Praktisk informasjon for masterstudenter

Her får du forhåpentligvis svar på mye av det du lurer på som masterstudent ved ITS. Dersom du ikke finner svaret her, send spørsmålet til studieadministrasjonen.

Godkjent studieplan

Du må søke om godkjenning av studieplanen din i løpet av første semester på masterstudiet.

Her finner du både studieplanskjema og skjemaer for endring, dersom du trenger det senere.

Innlevering og avslutning

Når du endelig begynner å nærme deg slutten av studiet, og oppgaven er ferdig skrevet, så er det mange ting å huske på. Her er en oppsummering.