English version of this page

Studier

Våre masterprogram:

Studenter på andre studieprogrammer kan også veiledes av våre forskere, blant disse er:

 

Forskerutdanning: ph.d.

 

Kontakt oss

E-post: studieinfo@its.uio.no

Se egen bussrute for bussen
Blindern-Kjeller

Emner

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Tjenester og verktøy

Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.