Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Oversikt over representanter i styret ved Institutt for teknologisystemer i inneværende periode

 

Instituttleder: Stian Løvold
Nestleder:      Øivind Kure

Fast vitenskapelig tilsatt: Sabrina Sartori  
1.vara:
2.vara: 

Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Lars Erling Bråten
1 .vara: Emil Høj Jensen
2.vara: 

Ekstern representant, IFE: Arve Holt
Ekstern representant, FFI: Torunn Øvreås 

Teknisk/administrativt tilsatt: Arild Hemstad
1.vara: Kaja E. Mosserud-Haavardsholm 
2.vara: Mette Johnsrud

Studentrepresentant: Rafael Gallegos
Studentrepresentant: Jonas Flatgård Jensen
1. vara:
2. vara:

  

 

Publisert 4. okt. 2016 14:32 - Sist endret 3. apr. 2020 14:16