English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet. Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Kontorsjef er styresekretær. 

Oversikt over representanter i styret ved Institutt for teknologisystemer i inneværende periode

 

Instituttleder: Cecilie Rolstad Denby
Nestleder:      Øivind Kure
Styresekretær: Susanne Skrimstad

Fast vitenskapelig tilsatt: Marianne Zeyringer 
1. vara: Svein-Erik Hamran
2. vara: Torbjørn Skauli


Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Isabelle Viole
1 .vara: Oskar Johannes Vågerö
2.vara: 

Ekstern representant, IFE: Tine Uberg Nærland
Ekstern representant, FFI: Erlend Hoff

Teknisk/administrativt tilsatt: Arild Hemstad
1.vara: Ida Elisabeth Rydning
2.vara: Mette Johnsrud

Studentrepresentant: Johannes Birkeflet
Studentrepresentant: Sander Folke-Olsen
1. vara: Lars Kristian Bårdevik   

  

 

Publisert 4. okt. 2016 14:32 - Sist endret 26. apr. 2022 14:50