Hvem kontakter jeg?

Spørsmål om:

 • alle ITS-emner
 • masterstudier innen informatikk:robotikk og intelligente systemer, studieretning kybernetikk og autonome systemer
 • masterstudier innen fornybare energisystemer

Studieadministrasjonen
Institutt for teknologisystemer

Gunnar Randers vei 19, Kjeller

Telefon: 22 84 22 00

E-post: studieinfo@its.uio.no

Spørsmål om:

 • Masterprogrammene i informatikk

Spørsmål om:

 • Masterprogrammet i elektronikk og datateknologi

Generell studieinformasjon om:

 • enkeltemnestudier (bachelor- og masternivå)
 • årsenhet i realfag
 • karakterutskrifter
 • godkjenning av ekstern utdanning
 • tidsfrister
 • reglementer
 • tilrettelegging
 • utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste

Spørsmål om:

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • semesterregistrering og semesteravgift
 • internasjonale studenter
 • oppholdstillatelser
 • og mer....

Knutepunktet

Lucy Smiths hus

– sentralt studentinformasjonssenter

 

Åpningstid: Man-fre 10.00-15:00

Telefon: 22 85 82 00

E-post: studentinfo@admin.uio.no