English version of this page

Uorganisk materialkjemi

Forskningsseksjonen jobber bredt med funksjonelle materialer som for eksempel elektrokeramer, protonledere, hybridmaterialer, hydrogenlagringsmaterialer, katalysatormaterialer og nanomaterialer. En grunnleggende forståelse av såvidt forskjellige grupper av materialer krever bruk av avanserte eksperimentelle og teoretiske metoder.

Om seksjonen

Seksjonen fokuserer delvis på syntese og strukturbestemmelse, delvis på in-situ studier av reaksjoner, delvis på studier av elektriske, magnetiske og termiske egenskaper og delvis på utvikling og bruk av teoretiske metoder.

Deler av forskningsvirksomheten er organisert under Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi.

Studieprogrammer og emner

Seksjonen har vært sentral i utviklingen av studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi.

Ressurser

Seksjonen har tilgang til mye tungt, avansert utstyr: diffraksjon (eget røntgenlaboratorium, synkrotron-XRD via ESRF, nøytrondiffraksjon via IFE), mikroskopering (FEG-SEM, AFM, SIMS via SMN), magnetisk måleutstyr (SQUID, PPMS), spektroskopi (IR, Raman og XPS) og termisk analyse (TG, DSC).

Publisert 26. okt. 2012 13:46 - Sist endret 16. feb. 2017 10:08

Kontakt

Leder for forskningsgruppen

Professor Helmer Fjellvåg