English version of this page

Uorganisk materialkjemi

Seksjonen arbeider innen uorganisk materialkjemi og nanokjemi, og spenner fra fundamental forskning til studier av egenskaper og oppførsel av forbindelser med anvendelse innen fornybar energi, miljø- og prosessteknologi, dels også livsvitenskap. Seksjonen er en viktig del av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), deltar i tre nasjonale sentersamarbeid (SFI og FME sentre) og har tett inngrep med studieprogrammene Kjemi og Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.

Bildet kan inneholde: produkt, triangel, gjøre, rektangel, kjegle.

Om seksjonen

Seksjonen utfører forskning innen uorganisk kjemi, faste stoffers kjemi og material-/nanokjemi og -vitenskap. Hovedfokus er innen funksjonelle materialer og nanostrukturer. Aktivitetene kombinerer syntese, karakterisering og modellering. Et viktig målsetting er å forstå kjemiske og fysikalske egenskaper på basis av atomarrangement (lokalt og gjennomsnittlig) og kjemisk binding/elektron struktur. På dette grunnlaget fremstilles nye og modifiserte uorganiske forbindelser i ulike formater, fra nanopartikler, pulver, tynne filmer til sintrede pellet og enkrystaller, med formål om studier og optimalisering av spesifikke egenskaper. Eksperimentelle og teoretiske metoder er tett integrert i vår forskning.

Deler av forskningsvirksomheten er organisert under gruppen NAFUMA på Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi.

 

Våre forskningstemaer

  • Materialer for batteriteknologi
  • Nanopartikler og nanostrukturer
  • Nye funksjonelle materialer – egenskaper
  • Beregningsbasert materialvitenskap
  • in-situ og operando studier

Bredt vitenskapelig nedslagsfelt: Uorganisk materialkjemi/NAFUMA har et bredt spekter av forskningsaktiviteter fra syntese og strukturkarakterisering til studiet av egenskaper og teori. Les mer om våre forskningsaktiviteter her (engelsk). 

Avansert syntese, karakterisering og modelleringsverktøy: Uorganisk materialkjemi/NAFUMA har avanserte laboratorier til syntese, karakterisering og modelleringsverktøy. Les mer om våre laboratorier her (englesk).

 

Bærekraftmålene

Forskningen ved UMK seksjonen er relevant for flere bærekraftsmål, spesielt innen miljøvennlig, ren energi: 2 Utrydde sylt, 4 God utdanning, 6 Rent vann og gode santiærfohold, 7 Rent energi til alle, 9 Industri, innovasjon og infrastruktur, 12 ansvarlig forburk og produksjon.
Vår undervisning og forskertrening har som mål utdannet av dyktige kandidater med kunnskap som kreves i morgendagens samfunn. Vår grunnleggende forskning har orientering mot industrielle anvendelser og inkluderer samarbeid med næringsliv, utvikling av innovative materialer, nye metoder, og patentering av disse.

Bildet kan inneholde: font, lykkelig.Bildet kan inneholde: triangel, skrift, parallell, rektangel.Bildet kan inneholde: skrift.

 

Studieprogrammer og emner

Seksjonen har vært sentral i utviklingen av studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi. Vi tilbyr en rekke emner på Bachelorn master og PhD nivå

Master emner:

Liste med våre masteroppgaver finner du her. Om du har spørsmål til oppgave eller emne er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med våre forskere.

 

Ressurser

Seksjonen har tilgang til mye tungt, avansert utstyr: diffraksjon (eget røntgenlaboratorium, synkrotron-XRD via ESRF, nøytrondiffraksjon via IFE), mikroskopering (FEG-SEM, AFM, SIMS via SMN), magnetisk måleutstyr (SQUID, PPMS), spektroskopi (IR, Raman og XPS) og termisk analyse (TG, DSC).

NAFUMA leiested som inkluderer også SEM og STM
RECX nasjonal infrastruktur (ekstern nettside)

 

Interessert å erfare mer om Seksjonen for Uorganisk materialkjemi? Sjekk ut våre engelske nettside her.

Publisert 26. jan. 2022 09:00 - Sist endret 28. feb. 2022 08:57