Etter- og videreutdanning ved ITS

Det er mulig å ta enkeltemner som etter- og videreutdanning.

Undervisningen vår tilbys i stor grad i samarbeid med forskningsinstituttene som ligger i forskningsparken på Kjeller.

Ønsker du faglig påfyll?

Søk om enkeltemneopptak på masternivå for å ta masteremner.