Henrik Hovde Sønsteby

Bilde av Henrik Hovde Sønsteby
English version of this page
Telefon +47 22855617
Mobiltelefon +47 92097702
Rom ØK50
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Hovedinteressen ligger i eksotiske effekter i tynnfilmer av metalloksider; ferroiske egenskaper, superledning og lignende. Arbeidet er basert på syntese av slike tynne filmer ved hjelp av ALD-teknikken (Atomic Layer Deposition), samt karakterisering av disse strukturene. Herunder ligger spesielt karakterisering av struktur på epitaksielle grenseflater og overflater, hovedsaklig ved hjelp av røntgenstråler.

Karakterisering av slike sjikt krever ofte høy røntgenintensitet, og arbeidet involverer derfor samarbeid med synkrotronkilder rundt omkring i verden, blant annet ESRF (Grenoble) og APS (Chicago).

Undervisning

Emneansvarlig og foreleser i KJM1001 - Innføring i kjemi, H12 - H15.

Én av fem forelesere i KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II - Materialer og anvendelser, V15 - V17

Ansvar og koordinasjon for kollokvier i KJM1120 - Uorganisk kjemi, H17

Foreleser i MENA2000 - Faste materialers fundamentale oppbygning, V19 -

Labansvarlig i KJM5100 - Uorganisk materialsyntese, H17 -

Bakgrunn

M.Sc. fra UiO med oppgavetittel: "Structural investigation of crystalline systems utilizing synchrotron X-ray radiation"

Ph.D. fra UiO med avhandlingen: "Piezo- and Ferroelectric A+B5+O3 Thin Films"

Priser

"Den Gyldne Spatel" - Undervisningspris, 2019

Alf Bjørseths Inspiration Award for beste PhD innen fornybar energi eller materialvitenskap, 2018.

Forskning plukket ut i ESRF Highlights 2018.

Roche Diagnostics Norges Pris for Unge Forskere, 2011-2012.

Bronsemedalje fra den internasjonale kjemiolympiaden i Moskva, 2007.

Verv

En del av den norske kjemiolympiadekomiteen

Emneord: Nanotechnology, Atomic Layer Deposition, Synchrotron X-ray Characterization, Chemistry Olympiad

Publikasjoner

 • Sønsteby, Henrik Hovde; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Rykkje, Linn Margrethe; Bickford, Justin R.; Martin, Eric G. & Hoffman, Robert C. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Avoiding water reservoir effects in ALD of functional complex alkali oxides by using O<inf>3</inf> as the oxygen source. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 51(3), s. 927–934. doi: 10.1039/d1dt03960a. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rogowska, Melania; Hansen, Per-Anders Stensby; Sønsteby, Henrik Hovde; Dziadkowiec, Joanna; Valen, Håkon & Nilsen, Ola (2021). Molecular layer deposition of photoactive metal-naphthalene hybrid thin films. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 50(37), s. 12896–12905. doi: 10.1039/d1dt02201f. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2021). Effect of Subcycle Arrangement on Direct Epitaxy in ALD of LaNiO3. ACS Applied Electronic Materials. ISSN 2637-6113. 3(1), s. 292–298. doi: 10.1021/acsaelm.0c00855. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Kvamme, Kristian Breivik; Almaas, Kjetil; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik Hovde & Nilsen, Ola (2020). LiF by atomic layer deposition—Made easy. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 38(5), s. 1–4. doi: 10.1116/6.0000314. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Bratvold, Jon Einar; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Choudhury, Devika; Elam, Jeffrey W. & Fjellvåg, Helmer [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). tert-butoxides as precursors for atomic layer deposition of alkali metal containing thin films. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 38, s. 1–15. doi: 10.1116/6.0000589. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Yanguas-Gil, Angel & Elam, Jeffrey W. (2020). Consistency and reproducibility in atomic layer deposition. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 38. doi: 10.1116/1.5140603. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Bratvold, Jon Einar; Freeland, John W.; Yanguas-Gil, Angel & Elam, Jeffrey W. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tuning electronic properties in LaNiO3 thin films by B-site Cu-substitution. Journal of Materials Chemistry C. ISSN 2050-7526. 8(36), s. 12662–12668. doi: 10.1039/D0TC03406A.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Storaas, Thomas Aarflot; Choudhuy, Devika; Elam, Jeffrey W. & Fjellvåg, Helmer [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Understanding KOtBu in atomic layer deposition–in situ mechanistic studies of the KNbO3 growth process. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 49(38), s. 13233–13242. doi: 10.1039/D0DT02324H.
 • Fjellvåg, Øystein; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2020). Crystallization, Phase Stability, and Electrochemical Performance of β-MoO3 Thin Films. Crystal Growth & Design. ISSN 1528-7483. 20(6), s. 3861–3866. doi: 10.1021/acs.cgd.0c00156. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Fjellvåg, Øystein; Bratvold, Jon E.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). A foundation for complex oxide electronics -low temperature perovskite epitaxy. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 11(1). doi: 10.1038/s41467-020-16654-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Duparc, Marion Jeanne Louise; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Sjåstad, Anja Olafsen & Fjellvåg, Helmer (2020). Atomic Layer Deposition of GdCoO3 and Gd0.9Ca0.1CoO3. Materials. ISSN 1996-1944. 13(1), s. 1–10. doi: 10.3390/ma13010024. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Wind, Julia; Jensen, Martin; Storaas, Thomas Aarflot; Chernyshov, Dmitry & Fjellvåg, Helmer (2019). In situ synchrotron X-ray diffraction of thin films under perturbation by an electric field. Ferroelectrics (Print). ISSN 0015-0193. 537, s. 20–26. doi: 10.1080/00150193.2018.1528953.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Chemical Uniformity in Ferroelectric KxNa1−xNbO3 Thin Films. Global Challenges. ISSN 2056-6646. 3(10). doi: 10.1002/gch2.201800114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bickford, Justin R; Sønsteby, Henrik Hovde; Strnad, Nicholas A; Zavalij, Peter Y & Hoffman, Robert C (2019). Control of potassium tantalate niobate thin film crystal phase and orientation by atomic layer deposition. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 37(2), s. 020904-1–020904-6. doi: 10.1116/1.5063925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde & Nilsen, Ola (2019). Biocompatible organic-inorganic hybrid materials based on nucleobases and titanium developed by molecular layer deposition. Beilstein Journal of Nanotechnology. ISSN 2190-4286. 10(1), s. 399–411. doi: 10.3762/bjnano.10.39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratvold, Jon E.; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Control of growth orientation in as-deposited epitaxial iron-rich nickel ferrite spinel. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 37(2), s. 1–7. doi: 10.1116/1.5082012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Bratvold, Jon E.; Weibye, Kristian; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). Phase Control in Thin Films of Layered Cuprates. Chemistry of Materials. ISSN 0897-4756. 30(3), s. 1095–1101. doi: 10.1021/acs.chemmater.7b05005.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). First Complex Oxide Superconductor by Atomic Layer Deposition. Chemical Communications. ISSN 1359-7345. 54(59), s. 8253–8256. doi: 10.1039/c8cc04998j.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Functional perovskites by atomic layer deposition - an overview. Advanced Materials Interfaces. ISSN 2196-7350. 4:1600903, s. 1–15. doi: 10.1002/admi.201600903.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Weibye, Kristian; Bratvold, Jon E. & Nilsen, Ola (2017). Rubidium containing thin films by atomic layer deposition. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 46(46), s. 16139–16144. doi: 10.1039/c7dt03753h.
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde; Dartt, DA; Eidet, Jon Roger & Nilsen, Ola (2017). Bioactive titaminates from molecular layer deposition. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 7(34), s. 20900–20907. doi: 10.1039/C7RA01918A. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsteby, Henrik; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Atomic layer deposition of (K,Na)(Nb,Ta)O3 thin films. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films. ISSN 0734-2101. 34(4). doi: 10.1116/1.4953406.
 • Sønsteby, Henrik; Østreng, Erik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2014). Atomic layer deposition of LaPO4 and Ca:LaPO4. Chemical Vapor Deposition. ISSN 0948-1907. 20(7-9), s. 269–273. doi: 10.1002/cvde.201407112.
 • Østreng, Erik; Sønsteby, Henrik; Øien, Sigurd; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2014). Atomic layer deposition of sodium and potassium oxides: Evaluation of precursors and deposition of thin films. Dalton Transactions. ISSN 1477-9226. 43(44), s. 16666–16672. doi: 10.1039/c4dt01930j.
 • Sønsteby, Henrik; Østreng, Erik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2014). Deposition and x-ray characterization of epitaxial thin films of LaAlO3. Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 550, s. 90–94. doi: 10.1016/j.tsf.2013.10.139.
 • Østreng, Erik; Sønsteby, Henrik; Sajavaara, Timo; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2013). Atomic layer deposition of ferroelectric LiNbO3. Journal of Materials Chemistry C. ISSN 2050-7526. 1(27), s. 4283–4290. doi: 10.1039/c3tc30271g.
 • Sønsteby, Henrik; Chernyshov, Dmitry; Getz, Michael; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2013). On the application of a single-crystal kappa-diffractometer and a CCD area detector for studies of thin films. Journal of Synchrotron Radiation. ISSN 0909-0495. 20, s. 644–647. doi: 10.1107/S0909049513009102.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sønsteby, Henrik Hovde (2020). Enabling Low-Temperature Epitaxy of Functional Complex Oxides.
 • Sønsteby, Henrik Hovde (2020). As Deposited Epitaxial Functional Complex Oxides - Enabling Novel Technology.
 • Fjellvåg, Øystein; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Wolff, Max; Kapaklis, Vassilios & Fjellvåg, Helmer [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Towards Multiferroic Thin Film Composites by Atomic Layer Deposition (ALD) .
 • Sønsteby, Henrik Hovde (2019). Epitaxial Nickelates - On the Path to Oxide Electronics.
 • Sønsteby, Henrik Hovde (2019). As Deposited Epitaxial LaNiO3 and La(Ni,Cu)O3 with Controllable Electric Properties.
 • Sønsteby, Henrik Hovde (2019). Atomic Layer Deposition of Functional Oxides - A Neccessary Challenge.
 • Sønsteby, Henrik Hovde (2018). Designing High-Performance Composite Multiferroics by ALD.
 • Sønsteby, Henrik Hovde (2017). In situ Synchrotron Diffraction During Ferroelectric Switching of Thin Films.
 • Sønsteby, Henrik Hovde (2016). Atomic Layer Deposition of KxNa1-xNbO3.
 • Nilsen, Ola & Sønsteby, Henrik (2016). ALD - From Ideal to Real.
 • Sønsteby, Henrik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2015). Deposition of the Important Lead Free Ferroelectric KxNa(1-x)NbO3.
 • Sønsteby, Henrik; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2014). Deposition of the Important Lead Free Ferroelectric KxNa(1-x)NbO3 .
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2014). Crystallization and electrochemical investigation of α- and β-MoO3 thin films deposited by Atomic Layer Deposition.
 • Muri, Marte Eiterstraum; Weibye, Kristian; Klepper, Karina Barnholt; Sønsteby, Henrik; Eidet, Jon Roger & Fjellvåg, Helmer (2014). Amino acids in organic-inorganic hybrid thin films for biocompatible materials.
 • Sønsteby, Henrik; Østreng, Erik; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2014). Sodium- and Potassium Containing Thin Films by Atomic Layer Deposition.
 • Hu, Yang; Miikkulainen, Ville; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik; Norby, Truls & Nilsen, Ola [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Electrochemical characterization on ALD-deposited LaPO4 and LiAlO2 thin films.
 • Sønsteby, Henrik; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2012). Growth and Structural Characterization of Atomic Layer Deposited LaAlO3 Thin Films (Including the Exotic LAO||STO Interface).
 • Sønsteby, Henrik; Østreng, Erik; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2012). Deposition and X-ray Characterization of Epitaxial Thin Films of LaAlO3.
 • Østreng, Erik; Sønsteby, Henrik; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2012). Crystallization of thin films of LaAlO3 grown by Atomic Layer Deposition.
 • Sønsteby, Henrik; Getz, Michael; Chernyshov, Dmitry; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2012). Untangling Diffraction Contributions from Epitaxial Thin Films Becomes Easy – Results from Recent Experiments at SNBL.
 • Sønsteby, Henrik; Østreng, Erik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2010). Growth of the Proton Conductor Ca:LaPO4 by ALD for high temperature fuel cell applications.
 • Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Nilsen, Ola & Sønsteby, Henrik Hovde (2020). Tynne filmer av ruthenater med atomlagsdeposisjon (ALD). Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Skaar, Erik; Fjellvåg, Helmer & Sønsteby, Henrik Hovde (2019). Structure-Property Relations in Thin Films of LaNiO3 and LaNi1-xCuxO3. Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Sønsteby, Henrik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Piezo- and Ferroelectric A+B5+O3 Thin Films. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2012 13:47 - Sist endret 31. jan. 2020 09:40