Oskar Vågerö

Bilde av Oskar Vågerö
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller
Postadresse Postboks 70 2027 Kjeller
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Forskingsinteresser

Eg er interessert i sosiale aspekt av energisystem og særleg sosialt rettferdige energiomstillingar. Når ein designar eit energisystem er det viktig å ikkje berre vurdera dei teknologiske og økonomiske føresetnadane, men og dei sosiale implikasjonane som energi-relatert infrakstruktur forårsakar lokale og nasjonale samfunn. Om ein ikkje tek hensyn, kan nokre regionar eller grupper i samfunnet tene på omstillinga til eit lågkarbonsamfunn, medan andre sit att med ulempene.

I mitt PhD-prosjekt utforskar eg korleis sosial aksept og rettferd kan inkluderast i energisystemsmodellar for å generere innsikter for sosialt aksepterte og rettferdige policy og omstillingsvegar. Ein del av mitt arbeid er å saman med kollegaane mine, utvikle energisystemsmodellen highRES og representasjonen av Noreg i eit samankopla europeisk kraftsystem for 2050.

Eg arbeidar interdisiplinært og kombinerer metodar og konsept fra både teknologi og samfunnsvitskap.

Emneord: Vindkraft, Sosial Aksept, Sosial Rettferdighet, Fornybar Energi, Bærekraftige Lavkarbon Energisystemer

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Vågerö, Oskar (2021). The inclusion of justice perspectives in energy systems modelling - A review of current practices and the way ahead.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. sep. 2020 11:03 - Sist endret 17. apr. 2022 15:15