English version of this page

Institutt for teknologisystemer (ITS)

ITS gir utdanning på utvalgte områder innen energisystemer, autonome systemer og sensorteknologier - med basis i forskningsinstituttene i Kjellerområdet.

Høyeste organ ved institutt for teknologisystemer er instituttstyret, som ledes av instituttlederen. Instituttlederen er også instituttets øverste faglige og administrative leder.

Instituttet er organisert i en administrasjon og to seksjoner. Vår forskningsaktivitet er organisert i forskningsprosjekter. Noen av prosjektene er tverrfaglige og går på tvers av seksjoner og andre institutter på MN-fakultetet.

Daglig ledelse av instituttet ivaretas av instituttleder sammen med kontorsjef, seksjonslederne og utdanningslederen for studiene.

 

Administrasjonsreglement ved ITS (pdf)

Kontakt

Postadresse Postboks 70 2027 KJELLER Besøksadresse Gunnar Randers vei 19 2007 KJELLER Stedkode: 153000