Uorganisk materialkjemi

Seksjonen arbeider innen uorganisk materialkjemi og nanokjemi, og spenner fra fundamental forskning til studier av egenskaper og oppførsel av forbindelser med anvendelse innen fornybar energi, miljø- og prosessteknologi, dels også livsvitenskap. Seksjonen er en viktig del av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), deltar i tre nasjonale sentersamarbeid (SFI og FME sentre) og har tett inngrep med studieprogrammene Kjemi og Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.

illustrasjonsbilde med toppen av arbeidet ved seksjonen.

Om seksjonen

Seksjonen utfører forskning innen uorganisk kjemi, faste stoffers kjemi og material-/nanokjemi og -vitenskap. Hovedfokus er innen funksjonelle materialer og nanostrukturer. Aktivitetene kombinerer syntese, karakterisering og modellering. Et viktig målsetting er å forstå kjemiske og fysikalske egenskaper på basis av atomarrangement (lokalt og gjennomsnittlig) og kjemisk binding/elektron struktur. På dette grunnlaget fremstilles nye og modifiserte uorganiske forbindelser i ulike formater, fra nanopartikler, pulver, tynne filmer til sintrede pellet og enkrystaller, med formål om studier og optimalisering av spesifikke egenskaper. Eksperimentelle og teoretiske metoder er tett integrert i vår forskning.

 

Oversikt over aktiviteter

(i) materialer for batteriteknologi;

(ii) nanopartikler og nanostrukturer;

(iii) overflatevitenskap og katalyse;

(iv) prosesser og tynn film materialer;

(v) nye funksjonelle materialer – egenskaper;

(vi) beregningsbasert materialvitenskap;

(vii) materialer innen medisin og livsvitenskap;

(viii) synkrotron- og nøytronbasert forskning;

(ix) in-situ og operando studier;

(x) materialer for prosessindustrien.

 

Bredt vitenskapelig nedslagsfelt

Uorganisk materialkjemi/NAFUMA har et bredt spekter av forskningsaktiviteter fra syntese og strukturkarakterisering til studiet av egenskaper og teori. Les mer om våre forskningsaktiviteter her (engelsk). 

 

Avansert syntese, karakterisering og modelleringsverktøy

Uorganisk materialkjemi/NAFUMA har avanserte laboratorier til syntese, karakterisering og modelleringsverktøy. Les mer om våre laboratorier her (englesk). 

Prosjekter

Sentre

ICSI- industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

FME MoZeeS - FME Mobile Zero Emission Energy Storage

FME Susoltech - Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology - FME-sol II

Prosjektliste

 • MAN: Mixed-anion compounds – a novel material design concept
 • NAMM - Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems
 • NANONAME: Improving sodium ion battery perfomance with nanostructured metallate anodes
 • Hi-ENTROPY: 3D-Printed High-Entropy Alloy Micro- and Nanoparticles for Magnetocaloric Energy Conversion
 •  Silc-road: Silicon on the road
 •  CalsiumBat: Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries
 •  Equinor: Akademikeravtalen med Equinor - Batterier
 •  Solib: Solid state electrolytes for all-solid thin film Li-ion batteries
 •  HYCOAT: A European Training Network for Functional Hybrid Coatings by Molecular Layer Deposition
 •  SunUp: Solar photochemical H2 production through novel routes
 • SiGNAL: Silicon-Graphene Nanoengineered Anode for Li-ion battery
  Nanoengineered Anode for Li-ion battery
 • TesFUN: Theoretical and Experimental Study and Research on Functional Materials
 • INNOREM: India - Norway partnership for Research and Education in Materials for energy and Environment

Kontakt

Vi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Forskningen ved UMK seksjonen er relevant for flere bærekraftsmål, spesielt innen miljøvennlig, ren energi. Vår undervisning og forskertrening har som mål utdannet av dyktige kandidater med kunnskap som kreves i morgendagens samfunn. Vår grunnleggende forskning har orientering mot industrielle anvendelser og inkluderer samarbeid med næringsliv, utvikling av innovative materialer, nye metoder, og patentering av disse.

Bildet kan inneholde: font, lykkelig.Bildet kan inneholde: triangel, skrift, parallell, rektangel.Bildet kan inneholde: skrift.

Bachelor

Seksjonens stab og tilknyttede stipendiater er sterkt involvert i undervisning knyttet til kjemiprogrammet KJM og til materialer-energi-nanoteknologiprogrammet MENT. For kursene i fet skrift har vi kursansvaret, og forvalter dermed også et betydelig ansvar for innhold og revisjoner.

KJM1121 – Uorganisk kjemi I

KJM2500 – Syntese og karakterisering

KJM3120

MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi

MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning

MENA3001 – Funksjonelle materialer​​​​​​​

MENA3100 – Materialkarakterisering​​​​​​​

MENA3200 – Energimaterialer​​​​​​​

MENA3300 – Nanoteknologi​​​​​​​

Master og PhD

Masteroppgaver

Liste med våre masteroppgaver finner du her. Om du har spørsmål til oppgave eller emne er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med våre forskere.

Emner for master og PhD fra vår seksjon

${include:ref referencetype=[emne] id=[KJM5100]}

${include:ref referencetype=[emne] id=[KJM-MENA5110]}

MENA5020 – Nano-chemistry

Samarbeid

Seksjonen har tett samarbeid med forskningsinstitutter I Oslo regionen, Institutt for energiteknikk (IFE), SINTEF og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og omfatter felles studenter/medarbeidere (master, PhD, post doktorer/forskere) og forskningsprosjekter, spesielt innen felt som batterier, katalyse, hydrogen og funksjonelle (nano)materialer. Samarbeid has videre innen materialfeltet med medisinske forskningsmiljøer ved Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

 

Næringsliv: Seksjonen har samarbeid og god dialog med en rekke bedrifter i Norge, vesentlig relatert til kjemi/katalyse, materialer, fornybare energi og prosessteknologi. Yara International ASA utgjør en viktig samarbeidspartner i lys av deres produksjon av ammoniakk, kunstgjødsel og prosesser for omdanning (og fjerning) av NOx gasser. Vi mottar støtte fra Equinors Akademia-program til vår forskning innen batterier. Seksjonen har god dialog med en rekke selskaper innen batterifeltet i Norge - som nå er under etablering.

 

Spin-off og patenter: Seksjonen har gitt opphav til spin-off selskapet Baldur Coating AS, som arbeider innen tynnfilm-teknologi. Forskningen ved seksjonen har gitt opphav til en rekke patenter over de siste 5-20 år.

 

Internasjonalt samarbeid: Seksjonen benytter stor-skala internasjonale forskningsanlegg i sin daglige forskning, spesielt synkrotronanlegget ESRF i Grenoble, og derunder SNBL - Swiss Norwegian Beam Lines. Synkrotronbaserte studier gjøres ved flere anlegg, MAX IV i Lund, Soleil i Paris, SLS i Sveits, mm Nøytronbaserte studier gjøres ved ILL, Grenoble, ved SINQ, PSI, Sveits (hvor UiO deltar gjennom den nasjonale forskningsinfrastrukturen NcNeutron), ISIS ved Oxford, og ved anlegg i USA, Australia og Japan.

 

De ulike aktivitetene ved seksjonen har alle et sterkt nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Disse omfatter blant annet; DTU, Danmark; Uppsala, Lund, Dresden, CRISMAT Caen, Praha, Cape Town

 

Undervisning og forskningssamarbeid er vel etablert med India, Anna University (i Chennai), Central University of Tamil Nadu og med JNCASR senteret i Bangalore.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker et samarbeid med oss!

 

Nyheter

Siste nytt fra seksjonen...

Arrangementer

Våre arrangementer.