Ola Nilsen

Bilde av Ola Nilsen
English version of this page
Telefon +47 22855558
Mobiltelefon 99476424 99476424
Rom ØU 50
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 0315 OSLO

The main research focus is on growth of complex oxides, organic- inorganic hybrid materials, biocompatible surfaces, and Li-ion battery materials by the atomic layer deposition (ALD) technique. A more thorough description of the thin film activities are given at the NAFUMA - thin film pages.

Jeg bygger overflater og tynne filmer gjennom reaksjoner mellom gassmolekyler og faste overflater. I hovedsak bruker jeg teknikken Atomær Lag Deponering (ALD) som er en teknikk som gjøre det mulig å bygge opp materialer atomlag for atomlag. På denne måten lager vi kjente og nye typer materialer med uante egenskaper.

Noen utvalgte områder av hva jeg jobber med er:

 • Bioaktive overflater
 • Tynnfilmbatterier
 • Konverteringsmaterialer for solceller
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Design og konstruksjon av deponeringsutstyr
 • Simulering av vekstmekanismer
 • Membraner
 • Krystallvekst
 • Deponering av nye typer organisk-uorganiske hybridmaterialer

 

Jeg er også aktiv innen formidling, er en av initiativtakerne bak Nanoskolen og holder foredrag om nanoteknologi, fyrverkeri, batterier, og mer.

Emneord: Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN

Publikasjoner

 • Bratvold, Jon E.; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Control of growth orientation in as-deposited epitaxial iron-rich nickel ferrite spinel. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  37(2), s 1- 7 . doi: 10.1116/1.5082012
 • Getz, Michael; Nilsen, Ola & Hansen, Per-Anders Stensby (2019). Sensors for optical thermometry based on luminescence from layered YVO4: Ln3+ (Ln = Nd, Sm, Eu, Dy, Ho, Er, Tm, Yb) thin films made by atomic layer deposition. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9(1) . doi: 10.1038/s41598-019-46694-8
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein & Nilsen, Ola (2019). Controlling luminescence and quenching mechanisms in subnanometer multilayer structure of europium titanate thin films. Journal of Luminescence.  ISSN 0022-2313.  215 . doi: 10.1016/j.jlumin.2019.116618
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde & Nilsen, Ola (2019). Biocompatible organic-inorganic hybrid materials based on nucleobases and titanium developed by molecular layer deposition. Beilstein Journal of Nanotechnology.  ISSN 2190-4286.  10(1), s 399- 411 . doi: 10.3762/bjnano.10.39
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Chemical Uniformity in Ferroelectric KxNa1−xNbO3 Thin Films. Global Challenges.  ISSN 2056-6646.  3(10), s 1800114 . doi: 10.1002/gch2.201800114
 • Zhang, Zengxing; Wang, Yonghua; Hansen, Per-Anders Stensby; Du, Kang; Gustavsen, Kim Robert; Liu, Guohua; Karlsen, Frank; Nilsen, Ola; Xue, Chenyang & Wang, Kaiying (2019). Black silicon with order-disordered structures for enhanced light trapping and photothermic conversion. Nano Energy.  ISSN 2211-2855.  65, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.nanoen.2019.103992 Vis sammendrag
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Surface Forces Apparatus Measurements of Interactions between Rough and Reactive Calcite Surfaces. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  34((25)), s 7248- 7263 . doi: 10.1021/acs.langmuir.8b00797 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Momtazi, Leva; Dartt, Darlene Ann; Nilsen, Ola & Eidet, Jon Roger (2018). Molecular layer deposition builds biocompatible substrates for epithelial cells. Journal of Biomedical Materials Research. Part A.  ISSN 1549-3296.  106(12), s 3090- 3098 . doi: 10.1002/jbm.a.36499
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). First Complex Oxide Superconductor by Atomic Layer Deposition. Chemical Communications.  ISSN 1359-7345.  54(59), s 8253- 8256 . doi: 10.1039/c8cc04998j
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Bratvold, Jon E.; Weibye, Kristian; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). Phase Control in Thin Films of Layered Cuprates. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  30(3), s 1095- 1101 . doi: 10.1021/acs.chemmater.7b05005
 • Vajeeston, Ponniah; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). Search for potential precursors for Si-atomic layer deposition- a quantum chemical study. Materials letters (General ed.).  ISSN 0167-577X.  216, s 189- 192 . doi: 10.1016/j.matlet.2018.01.040 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ferreira, Ana RV; Haapanen, Janne; Makela, Jyrki M; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola; Tuominen, Mikko; Alves, Vitor D & Coelhoso, Isabel M (2017). Comparison of different coating techniques on the properties of FucoPol films. International Journal of Biological Macromolecules.  ISSN 0141-8130.  103, s 268- 274 . doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.05.021
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders Stensby; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Ahmed, Mohammed Amin Karim; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Intense NIR emission in YVO4:Yb3+ thin films by atomic layer deposition. Journal of Materials Chemistry C.  ISSN 2050-7526.  5(33), s 8572- 8578 . doi: 10.1039/c7tc02135f Fulltekst i vitenarkiv.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Ahmed, Mohammed Amin Karim; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Luminescent YbVO4 by atomic layer deposition. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  46(9), s 3008- 3013 . doi: 10.1039/c7dt00253j Fulltekst i vitenarkiv.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Luminescent properties of europium titanium phosphate thin films deposited by atomic layer deposition. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  7(13), s 8051- 8059 . doi: 10.1039/c6ra27644j Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Galeckas, Augustinas (2017). Controllable template approach for ZnO nanowire growth. Physica Status Solidi (a) applications and materials science.  ISSN 1862-6300.  214(2), s 1- 6 . doi: 10.1002/pssa.201600480 Vis sammendrag
 • Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2017). All-gas-phase synthesis of amino-functionalized UiO-66 thin films. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  46(48), s 16983- 16992 . doi: 10.1039/c7dt03518g
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde; Dartt, DA; Eidet, Jon Roger & Nilsen, Ola (2017). Bioactive titaminates from molecular layer deposition. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  7(34), s 20900- 20907 . doi: 10.1039/C7RA01918A Fulltekst i vitenarkiv.
 • Napari, M; Tarvainen, O; Kinnunen, S; Arstila, K; Julin, J; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Weibye, Kristian; Nilsen, Ola & Sajavaara, T (2017). The α and γ plasma modes in plasma-enhanced atomic layer deposition with O2-N2 capacitive discharges. Journal of Physics D: Applied Physics.  ISSN 0022-3727.  50(9) . doi: 10.1088/1361-6463/aa59b3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ruud, Amund; Miikkulainen, Ville; Mizohata, Kenichiro; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Enhanced process and composition control for atomic layer deposition with lithium trimethylsilanolate. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  35(1) . doi: 10.1116/1.4972209
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Functional perovskites by atomic layer deposition - an overview. Advanced Materials Interfaces.  ISSN 2196-7350.  4:1600903, s 1- 15 . doi: 10.1002/admi.201600903
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Weibye, Kristian; Bratvold, Jon E. & Nilsen, Ola (2017). Rubidium containing thin films by atomic layer deposition. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  46(46), s 16139- 16144 . doi: 10.1039/c7dt03753h
 • Gandrud, Knut Bjarne; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Ultra-high power capabilities in amorphous FePO4 thin films. Journal of Power Sources.  ISSN 0378-7753.  306, s 454- 458 . doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.12.024
 • Gustavsen, Kim Robert; Nygård, Ken Alexander; Honerød-Bentsen, Preben; Du, Kang; Liu, Guohua; Tayyib, Muhammad; Breiby, Dag Werner; Weibye, Kristian; Nilsen, Ola; Aasmundtveit, Knut Eilif & Wang, Kaiying (2016). Wafer-level fabrication and characterization of amorphous thin films MoS2 prepared by RF magnetron sputtering technique. ECS Transactions.  ISSN 1938-5862.  75(13), s 131- 137 . doi: 10.1149/07513.0131ecst Vis sammendrag
 • Hansen, Per-Anders; Fjellvåg, Helmer; Finstad, Terje & Nilsen, Ola (2016). Luminescence properties of lanthanide and ytterbium lanthanide titanate thin films grown by atomic layer deposition. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  34:01A130 . doi: 10.1116/1.4936389
 • Hu, Yang; Ruud, Amund; Miikkulainen, Ville; Norby, Truls; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Electrical characterization of amorphous LiAlO2 thin films deposited by atomic layer deposition. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  6(65), s 60479- 60486 . doi: 10.1039/c6ra03137d
 • Lanford, WA; Parenti, M; Nordell, BJ; Paquette, MM; Caruso, AN; Mäntymäki, M; Hämäläinen, J.; Ritala, M; Klepper, Karina Barnholt; Miikkulainen, Ville; Nilsen, Ola; Tenhaeff, W; Dudney, N; Koh, D; Banerjee, SK; Mays, E; Bielefeld, J & King, SW (2016). Nuclear reaction analysis for H, Li, Be, B, C, N, O and F with an RBS check. Nuclear Instruments and Methods in Physics Reseach B.  ISSN 0168-583X.  371, s 211- 215 . doi: 10.1016/j.nimb.2015.10.052
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2016). All-gas-phase synthesis of UiO-66 through modulated atomic layer deposition. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  7 . doi: 10.1038/ncomms13578
 • Müller, Benjamin; Haugen, Håvard Jostein; Nilsen, Ola & Tiainen, Hanna (2016). Atomic layer deposited TiO2 protects porous ceramic foams from grain boundary corrosion. Corrosion Science.  ISSN 0010-938X.  106, s 35- 42 . doi: 10.1016/j.corsci.2016.01.023 Vis sammendrag
 • Rauwel, Erwan Yann; Galeckas, Augustinas; Rauwel, Protima; Hansen, Per-Anders; Wragg, David; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Metal oxide nanoparticles embedded in rare-earth matrix for low temperature thermal imaging applications. Materials Research Express.  ISSN 2053-1591.  3(5) . doi: 10.1088/2053-1591/3/5/055010
 • Samarasingha, Pushpaka; Andersen, Niels Højmark; Sørby, Magnus Helgerud; Kumar, Susmit; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Neutron diffraction and Raman analysis of LiMn1.5Ni0.5O4 spinel type oxides for use as lithium ion battery cathode and their capacity enhancements. Solid State Ionics.  ISSN 0167-2738.  284, s 28- 36 . doi: 10.1016/j.ssi.2015.11.018
 • Samarasingha, Pushpaka; Sottmann, Jonas; Margadonna, Serena; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). In situ synchrotron study of ordered and disordered LiMn1.5Ni0.5O4 as lithium ion battery positive electrode. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  116, s 290- 297 . doi: 10.1016/j.actamat.2016.06.040
 • Sønsteby, Henrik; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Atomic layer deposition of (K,Na)(Nb,Ta)O3 thin films. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  34(4) . doi: 10.1116/1.4953406
 • Bergum, Kristin; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2015). Thickness dependent structural, optical and electrical properties of Ti-doped ZnO films prepared by atomic layer deposition. Applied Surface Science.  ISSN 0169-4332.  332, s 494- 499 . doi: 10.1016/j.apsusc.2015.01.124
 • Bratvold, Jon E.; Carraro, Giorgio; Barreca, Davide & Nilsen, Ola (2015). An iron(II) diketonate-diamine complex as precursor for thin film fabrication by atomic layer deposition. Applied Surface Science.  ISSN 0169-4332.  347, s 861- 867 . doi: 10.1016/j.apsusc.2015.04.154
 • Miikkulainen, Ville; Nilsen, Ola; Li, Han; King, Sean W.; Laitinen, Mikko; Sajavaara, Timo & Fjellvåg, Helmer (2015). Atomic layer deposited lithium aluminum oxide: (In)dependency of film properties from pulsing sequence. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  33(1A101) . doi: 10.1116/1.4890006

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjellvåg, Øystein; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Wolff, Max; Kapaklis, Vassilios; Fjellvåg, Helmer; Frommen, Christoph & Hauback, Bjørn (2020). Towards Multiferroic Thin Film Composites by Atomic Layer Deposition (ALD).
 • Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Towards a Model System for Lamellar Magnetism by Atomic Layer Deposition. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2093.
 • Brennhagen, Anders; Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja S. S. & Nilsen, Ola (2019). Amorphous Iron Phosphates for Thin Film batteries.
 • Brennhagen, Anders & Nilsen, Ola (2019). Forskningstorget 2019 - Batteriproduksjon på stand.
 • Chavan, Sachin Maruti; Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; de Koning, Martijn; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2019). Towards adsorptive and catalytically active materials using an all-gas-phase UiO-66-NH2 synthesis approach.
 • de Koning, Martijn; Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko; Nilsen, Ola & Smith, Martin W. (2019). Thin layers of UiO-66-NH2 and their catalytic activity towards selected chemical warfare agents.
 • Dziadkowiec, Joanna; Zareeipolgardani, Bahareh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola; Dysthe, Dag Kristian & Røyne, Anja (2019). Long-range repulsive forces between reactive calcite surfaces are generated due to nucleation in a confined solution.
 • Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko; de Koning, Martijn; Chavan, Sachin Maruti; Smith, Martin W. & Nilsen, Ola (2019). Ammonia adsorption in metal-organic framework materials MLD-deposited on functional substrate for respiratory protection purposes.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Operando investigation of batteries.
 • Hval, Halvor Høen; Tripathi, Alok Mani; Ruud, Amund; Emerich, Hermann; Forseth, Sissel; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Make Batteries Safe Again.
 • Hval, Halvor Høen; Tripathi, Alok Mani; Ruud, Amund; Emerich, Hermann; Forseth, Sissel; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Make Batteries Safe Again.
 • Koposov, Alexey; Gandrud, Knut Bjarne; Lai, Samson Yuxiu; Jensen, Ingvild Julie Thue; Nagell, Marius Uv; Nilsen, Ola & Mæhlen, Jan Petter (2019). Silicon on the Road. Vis sammendrag
 • Nitsche Kvalvik, Julie; Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2019). Area-selective deposition of MoO3 thin films by atomic layer deposition.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Adhesive and repulsive forces between calcite surfaces.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Nucleation in solution confined between reactive surfaces can generate long-range repulsive forces.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein; Monakhov, Eduard & Nilsen, Ola (2018). Measuring optical properties on the nanoscale: a STEM-EELS study of ZnO. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2034.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Meijerink, Andries & Nilsen, Ola (2018). Strong TiO2 sensitization of Tb3+ by preventing Ti-Tb charge transfer quenching in subnanometer multilayer structures.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Nesteng, Hanne; Svendsen, Ole Joachim & Nilsen, Ola (2018). Blue, green and red emitting lanthanide-organic hybrid films excitable with long wavelength UV.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Zikmund, Tomas; Yu, Ting; Nitsche Kvalvik, Julie; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Meijerink, Andries & Nilsen, Ola (2018). Aromatic-fluoride nanocomposite materials by atomic layer deposition.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2018). Operando investigation of batteries.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2018). Operando investigation of batteries.
 • Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Røyne, Anja; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Hiorth, Aksel (2018). Synthetic CaCO3 surfaces in aqueous solutions – AFM and Surface Force Apparatus (SFA) measurements.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Eduard; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Nilsen, Ola (2018). Aluminum nanowires in amorphous silicon.
 • Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja Sofie Støren & Nilsen, Ola (2018). Thin film batteries at UiO. Vis sammendrag
 • Momtazi, Leva; Nilsen, Ola & Eidet, Jon Roger (2018). Design and Growth of Bioactive Materials by Molecular Layer Deposition. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1964.
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Nilsen, Ola; Krauss, Stefan; Sullivan, Gareth & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Integrating highly miniaturized LC-MS systems with “Organ on a Chip”; the future of preclinical modelling.
 • Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola & Monakhov, Eduard (2018). Aluminum nanowires in amorphous silicon.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2017). Interactions between reactive CaCO3 surfaces in aqueous solutions -Surface Forces Apparatus measurements.
 • Getz, Michael; Nilsen, Ola; Fjellvåg, Helmer & Hansen, Per-Anders Stensby (2017). Design and Growth of Luminescent Thin Films by Atomic Layer Deposition. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1895.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Diplas, Spyridon & Thøgersen, Annett (2017). Self-assembly of Al-nanowires in silicon.
 • Kvamme, Kristian Breivik; Ruud, Amund; Weibye, Kristian & Nilsen, Ola (2017). LiPO barriers by ALD Surface modification of LiFePO4 cathodes. Vis sammendrag
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2017). Crystallization of hybrid films to form the metal-organic framework UiO-66.
 • Nilsen, Ola; Gandrud, Knut Bjarne; Ruud, Amund & Fjellvåg, Helmer (2017). Atomic Layer Deposition for Thin-Film Lithium-Ion Batteries, In Julien Bachmann (ed.),  Atomic Layer Deposition in Energy Conversion Applications.  Wiley-VCH Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783527339129.  Chapter 6.  s 183 - 207
 • Ruud, Amund; Sottmann, Jonas; Slawinski, Wojciech Andrzej; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2017). Lithiation processes in α-MoO3 for lithium ion battery.
 • Sønsteby, Henrik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Piezo- and Ferroelectric A+B5+O3 Thin Films.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Muntingh, Agnar Georg Peder; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Ulyashin, Alexander; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola & Monakhov, Edouard (2017). Plasmonic properties of aluminium nanowires in amorphous silicon and inverted silicon nanowires.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Ulyashin, Alexander; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Diplas, Spyridon (2017). Growing and characterizing self-organizing aluminium nanowires in amorphous silicon.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Edouard; Nilsen, Ola & Thøgersen, Annett (2016). Controllable template approach for ZnO nanowire growth.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Diplas, Spyridon & Thøgersen, Annett (2016). A new silicon nanostructure.
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2016). Atomic Layer Deposition of the Metal Organic Framework UiO-66.
 • Nilsen, Ola & Sønsteby, Henrik (2016). ALD - From Ideal to Real.
 • Røyne, Anja; Bergsaker, Anne Schad; Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Bratvold, Jon E. & Nilsen, Ola (2016). The role of surface forces and confined fluid films in the slow deformation of rocks.
 • Tiainen, Hanna; Müller, Benjamin; Campos, Lluis; Ramis, Joana Maria; Nilsen, Ola & Haugen, Håvard Jostein (2016). Atomic layer deposited TiO2 protects highly porous ceramic bone scaffolds from grain boundary corrosion.
 • Tiainen, Hanna; Müller, Benjamin; Campos, Lluis; Ramis, Joana Maria; Nilsen, Ola & Haugen, Håvard Jostein (2016). Atomic layer deposited titanium dioxide layer protects highly porous ceramic foams from grain boundary corrosion.
 • Gandrud, Knut Bjarne; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2015). Ultra-High Power Capabilities in Amorphous LiFePO4 Thin Films.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2015). Down Conversion in YbVO4 and YVO4:Yb3+ Thin Films Synthesized by Atomic Layer Deposition.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2015). Down Conversion in YbVO4 and YVO4:Yb3+ Thin Films Synthesized by Atomic Layer Deposition.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Bandgaps in the TEM.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Kuznetsov, Andrej; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Bandgap of Functional Oxides in STEM-EELS.
 • Hu, Yang; Miikkulainen, Ville; Mizohata, Kenichiro; Norby, Truls; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2015). Conductivity of LixTaOy thin film electrolytes prepared by Atomic Layer Deposition (ALD).
 • Hu, Yang; Ruud, Amund; Miikkulainen, Ville; Norby, Truls; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2015). Electrical conductivity characterization of LiAlO2 thin films prepared by ALD.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Deposition of organic-inorganic hybrid films of Zr-1,4-BDC by ALD.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for Blood Sample Analysis.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Nano-filters for blood sample analysis.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Wilson, Steven Ray Haakon; Gorbitz, Carl Henrik; Lundanes, Elsa & Nilsen, Ola (2015). Porous inorganic-organic hybrid materials by ALD.
 • Nilsen, Ola (2015). Hjemmeis og borteis.
 • Nilsen, Ola (2015). Hva er det som er så stort med nano?.
 • Nilsen, Ola (2015). Nano er stort!.
 • Nilsen, Ola (2015). Snow crystals - a letter from the sky.
 • Nilsen, Ola (2015). Snøkrystaller - hvordan dannes de og hvorfor er de så fantastisk spennende?.
 • Nilsen, Ola (2015). The Reservoir Effect and Its Implications.
 • Nilsen, Ola; Fjellvåg, Helmer; Monakhov, Edouard & Alnes, Mari Endresen (2015). Transparent Conducting Oxides by Atomic Layer Deposition.
 • Nilsen, Ola; Hu, Yang; Sottmann, Jonas; Gandrud, Knut Bjarne; Samarasingha, Pushpaka; Moser, Annina & Fjellvåg, Helmer (2015). Electrons in motion.
 • Ruud, Amund; Gandrud, Knut Bjarne; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2015). Ultra-High Power Capabilities in Amorphous LiFePO4 Thin Films and New Lithium precursor.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 24. jan. 2018 13:44

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter