English version of this page

Nanostrukturer og funksjonelle materialer (NAFUMA)

NAFUMA jobber innenfor grunnleggende uorganisk kjemi, faststoffkjemi og materialvitenskap. Først og fremst er aktivitetene knyttet til syntese og karakterisering av materialer, krystallvekst, deponering av tynne filmer med atomær lag deponering (ALD), krystallstrukturbestemmelse og studier av egenskaper.

Les mer om NAFUMA på de engelske sidene.

 

Master hos oss?

Se mer informasjon om mulige oppgaver på vår engelske side

http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/nafuma/information-to-master-students/

 

 

Publisert 8. jan. 2018 15:47 - Sist endret 11. sep. 2018 09:32