English version of this page

GravidPluss

Prosjektet gir råd om diabetes til gravide via en App

Stadig flere kvinner får svangerskapsdiabetes som kan få negative konsekvenser for både mors og barnet fremtidige helse. Gravid+ er et forskningsprosjekt der det skal utvikles og testes en app for smarttelefon der kvinner med svangerskapsdiabetes kan registrere blodsukkeret sitt og samtidig får information om kosthold og fysisk aktivitet.. Prosjektet startet i april 2014 og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Innholdet i appen er kultursensitiv og appen er også tilgjengelig på urdu og somali. Appen skal først testes i en randimisert kontrollert studie på fem sykehus i Oslo og Akershus der en gruppe kvinner får tilgang til appen og en gruppe ikke får det. Prosjektet ledes av Mirjam Lukasse fra HiOA.

I løpet av studien skal deltagerne fylle ut elektroniske spørreskjemaer på brett på sykehuset. I fm. dette prosjektet blir det et samarbeid med UIO/ITS ved Josef Noll som vil bidra med det som handler om «mobil og internett teknologi, mobile applikasjoner og sikkerhets evalueringen». Forskere ved HiOA er ansvarlige for innholdet og design, ITS for gjennomføring og programmering av teknologien. ITS (tidligere UNIK) har blitt partner i NFR prosjektet, med fokus på app utviklingen og teknologi vurderinger.

Les mer på http://GravidPluss.no

 

Emneord: Graviditet, Gravide, Blodsukker, Digital Helse
Publisert 17. juni 2014 14:28 - Sist endret 30. nov. 2017 19:42