Ola Nilsen

Bilde av Ola Nilsen
English version of this page
Telefon +47 22855558
Mobiltelefon 99476424
Rom ØU 50
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

The main research focus is on growth of complex oxides, organic- inorganic hybrid materials, biocompatible surfaces, and Li-ion battery materials by the atomic layer deposition (ALD) technique. A more thorough description of the thin film activities are given at the NAFUMA - thin film pages.

Jeg bygger overflater og tynne filmer gjennom reaksjoner mellom gassmolekyler og faste overflater. I hovedsak bruker jeg teknikken Atomær Lag Deponering (ALD) som er en teknikk som gjøre det mulig å bygge opp materialer atomlag for atomlag. På denne måten lager vi kjente og nye typer materialer med uante egenskaper.

Noen utvalgte områder av hva jeg jobber med er:

 • Bioaktive overflater
 • Tynnfilmbatterier
 • Konverteringsmaterialer for solceller
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Design og konstruksjon av deponeringsutstyr
 • Simulering av vekstmekanismer
 • Membraner
 • Krystallvekst
 • Deponering av nye typer organisk-uorganiske hybridmaterialer

 

Jeg er også aktiv innen formidling, er en av initiativtakerne bak Nanoskolen og holder foredrag om nanoteknologi, fyrverkeri, batterier, og mer.

Emneord: Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN

Publikasjoner

 • Nematzadeh, Mozhdeh; Nilsen, Ola; Häfliger, Philipp & Killi, Veronica Anne-Line Kathrine (2022). Investigation of the Atomic Layer Deposition of the Titanium Dioxide (TiO<inf>2</inf>) Film as pH Sensor Using a Switched Capacitor Amplifier. Chemosensors. ISSN 2227-9040. 10(7). doi: 10.3390/chemosensors10070274.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Svendsen, Joachim; Nesteng, Hanne & Nilsen, Ola (2022). Aromatic sensitizers in luminescent hybrid films. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 12(28), s. 18063–18071. doi: 10.1039/d2ra03360g.
 • Rogowska, Melania; Bruzell, Ellen Merete; Valen, Håkon & Nilsen, Ola (2022). Photoactive Zr-aromatic hybrid thin films made by molecular layer deposition. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 12(25), s. 15718–15727. doi: 10.1039/d2ra02004a.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Rykkje, Linn Margrethe; Bickford, Justin R.; Martin, Eric G. & Hoffman, Robert C. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Avoiding water reservoir effects in ALD of functional complex alkali oxides by using O<inf>3</inf> as the oxygen source. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 51(3), s. 927–934. doi: 10.1039/d1dt03960a. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2021). Quinizarin: a large aromatic molecule well suited for atomic layer deposition. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 50(24), s. 8307–8313. doi: 10.1039/d1dt00683e. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Kristian; Ruud, Amund; Weibye, Kristian; Sajavaara, Timo & Nilsen, Ola (2021). Phosphites as precursors in atomic layer deposition thin film synthesis. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 39(3). doi: 10.1116/6.0000844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; Lausund, Kristian Blindheim; de Koning, Martijn; Petrovic, Veljko; Chavan, Sachin Maruti & Smith, Martin W. (2021). Utilizing Zirconium MOF-functionalized fiber substrates prepared by molecular layer deposition for toxic gas capture and chemical warfare agent degradation. Global Challenges. ISSN 2056-6646. 5(12). doi: 10.1002/gch2.202100001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rogowska, Melania; Hansen, Per-Anders Stensby; Sønsteby, Henrik Hovde; Dziadkowiec, Joanna; Valen, Håkon & Nilsen, Ola (2021). Molecular layer deposition of photoactive metal-naphthalene hybrid thin films. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 50(37), s. 12896–12905. doi: 10.1039/d1dt02201f. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2021). Effect of Subcycle Arrangement on Direct Epitaxy in ALD of LaNiO3. ACS Applied Electronic Materials. ISSN 2637-6113. 3(1), s. 292–298. doi: 10.1021/acsaelm.0c00855. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Borgersen, Jon; Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2020). Area-selective atomic layer deposition of molybdenum oxide. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 38(4), s. 042406-1–042406-9. doi: 10.1116/6.0000219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cheng, Chaoqun; Akram, Muhammad Nadeem; Nilsen, Ola; Pryds, Nini & Wang, Kaiying (2020). Solar-driven plasmonic heterostructure Ti/TiO2−x with gradient doping for sustainable plasmon-enhanced catalysis. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 22(15), s. 7769–7777. doi: 10.1039/d0cp00672f. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hu, Yang; Miikkulainen, Ville; Mizohata, Kenichiro; Norby, Truls Eivind; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2020). Ionic conductivity in LixTaOy thin films grown by Atomic Layer Deposition (ALD). Electrochimica Acta. ISSN 0013-4686. 361. doi: 10.1016/j.electacta.2020.137019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Jensen, Ingvild Julie Thue; Nilsen, Ola & Galeckas, Augustinas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Selective etching of nanostructured a-Si:Al and its effect on porosity, Al gradient and surface oxidation. Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 702. doi: 10.1016/j.tsf.2020.137982. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratvold, Jon E.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). Phase and Orientation Control of NiTiO3 Thin Films. Materials. ISSN 1996-1944. 13(1), s. 1–19. doi: 10.3390/ma13010112. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Kvamme, Kristian Breivik; Almaas, Kjetil; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik Hovde & Nilsen, Ola (2020). LiF by atomic layer deposition—Made easy. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 38(5), s. 1–4. doi: 10.1116/6.0000314. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Bratvold, Jon Einar; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Choudhury, Devika; Elam, Jeffrey W. & Fjellvåg, Helmer [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). tert-butoxides as precursors for atomic layer deposition of alkali metal containing thin films. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 38, s. 1–15. doi: 10.1116/6.0000589. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Zikmund, Tomas; Yu, Ting; Kvalvik, Julie Nitsche; Aarholt, Thomas & Prytz, Øystein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Single-step approach to sensitized luminescence through bulk-embedded organics in crystalline fluorides. Communications chemistry. ISSN 2399-3669. 3. doi: 10.1038/s42004-020-00410-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2020). Design of experiments approach to luminescent CaMoO4 by atomic layer deposition. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 38. doi: 10.1116/6.0000327. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lausund, Kristian Blindheim; Olsen, Malin; Hansen, Per-Anders Stensby; Valen, Håkon & Nilsen, Ola (2020). MOF thin films with bi-aromatic linkers grown by molecular layer deposition. Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 8(5), s. 2539–2548. doi: 10.1039/c9ta09303f. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Bratvold, Jon Einar; Freeland, John W.; Yanguas-Gil, Angel & Elam, Jeffrey W. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tuning electronic properties in LaNiO3 thin films by B-site Cu-substitution. Journal of Materials Chemistry C. ISSN 2050-7526. 8(36), s. 12662–12668. doi: 10.1039/D0TC03406A.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Storaas, Thomas Aarflot; Choudhuy, Devika; Elam, Jeffrey W. & Fjellvåg, Helmer [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Understanding KOtBu in atomic layer deposition–in situ mechanistic studies of the KNbO3 growth process. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 49(38), s. 13233–13242. doi: 10.1039/D0DT02324H.
 • Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Azarov, Alexander; Nilsen, Ola & Kuznetsov, Andrej (2020). Al incorporation during metal organic chemical vapour deposition of aluminium zinc oxide. Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 709. doi: 10.1016/j.tsf.2020.138245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjellvåg, Øystein; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2020). Crystallization, Phase Stability, and Electrochemical Performance of β-MoO3 Thin Films. Crystal Growth & Design. ISSN 1528-7483. 20(6), s. 3861–3866. doi: 10.1021/acs.cgd.0c00156. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Fjellvåg, Øystein; Bratvold, Jon E.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). A foundation for complex oxide electronics -low temperature perovskite epitaxy. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 11(1). doi: 10.1038/s41467-020-16654-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brennhagen, Anders; Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja S. S. & Nilsen, Ola (2020). High power iron phosphate cathodes by atomic layer deposition. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 353. doi: 10.1016/j.ssi.2020.115377. Fulltekst i vitenarkiv
 • Duparc, Marion Jeanne Louise; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Sjåstad, Anja Olafsen & Fjellvåg, Helmer (2020). Atomic Layer Deposition of GdCoO3 and Gd0.9Ca0.1CoO3. Materials. ISSN 1996-1944. 13(1), s. 1–10. doi: 10.3390/ma13010024. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Chemical Uniformity in Ferroelectric KxNa1−xNbO3 Thin Films. Global Challenges. ISSN 2056-6646. 3(10). doi: 10.1002/gch2.201800114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhang, Zengxing; Wang, Yonghua; Hansen, Per-Anders Stensby; Du, Kang; Gustavsen, Kim Robert & Liu, Guohua [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Black silicon with order-disordered structures for enhanced light trapping and photothermic conversion. Nano Energy. ISSN 2211-2855. 65, s. 1–8. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.103992.
 • Getz, Michael; Nilsen, Ola & Hansen, Per-Anders Stensby (2019). Sensors for optical thermometry based on luminescence from layered YVO4: Ln3+ (Ln = Nd, Sm, Eu, Dy, Ho, Er, Tm, Yb) thin films made by atomic layer deposition. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 9(1). doi: 10.1038/s41598-019-46694-8.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein & Nilsen, Ola (2019). Controlling luminescence and quenching mechanisms in subnanometer multilayer structure of europium titanate thin films. Journal of Luminescence. ISSN 0022-2313. 215. doi: 10.1016/j.jlumin.2019.116618. Fulltekst i vitenarkiv
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde & Nilsen, Ola (2019). Biocompatible organic-inorganic hybrid materials based on nucleobases and titanium developed by molecular layer deposition. Beilstein Journal of Nanotechnology. ISSN 2190-4286. 10(1), s. 399–411. doi: 10.3762/bjnano.10.39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratvold, Jon E.; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Control of growth orientation in as-deposited epitaxial iron-rich nickel ferrite spinel. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 37(2), s. 1–7. doi: 10.1116/1.5082012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Bratvold, Jon E.; Weibye, Kristian; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). Phase Control in Thin Films of Layered Cuprates. Chemistry of Materials. ISSN 0897-4756. 30(3), s. 1095–1101. doi: 10.1021/acs.chemmater.7b05005.
 • Momtazi, Leva; Dartt, Darlene Ann; Nilsen, Ola & Eidet, Jon Roger (2018). Molecular layer deposition builds biocompatible substrates for epithelial cells. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. ISSN 1549-3296. 106(12), s. 3090–3098. doi: 10.1002/jbm.a.36499.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). First Complex Oxide Superconductor by Atomic Layer Deposition. Chemical Communications. ISSN 1359-7345. 54(59), s. 8253–8256. doi: 10.1039/c8cc04998j.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Surface Forces Apparatus Measurements of Interactions between Rough and Reactive Calcite Surfaces. Langmuir. ISSN 0743-7463. 34((25)), s. 7248–7263. doi: 10.1021/acs.langmuir.8b00797. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vajeeston, Ponniah; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). Search for potential precursors for Si-atomic layer deposition- a quantum chemical study. Materials Letters. ISSN 0167-577X. 216, s. 189–192. doi: 10.1016/j.matlet.2018.01.040. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Functional perovskites by atomic layer deposition - an overview. Advanced Materials Interfaces. ISSN 2196-7350. 4:1600903, s. 1–15. doi: 10.1002/admi.201600903.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2017). All-gas-phase synthesis of amino-functionalized UiO-66 thin films. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 46(48), s. 16983–16992. doi: 10.1039/c7dt03518g.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Weibye, Kristian; Bratvold, Jon E. & Nilsen, Ola (2017). Rubidium containing thin films by atomic layer deposition. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 46(46), s. 16139–16144. doi: 10.1039/c7dt03753h.
 • Ferreira, Ana RV; Haapanen, Janne; Makela, Jyrki M; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Tuominen, Mikko [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Comparison of different coating techniques on the properties of FucoPol films. International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 0141-8130. 103, s. 268–274. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.05.021.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders Stensby; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Ahmed, Mohammed Amin Karim; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Intense NIR emission in YVO4:Yb3+ thin films by atomic layer deposition. Journal of Materials Chemistry C. ISSN 2050-7526. 5(33), s. 8572–8578. doi: 10.1039/c7tc02135f. Fulltekst i vitenarkiv
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde; Dartt, DA; Eidet, Jon Roger & Nilsen, Ola (2017). Bioactive titaminates from molecular layer deposition. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 7(34), s. 20900–20907. doi: 10.1039/C7RA01918A. Fulltekst i vitenarkiv
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Ahmed, Mohammed Amin Karim; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Luminescent YbVO4 by atomic layer deposition. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 46(9), s. 3008–3013. doi: 10.1039/c7dt00253j. Fulltekst i vitenarkiv
 • Napari, M; Tarvainen, O; Kinnunen, S; Arstila, K; Julin, J & Fjellvåg, Øystein Slagtern [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). The α and γ plasma modes in plasma-enhanced atomic layer deposition with O2-N2 capacitive discharges. Journal of Physics D: Applied Physics. ISSN 0022-3727. 50(9). doi: 10.1088/1361-6463/aa59b3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Galeckas, Augustinas (2017). Controllable template approach for ZnO nanowire growth. Physica Status Solidi (a) applications and materials science. ISSN 1862-6300. 214(2), s. 1–6. doi: 10.1002/pssa.201600480.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Luminescent properties of europium titanium phosphate thin films deposited by atomic layer deposition. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 7(13), s. 8051–8059. doi: 10.1039/c6ra27644j. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ruud, Amund; Miikkulainen, Ville; Mizohata, Kenichiro; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Enhanced process and composition control for atomic layer deposition with lithium trimethylsilanolate . Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 35(1). doi: 10.1116/1.4972209.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skare, Marte Orderud; Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Nilsen, Ola & Koposov, Alexey (2022). Accelerating the development of new silicon-based anode materials.
 • Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Thøgersen, Annett; Cavallo, Carmen; Das, Supti; Koposov, Alexey & Nilsen, Ola (2021). Coating of powder by ALD.
 • Fjellvåg, Øystein; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Wolff, Max; Kapaklis, Vassilios & Fjellvåg, Helmer [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Towards Multiferroic Thin Film Composites by Atomic Layer Deposition (ALD) .
 • Kvamme, Kristian Breivik; Ruud, Amund; Weibye, Kristian & Nilsen, Ola (2019). Phosphites as precursors in thin film synthesis. Using LiPO as cathode coating in Li-ion batteries.
 • Kvamme, Kristian Breivik; Ruud, Amund; Weibye, Kristian & Nilsen, Ola (2019). Phosphites as precursors in thin film synthesis. Using LiPO as cathode coating in Li-ion batteries.
 • de Koning, Martijn; Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko; Nilsen, Ola & Smith, Martin W. (2019). Thin layers of UiO-66-NH2 and their catalytic activity towards selected chemical warfare agents.
 • Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko; de Koning, Martijn; Chavan, Sachin Maruti & Smith, Martin W. (2019). Ammonia adsorption in metal-organic framework materials MLD-deposited on functional substrate for respiratory protection purposes.
 • Koposov, Alexey; Gandrud, Knut Bjarne; Lai, Samson Yuxiu; Jensen, Ingvild Julie Thue; Nagell, Marius Uv & Nilsen, Ola (2019). Silicon on the Road.
 • Hval, Halvor Høen; Tripathi, Alok Mani; Ruud, Amund; Emerich, Hermann; Forseth, Sissel & Nilsen, Ola (2019). Make Batteries Safe Again.
 • Brennhagen, Anders; Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja S. S. & Nilsen, Ola (2019). Amorphous Iron Phosphates for Thin Film batteries.
 • Brennhagen, Anders & Nilsen, Ola (2019). Forskningstorget 2019 - Batteriproduksjon på stand.
 • Chavan, Sachin Maruti; Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; de Koning, Martijn; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2019). Towards adsorptive and catalytically active materials using an all-gas-phase UiO-66-NH2 synthesis approach.
 • Nitsche Kvalvik, Julie; Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2019). Area-selective deposition of MoO3 thin films by atomic layer deposition.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Operando investigation of batteries.
 • Hval, Halvor Høen; Tripathi, Alok Mani; Ruud, Amund; Emerich, Hermann; Forseth, Sissel & Nilsen, Ola (2019). Make Batteries Safe Again.
 • Dziadkowiec, Joanna; Zareeipolgardani, Bahareh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola; Dysthe, Dag Kristian & Røyne, Anja (2019). Long-range repulsive forces between reactive calcite surfaces are generated due to nucleation in a confined solution.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Zikmund, Tomas; Yu, Ting; Nitsche Kvalvik, Julie; Aarholt, Thomas & Prytz, Øystein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Aromatic-fluoride nanocomposite materials by atomic layer deposition.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Meijerink, Andries & Nilsen, Ola (2018). Strong TiO2 sensitization of Tb3+ by preventing Ti-Tb charge transfer quenching in subnanometer multilayer structures.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Nesteng, Hanne; Svendsen, Ole Joachim & Nilsen, Ola (2018). Blue, green and red emitting lanthanide-organic hybrid films excitable with long wavelength UV.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2018). Operando investigation of batteries.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2018). Operando investigation of batteries.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Nucleation in solution confined between reactive surfaces can generate long-range repulsive forces.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Adhesive and repulsive forces between calcite surfaces.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Eduard; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Nilsen, Ola (2018). Aluminum nanowires in amorphous silicon.
 • Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola & Monakhov, Eduard (2018). Aluminum nanowires in amorphous silicon.
 • Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja Sofie Støren & Nilsen, Ola (2018). Thin film batteries at UiO .
 • Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Røyne, Anja; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Hiorth, Aksel (2018). Synthetic CaCO3 surfaces in aqueous solutions – AFM and Surface Force Apparatus (SFA) measurements .
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Nilsen, Ola; Krauss, Stefan; Sullivan, Gareth & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Integrating highly miniaturized LC-MS systems with “Organ on a Chip”; the future of preclinical modelling .
 • Kvamme, Kristian Breivik; Ruud, Amund; Weibye, Kristian & Nilsen, Ola (2017). LiPO barriers by ALD Surface modification of LiFePO4 cathodes .
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2017). Crystallization of hybrid films to form the metal-organic framework UiO-66 .
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Self-assembly of Al-nanowires in silicon.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Muntingh, Agnar Georg Peder; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Ulyashin, Alexander [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Plasmonic properties of aluminium nanowires in amorphous silicon and inverted silicon nanowires.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Ulyashin, Alexander & Galeckas, Augustinas [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Growing and characterizing self-organizing aluminium nanowires in amorphous silicon.
 • Nilsen, Ola; Gandrud, Knut Bjarne; Ruud, Amund & Fjellvåg, Helmer (2017). Atomic Layer Deposition for Thin-Film Lithium-Ion Batteries. I Bachmann, Julien (Red.), Atomic Layer Deposition in Energy Conversion Applications. Wiley-VCH. ISSN 9783527339129. s. 183–207. doi: 10.1002/9783527694822.ch6.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2017). Interactions between reactive CaCO3 surfaces in aqueous solutions -Surface Forces Apparatus measurements .
 • Ruud, Amund; Sottmann, Jonas; Slawinski, Wojciech Andrzej; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2017). Lithiation processes in α-MoO3 for lithium ion battery .
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). A new silicon nanostructure.
 • North, Erlend Tiberg; Nilsen, Ola & Hansen, Per-Anders Stensby (2022). Quinizarin as Organic Sensitizer in LnF3 Thin Films for Photon Upconversion. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Wilson, Steven Ray Haakon & Nilsen, Ola (2022). Liver organoids, mass spectrometry and separation science. Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo. ISSN 1501-7710. 2022(2493).
 • Tran, Martin; Nilsen, Ola; Rogows, Melania; Hansen, Per-Anders Stensby & Valen, Håkon (2021). Photodynamic inactivation of bacteria with ZrTCPP thin films. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Nilsen, Ola & Hansen, Per-Anders Stensby (2021). Design and deposition of CaMoO4 as host for solar down - converters. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. ISSN 1501-7710. 2021(2398).
 • Li, Xinyu; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). Na-Based Layered Tellurate Na2M2TeO6 (M = Zn, Mg): Synthesis, Crystal Structure and Na+ Ion Diffusion . Matematisk Naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Nilsen, Ola & Sønsteby, Henrik Hovde (2020). Tynne filmer av ruthenater med atomlagsdeposisjon (ALD). Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Sørensen, Silje Holm; Nilsen, Ola & Hansen, Per-Anders Stensby (2020). Organic Sensitization in Lanthanide Fluoride Nanostructures for Upconversion. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Brennhagen, Anders; Nilsen, Ola; Kvamme, Kristian Breivik & Sverdlilje, Katja S. S. (2019). Synthesis and electrochemical characterization of thin film iron phosphates as cathode material for Li-ion batteries. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Petrovic, Veljko; Nilsen, Ola & Lausund, Kristian Blindheim (2019). Boronic acids in Molecular Layer Deposition. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Olsen, Malin Solheim; Nilsen, Ola & Rukke, Håkon Valen (2019). Porphyrin-based films for photodynamic inactivation of bacteria. Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein; Monakhov, Eduard & Nilsen, Ola (2018). Measuring optical properties on the nanoscale: a STEM-EELS study of ZnO. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Momtazi, Leva; Nilsen, Ola & Eidet, Jon Roger (2018). Design and Growth of Bioactive Materials by Molecular Layer Deposition. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2018(1964).
 • Getz, Michael; Nilsen, Ola; Fjellvåg, Helmer & Hansen, Per-Anders Stensby (2017). Design and Growth of Luminescent Thin Films by Atomic Layer Deposition. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Sønsteby, Henrik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Piezo- and Ferroelectric A+B5+O3 Thin Films. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 24. jan. 2018 13:44

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter