15600500

Instituttadministrasjonen har blant annet ansvar for ekspedisjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, forskningsadministrasjon, økonomi, personalsaker og IT-støtte og –drift.

Ansatte

Kontakt

Kan ikke hente opplysninger om enhet fra ekstern kilde