det uformelle er kjempebra, men når det gjelder teknologibasert kunnskap lå ligger vi etter de land som vi sammenligner oss. Dette kunne jeg erfare fra min bakgrunn av arbeidslivet i Tyskland (Siemens), Nederland (Den Europeiske Romorganisasjon - ESA) og Norge (Telenor). 

Mitt spesialområdet er radio, men fikk min første jobb som designer av integrerte kretser hos Siemens i München. Etter dr. graden ved Ruhr-Universitet i Bochum jobbet jeg hos ESA med satellitbasert fjernmåling av snø, is og vegetasjon. Vi hadde bl.a. en målekampagne på Okstindanbreen i Nordland. Min norske kolleger stått der uten våtter, men jeg fikk forfrysninger på to finger... 

I Norge hadde jeg gleden å være med på UMTS utviklingen ved Telenor Forskning (FoU/R&I) på Kjeller. Her kommet fokus på mobile tjenester og systemer. Jeg jobbet mye i internasjonale prosjekter, og fikk gode kontakter til industrien og akademia. Fra 2006-2018 var jeg med i Movation, innovasjonsselskapet som Telenor, Opera, Fast, Nera Satcom, Comperio, Birdstep og Radionor dannet for "moving innovation forward". Det ble mange gode ideer, men samtidig tanken om "hva gjør vi for samfunnet?" 

Jeg liker mest å forske, og dermed ble overgangen til UiO/UNIK veldig naturlig for meg. Har/hadde gleden å ha PhD studenter fra bl. a. Bangladesh, Pakistan, Ungarn, og andre land hvor Telenor har sine mobilnett. Denne internasjonale perspektiven hjelper meg å forstå hvordan framtidens utfordringer er, særlig når sensorer snakker (gjennom mobilen) til automatiserte prosesser.

Vill du lese mer, klikk gjerne på Fredagspraten (bildet til høyre), som ble publisert i Akers Avis Groruddalen i mai 2013.

Studentprosjekter innen Adaptive Nett og Informasjonssikkerhet

Master Thesis at Department of Technology - Societal Security

Har du noen ideer om hva du ønsker å jobbe med? I så fall, ring meg så snakker vi om mulige oppgaver.

En liten oversikt over mulige masteroppgaver finner du ITS-wiki, en liten presentasjon kan lastes ned her.

 • Radio communication, including 
  • Communication in the high North, advancing propagation models 
  • models and protocols for industrial sensor networks 
  • Basic Internet access and provision for emerging economies 
 • The 3rd wave of Internet: the Internet of People, Things and Services 
  • providing context-awareness for mobile and business services 
  • Socialtainment, integrating your social network into future (electrical) mobility 
 • Information Security 
  • establish measurable security for the sensor networks 
  • adaptable security for sensor-driven applications in traffic, eHealth 
 • Mobile Applications 
  • Monitoring Air Quality through mobile devices 
  • using mobile phones for health monitoring (and fun) 
 • Light-weight solutions for autonomous operations 
  • distributed logic for decentralised decision making 
  • light-weight software for autonomous operations 
  • semantic systems for advanced information handling in shipping

Har du noen ideer om hva du har lyst å jobbe med, gjerne ta kontakt (helst SMS/phone).

Samarbeid

"Av og til lurer jeg på om jeg driver med forskning, eller bare med samarbeid"

Samarbeid er ja helt nødvendig for å forstår kompleksiteten av teknologien, og for å komme på gode ideer for nye forskningsprosjekter. Vi har et godt nettverk på Kjeller, hvor jeg jobber med Torleiv Maseng (FFI) på kognitive systemer, med bl. a. Lars Bråten (FFI), Terje Tjelta (Telenor) og Michael Cheffena (HiG) på radiokommunikasjon i polare regioner, med bl.a. Nuria Castell (NILU),  Alena Bartonova (NILU), Pål Danielsen (Kjeller Innovasjon) og Arne Berre (Sintef) på mobile luftkvalitetsmålinger, og med Christine Holst, Andrea Winkler og vår team fra 9 land på fri tilgang til informasjon (#InternetLite) for alle .

 

Industriell samarbeider vi med Pål Orten (Kongsberg) og Mushfiq Chowdhury (ABB) på industrielle sensorsystemer, og gjennom det European SCOTT prosjekt med 57 partner fra 12 land. Tidligere hadde vi bl.a. JU Artemis prosjekt nSHIELD med 25 partner i Portugal, Sverige, Italia, Spania, Ungarn og Slovenia på målbart sikkerhet. Vi er medgründer av "Internet of Things Value Network", et kompetansenettverk i regi av Norges Forskningsråd

Til slutt en hjertesukk "Gir oss en fri tilgang til informasjon" og "la deg og meg bestemme hva vi dele på nett".  UiO og Kjeller Innovasjon har dannet Basic Internet Foundation, for å promotere visjon "Internet lite for all". 

Emneord: ITS, digital inkludering, samfunnssikkerhet, bærekraftsmålene, trådløse nett, mobile nett, 6G, IoT sikkerhet, radiokommunikasjon, sensornettverk, informasjonssikkerhet, blockchain, tingenes internett, målbart sikkerhet, privacy labelling, Semantisk web

Utvalgte publikasjoner

For en oversikt over Publikasjoner, Presentasjoner og Nyheter se references.jnoll.net

Video fra Vimeo
Hvis du har lyst å se på video om våre aktiviteter: https://vimeo.com/josefnoll

 

Publisert 27. mai 2013 16:44 - Sist endret 17. des. 2020 12:23