Ola Nilsen

Bilde av Ola Nilsen
English version of this page
Telefon +47 22855558
Mobiltelefon +4799476424 99476424
Rom ØU 50
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

The main research focus is on growth of complex oxides, organic- inorganic hybrid materials, biocompatible surfaces, and Li-ion battery materials by the atomic layer deposition (ALD) technique. A more thorough description of the thin film activities are given at the NAFUMA - thin film pages.

Jeg bygger overflater og tynne filmer gjennom reaksjoner mellom gassmolekyler og faste overflater. I hovedsak bruker jeg teknikken Atomær Lag Deponering (ALD) som er en teknikk som gjøre det mulig å bygge opp materialer atomlag for atomlag. På denne måten lager vi kjente og nye typer materialer med uante egenskaper.

Noen utvalgte områder av hva jeg jobber med er:

 • Bioaktive overflater
 • Tynnfilmbatterier
 • Konverteringsmaterialer for solceller
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Design og konstruksjon av deponeringsutstyr
 • Simulering av vekstmekanismer
 • Membraner
 • Krystallvekst
 • Deponering av nye typer organisk-uorganiske hybridmaterialer

 

Jeg er også aktiv innen formidling, er en av initiativtakerne bak Nanoskolen og holder foredrag om nanoteknologi, fyrverkeri, batterier, og mer.

Emneord: Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN

Publikasjoner

 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2021). Effect of Subcycle Arrangement on Direct Epitaxy in ALD of LaNiO3. ACS Applied Electronic Materials.  ISSN 2637-6113.  3(1), s 292- 298 . doi: 10.1021/acsaelm.0c00855
 • Bratvold, Jon E.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). Phase and Orientation Control of NiTiO3 Thin Films. Materials.  ISSN 1996-1944.  13(1), s 1- 19 . doi: 10.3390/ma13010112 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brennhagen, Anders; Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja S. S. & Nilsen, Ola (2020). High power iron phosphate cathodes by atomic layer deposition. Solid State Ionics.  ISSN 0167-2738.  353 . doi: 10.1016/j.ssi.2020.115377 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cheng, Chaoqun; Akram, Muhammad Nadeem; Nilsen, Ola; Pryds, Nini & Wang, Kaiying (2020). Solar-driven plasmonic heterostructure Ti/TiO2−x with gradient doping for sustainable plasmon-enhanced catalysis. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  22(15), s 7769- 7777 . doi: 10.1039/d0cp00672f Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Duparc, Marion Jeanne Louise; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Sjåstad, Anja Olafsen & Fjellvåg, Helmer (2020). Atomic Layer Deposition of GdCoO3 and Gd0.9Ca0.1CoO3. Materials.  ISSN 1996-1944.  13(1), s 1- 10 . doi: 10.3390/ma13010024 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Azarov, Alexander; Nilsen, Ola & Kuznetsov, Andrej (2020). Al incorporation during metal organic chemical vapour deposition of aluminium zinc oxide. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  709 . doi: 10.1016/j.tsf.2020.138245 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fjellvåg, Øystein; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2020). Crystallization, Phase Stability, and Electrochemical Performance of β-MoO3 Thin Films. Crystal Growth & Design.  ISSN 1528-7483.  20(6), s 3861- 3866 . doi: 10.1021/acs.cgd.0c00156 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Zikmund, Tomas; Yu, Ting; Kvalvik, Julie Nitsche; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Meijerink, Andries & Nilsen, Ola (2020). Single-step approach to sensitized luminescence through bulk-embedded organics in crystalline fluorides. Communications chemistry.  ISSN 2399-3669.  3 . doi: 10.1038/s42004-020-00410-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hu, Yang; Miikkulainen, Ville; Mizohata, Kenichiro; Norby, Truls Eivind; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2020). Ionic conductivity in LixTaOy thin films grown by Atomic Layer Deposition (ALD). Electrochimica Acta.  ISSN 0013-4686.  361 . doi: 10.1016/j.electacta.2020.137019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Jensen, Ingvild Julie Thue; Nilsen, Ola; Galeckas, Augustinas & Monakhov, Eduard (2020). Selective etching of nanostructured a-Si:Al and its effect on porosity, Al gradient and surface oxidation. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  702 . doi: 10.1016/j.tsf.2020.137982 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Borgersen, Jon; Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2020). Area-selective atomic layer deposition of molybdenum oxide. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  38(4), s 042406-1- 042406-9 . doi: 10.1116/6.0000219 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2020). Design of experiments approach to luminescent CaMoO4 by atomic layer deposition. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  38, s 052408 . doi: 10.1116/6.0000327 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvalvik, Julie Nitsche; Kvamme, Kristian Breivik; Almaas, Kjetil; Ruud, Amund; Sønsteby, Henrik Hovde & Nilsen, Ola (2020). LiF by atomic layer deposition—Made easy. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  38(5), s 1- 4 . doi: 10.1116/6.0000314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lausund, Kristian Blindheim; Olsen, Malin; Hansen, Per-Anders Stensby; Valen, Håkon & Nilsen, Ola (2020). MOF thin films with bi-aromatic linkers grown by molecular layer deposition. Journal of Materials Chemistry A.  ISSN 2050-7488.  8(5), s 2539- 2548 . doi: 10.1039/c9ta09303f Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Bratvold, Jon Einar; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Choudhury, Devika; Elam, Jeffrey W.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). tert-butoxides as precursors for atomic layer deposition of alkali metal containing thin films. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  38, s 1- 15 . doi: 10.1116/6.0000589 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Storaas, Thomas Aarflot; Choudhuy, Devika; Elam, Jeffrey W.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). Understanding KOtBu in atomic layer deposition–in situ mechanistic studies of the KNbO3 growth process. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226. . doi: 10.1039/D0DT02324H
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Bratvold, Jon Einar; Freeland, John W.; Yanguas-Gil, Angel; Elam, Jeffrey W.; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2020). Tuning electronic properties in LaNiO3 thin films by B-site Cu-substitution. Journal of Materials Chemistry C.  ISSN 2050-7526.  8, s 12662- 12668 . doi: 10.1039/D0TC03406A
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Skaar, Erik; Fjellvåg, Øystein; Bratvold, Jon E.; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). A foundation for complex oxide electronics -low temperature perovskite epitaxy. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  11(1) . doi: 10.1038/s41467-020-16654-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bratvold, Jon E.; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Control of growth orientation in as-deposited epitaxial iron-rich nickel ferrite spinel. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  37(2), s 1- 7 . doi: 10.1116/1.5082012 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Getz, Michael; Nilsen, Ola & Hansen, Per-Anders Stensby (2019). Sensors for optical thermometry based on luminescence from layered YVO4: Ln3+ (Ln = Nd, Sm, Eu, Dy, Ho, Er, Tm, Yb) thin films made by atomic layer deposition. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9(1) . doi: 10.1038/s41598-019-46694-8
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein & Nilsen, Ola (2019). Controlling luminescence and quenching mechanisms in subnanometer multilayer structure of europium titanate thin films. Journal of Luminescence.  ISSN 0022-2313.  215 . doi: 10.1016/j.jlumin.2019.116618 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde & Nilsen, Ola (2019). Biocompatible organic-inorganic hybrid materials based on nucleobases and titanium developed by molecular layer deposition. Beilstein Journal of Nanotechnology.  ISSN 2190-4286.  10(1), s 399- 411 . doi: 10.3762/bjnano.10.39 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Chemical Uniformity in Ferroelectric KxNa1−xNbO3 Thin Films. Global Challenges.  ISSN 2056-6646.  3(10), s 1800114 . doi: 10.1002/gch2.201800114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhang, Zengxing; Wang, Yonghua; Hansen, Per-Anders Stensby; Du, Kang; Gustavsen, Kim Robert; Liu, Guohua; Karlsen, Frank; Nilsen, Ola; Xue, Chenyang & Wang, Kaiying (2019). Black silicon with order-disordered structures for enhanced light trapping and photothermic conversion. Nano Energy.  ISSN 2211-2855.  65, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.nanoen.2019.103992 Vis sammendrag
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Surface Forces Apparatus Measurements of Interactions between Rough and Reactive Calcite Surfaces. Langmuir.  ISSN 0743-7463.  34((25)), s 7248- 7263 . doi: 10.1021/acs.langmuir.8b00797 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Momtazi, Leva; Dartt, Darlene Ann; Nilsen, Ola & Eidet, Jon Roger (2018). Molecular layer deposition builds biocompatible substrates for epithelial cells. Journal of Biomedical Materials Research. Part A.  ISSN 1549-3296.  106(12), s 3090- 3098 . doi: 10.1002/jbm.a.36499
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). First Complex Oxide Superconductor by Atomic Layer Deposition. Chemical Communications.  ISSN 1359-7345.  54(59), s 8253- 8256 . doi: 10.1039/c8cc04998j
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Bratvold, Jon E.; Weibye, Kristian; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). Phase Control in Thin Films of Layered Cuprates. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  30(3), s 1095- 1101 . doi: 10.1021/acs.chemmater.7b05005
 • Vajeeston, Ponniah; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2018). Search for potential precursors for Si-atomic layer deposition- a quantum chemical study. Materials Letters.  ISSN 0167-577X.  216, s 189- 192 . doi: 10.1016/j.matlet.2018.01.040 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ferreira, Ana RV; Haapanen, Janne; Makela, Jyrki M; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola; Tuominen, Mikko; Alves, Vitor D & Coelhoso, Isabel M (2017). Comparison of different coating techniques on the properties of FucoPol films. International Journal of Biological Macromolecules.  ISSN 0141-8130.  103, s 268- 274 . doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.05.021
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders Stensby; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Ahmed, Mohammed Amin Karim; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Intense NIR emission in YVO4:Yb3+ thin films by atomic layer deposition. Journal of Materials Chemistry C.  ISSN 2050-7526.  5(33), s 8572- 8578 . doi: 10.1039/c7tc02135f Fulltekst i vitenarkiv.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Ahmed, Mohammed Amin Karim; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Luminescent YbVO4 by atomic layer deposition. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  46(9), s 3008- 3013 . doi: 10.1039/c7dt00253j Fulltekst i vitenarkiv.
 • Getz, Michael; Hansen, Per-Anders; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Luminescent properties of europium titanium phosphate thin films deposited by atomic layer deposition. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  7(13), s 8051- 8059 . doi: 10.1039/c6ra27644j Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Galeckas, Augustinas (2017). Controllable template approach for ZnO nanowire growth. Physica Status Solidi (a) applications and materials science.  ISSN 1862-6300.  214(2), s 1- 6 . doi: 10.1002/pssa.201600480 Vis sammendrag
 • Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2017). All-gas-phase synthesis of amino-functionalized UiO-66 thin films. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  46(48), s 16983- 16992 . doi: 10.1039/c7dt03518g
 • Momtazi, Leva; Sønsteby, Henrik Hovde; Dartt, DA; Eidet, Jon Roger & Nilsen, Ola (2017). Bioactive titaminates from molecular layer deposition. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  7(34), s 20900- 20907 . doi: 10.1039/C7RA01918A Fulltekst i vitenarkiv.
 • Napari, M; Tarvainen, O; Kinnunen, S; Arstila, K; Julin, J; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Weibye, Kristian; Nilsen, Ola & Sajavaara, T (2017). The α and γ plasma modes in plasma-enhanced atomic layer deposition with O2-N2 capacitive discharges. Journal of Physics D: Applied Physics.  ISSN 0022-3727.  50(9) . doi: 10.1088/1361-6463/aa59b3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ruud, Amund; Miikkulainen, Ville; Mizohata, Kenichiro; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Enhanced process and composition control for atomic layer deposition with lithium trimethylsilanolate. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  35(1) . doi: 10.1116/1.4972209
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Functional perovskites by atomic layer deposition - an overview. Advanced Materials Interfaces.  ISSN 2196-7350.  4:1600903, s 1- 15 . doi: 10.1002/admi.201600903
 • Sønsteby, Henrik Hovde; Weibye, Kristian; Bratvold, Jon E. & Nilsen, Ola (2017). Rubidium containing thin films by atomic layer deposition. Dalton Transactions.  ISSN 1477-9226.  46(46), s 16139- 16144 . doi: 10.1039/c7dt03753h
 • Samarasingha, Pushpaka; Sottmann, Jonas; Margadonna, Serena; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). In situ synchrotron study of ordered and disordered LiMn1.5Ni0.5O4 as lithium ion battery positive electrode. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  116, s 290- 297 . doi: 10.1016/j.actamat.2016.06.040
 • Gandrud, Knut Bjarne; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Ultra-high power capabilities in amorphous FePO4 thin films. Journal of Power Sources.  ISSN 0378-7753.  306, s 454- 458 . doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.12.024
 • Gustavsen, Kim Robert; Nygård, Ken Alexander; Honerød-Bentsen, Preben; Du, Kang; Liu, Guohua; Tayyib, Muhammad; Breiby, Dag Werner; Weibye, Kristian; Nilsen, Ola; Aasmundtveit, Knut Eilif & Wang, Kaiying (2016). Wafer-level fabrication and characterization of amorphous thin films MoS2 prepared by RF magnetron sputtering technique. ECS Transactions.  ISSN 1938-5862.  75(13), s 131- 137 . doi: 10.1149/07513.0131ecst Vis sammendrag
 • Hansen, Per-Anders; Fjellvåg, Helmer; Finstad, Terje & Nilsen, Ola (2016). Luminescence properties of lanthanide and ytterbium lanthanide titanate thin films grown by atomic layer deposition. Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films.  ISSN 0734-2101.  34:01A130 . doi: 10.1116/1.4936389
 • Hu, Yang; Ruud, Amund; Miikkulainen, Ville; Norby, Truls; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Electrical characterization of amorphous LiAlO2 thin films deposited by atomic layer deposition. RSC Advances.  ISSN 2046-2069.  6(65), s 60479- 60486 . doi: 10.1039/c6ra03137d
 • Lanford, WA; Parenti, M; Nordell, BJ; Paquette, MM; Caruso, AN; Mäntymäki, M; Hämäläinen, J.; Ritala, M; Klepper, Karina Barnholt; Miikkulainen, Ville; Nilsen, Ola; Tenhaeff, W; Dudney, N; Koh, D; Banerjee, SK; Mays, E; Bielefeld, J & King, SW (2016). Nuclear reaction analysis for H, Li, Be, B, C, N, O and F with an RBS check. Nuclear Instruments and Methods in Physics Reseach B.  ISSN 0168-583X.  371, s 211- 215 . doi: 10.1016/j.nimb.2015.10.052
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2016). All-gas-phase synthesis of UiO-66 through modulated atomic layer deposition. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  7 . doi: 10.1038/ncomms13578
 • Müller, Benjamin; Haugen, Håvard Jostein; Nilsen, Ola & Tiainen, Hanna (2016). Atomic layer deposited TiO2 protects porous ceramic foams from grain boundary corrosion. Corrosion Science.  ISSN 0010-938X.  106, s 35- 42 . doi: 10.1016/j.corsci.2016.01.023 Vis sammendrag
 • Rauwel, Erwan Yann; Galeckas, Augustinas; Rauwel, Protima; Hansen, Per-Anders; Wragg, David; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Metal oxide nanoparticles embedded in rare-earth matrix for low temperature thermal imaging applications. Materials Research Express.  ISSN 2053-1591.  3(5) . doi: 10.1088/2053-1591/3/5/055010
 • Samarasingha, Pushpaka; Andersen, Niels Højmark; Sørby, Magnus Helgerud; Kumar, Susmit; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2016). Neutron diffraction and Raman analysis of LiMn1.5Ni0.5O4 spinel type oxides for use as lithium ion battery cathode and their capacity enhancements. Solid State Ionics.  ISSN 0167-2738.  284, s 28- 36 . doi: 10.1016/j.ssi.2015.11.018

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjellvåg, Øystein; Sønsteby, Henrik Hovde; Nilsen, Ola; Wolff, Max; Kapaklis, Vassilios; Fjellvåg, Helmer; Frommen, Christoph & Hauback, Bjørn (2020). Towards Multiferroic Thin Film Composites by Atomic Layer Deposition (ALD).
 • Killi, Veronica Anne-Line Kathrine; Nilsen, Ola & Sønsteby, Henrik Hovde (2020). Tynne filmer av ruthenater med atomlagsdeposisjon (ALD).
 • Li, Xinyu; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2020). Na-Based Layered Tellurate Na2M2TeO6 (M = Zn, Mg): Synthesis, Crystal Structure and Na+ Ion Diffusion.
 • Sørensen, Silje Holm; Nilsen, Ola & Hansen, Per-Anders Stensby (2020). Organic Sensitization in Lanthanide Fluoride Nanostructures for Upconversion. Vis sammendrag
 • Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Towards a Model System for Lamellar Magnetism by Atomic Layer Deposition. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2093.
 • Brennhagen, Anders; Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja S. S. & Nilsen, Ola (2019). Amorphous Iron Phosphates for Thin Film batteries.
 • Brennhagen, Anders & Nilsen, Ola (2019). Forskningstorget 2019 - Batteriproduksjon på stand.
 • Brennhagen, Anders; Nilsen, Ola; Kvamme, Kristian Breivik & Sverdlilje, Katja S. S. (2019). Synthesis and electrochemical characterization of thin film iron phosphates as cathode material for Li-ion batteries. Vis sammendrag
 • Chavan, Sachin Maruti; Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; de Koning, Martijn; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko & Nilsen, Ola (2019). Towards adsorptive and catalytically active materials using an all-gas-phase UiO-66-NH2 synthesis approach.
 • de Koning, Martijn; Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko; Nilsen, Ola & Smith, Martin W. (2019). Thin layers of UiO-66-NH2 and their catalytic activity towards selected chemical warfare agents.
 • Dziadkowiec, Joanna; Zareeipolgardani, Bahareh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola; Dysthe, Dag Kristian & Røyne, Anja (2019). Long-range repulsive forces between reactive calcite surfaces are generated due to nucleation in a confined solution.
 • Gorzkowska-Sobas, Agnieszka A; Lausund, Kristian Blindheim; Petrovic, Veljko; de Koning, Martijn; Chavan, Sachin Maruti; Smith, Martin W. & Nilsen, Ola (2019). Ammonia adsorption in metal-organic framework materials MLD-deposited on functional substrate for respiratory protection purposes.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Operando investigation of batteries.
 • Hval, Halvor Høen; Tripathi, Alok Mani; Ruud, Amund; Emerich, Hermann; Forseth, Sissel; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Make Batteries Safe Again.
 • Hval, Halvor Høen; Tripathi, Alok Mani; Ruud, Amund; Emerich, Hermann; Forseth, Sissel; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2019). Make Batteries Safe Again.
 • Koposov, Alexey; Gandrud, Knut Bjarne; Lai, Samson Yuxiu; Jensen, Ingvild Julie Thue; Nagell, Marius Uv; Nilsen, Ola & Mæhlen, Jan Petter (2019). Silicon on the Road. Vis sammendrag
 • Kvamme, Kristian Breivik; Ruud, Amund; Weibye, Kristian & Nilsen, Ola (2019). Phosphites as precursors in thin film synthesis. Using LiPO as cathode coating in Li-ion batteries.
 • Kvamme, Kristian Breivik; Ruud, Amund; Weibye, Kristian & Nilsen, Ola (2019). Phosphites as precursors in thin film synthesis. Using LiPO as cathode coating in Li-ion batteries..
 • Nitsche Kvalvik, Julie; Hansen, Per-Anders Stensby & Nilsen, Ola (2019). Area-selective deposition of MoO3 thin films by atomic layer deposition.
 • Olsen, Malin Solheim; Nilsen, Ola & Rukke, Håkon Valen (2019). Porphyrin-based films for photodynamic inactivation of bacteria.
 • Petrovic, Veljko; Nilsen, Ola & Lausund, Kristian Blindheim (2019). Boronic acids in Molecular Layer Deposition.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Adhesive and repulsive forces between calcite surfaces.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2018). Nucleation in solution confined between reactive surfaces can generate long-range repulsive forces.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein; Monakhov, Eduard & Nilsen, Ola (2018). Measuring optical properties on the nanoscale: a STEM-EELS study of ZnO. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2034.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Meijerink, Andries & Nilsen, Ola (2018). Strong TiO2 sensitization of Tb3+ by preventing Ti-Tb charge transfer quenching in subnanometer multilayer structures.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Nesteng, Hanne; Svendsen, Ole Joachim & Nilsen, Ola (2018). Blue, green and red emitting lanthanide-organic hybrid films excitable with long wavelength UV.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Zikmund, Tomas; Yu, Ting; Nitsche Kvalvik, Julie; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Meijerink, Andries & Nilsen, Ola (2018). Aromatic-fluoride nanocomposite materials by atomic layer deposition.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2018). Operando investigation of batteries.
 • Hval, Halvor Høen; Ruud, Amund; Forseth, Sissel; Emerich, Hermann; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2018). Operando investigation of batteries.
 • Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Røyne, Anja; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Hiorth, Aksel (2018). Synthetic CaCO3 surfaces in aqueous solutions – AFM and Surface Force Apparatus (SFA) measurements.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Eduard; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Nilsen, Ola (2018). Aluminum nanowires in amorphous silicon.
 • Kvamme, Kristian Breivik; Sverdlilje, Katja Sofie Støren & Nilsen, Ola (2018). Thin film batteries at UiO. Vis sammendrag
 • Momtazi, Leva; Nilsen, Ola & Eidet, Jon Roger (2018). Design and Growth of Bioactive Materials by Molecular Layer Deposition. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1964.
 • Skottvoll, Frøydis Sved; Nilsen, Ola; Krauss, Stefan; Sullivan, Gareth & Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Integrating highly miniaturized LC-MS systems with “Organ on a Chip”; the future of preclinical modelling.
 • Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola & Monakhov, Eduard (2018). Aluminum nanowires in amorphous silicon.
 • Dziadkowiec, Joanna; Javadi, Shaghayegh; Bratvold, Jon E.; Nilsen, Ola & Røyne, Anja (2017). Interactions between reactive CaCO3 surfaces in aqueous solutions -Surface Forces Apparatus measurements.
 • Getz, Michael; Nilsen, Ola; Fjellvåg, Helmer & Hansen, Per-Anders Stensby (2017). Design and Growth of Luminescent Thin Films by Atomic Layer Deposition. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1895.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Diplas, Spyridon & Thøgersen, Annett (2017). Self-assembly of Al-nanowires in silicon.
 • Kvamme, Kristian Breivik; Ruud, Amund; Weibye, Kristian & Nilsen, Ola (2017). LiPO barriers by ALD Surface modification of LiFePO4 cathodes. Vis sammendrag
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2017). Crystallization of hybrid films to form the metal-organic framework UiO-66.
 • Nilsen, Ola; Gandrud, Knut Bjarne; Ruud, Amund & Fjellvåg, Helmer (2017). Atomic Layer Deposition for Thin-Film Lithium-Ion Batteries, In Julien Bachmann (ed.),  Atomic Layer Deposition in Energy Conversion Applications.  Wiley-VCH Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783527339129.  Chapter 6.  s 183 - 207
 • Ruud, Amund; Sottmann, Jonas; Slawinski, Wojciech Andrzej; Nilsen, Ola & Fjellvåg, Helmer (2017). Lithiation processes in α-MoO3 for lithium ion battery.
 • Sønsteby, Henrik; Fjellvåg, Helmer & Nilsen, Ola (2017). Piezo- and Ferroelectric A+B5+O3 Thin Films.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Muntingh, Agnar Georg Peder; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Ulyashin, Alexander; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola & Monakhov, Edouard (2017). Plasmonic properties of aluminium nanowires in amorphous silicon and inverted silicon nanowires.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Ulyashin, Alexander; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Diplas, Spyridon (2017). Growing and characterizing self-organizing aluminium nanowires in amorphous silicon.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Edouard; Nilsen, Ola & Thøgersen, Annett (2016). Controllable template approach for ZnO nanowire growth.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Diplas, Spyridon & Thøgersen, Annett (2016). A new silicon nanostructure.
 • Lausund, Kristian Blindheim & Nilsen, Ola (2016). Atomic Layer Deposition of the Metal Organic Framework UiO-66.
 • Nilsen, Ola & Sønsteby, Henrik (2016). ALD - From Ideal to Real.
 • Røyne, Anja; Bergsaker, Anne Schad; Javadi, Shaghayegh; Dziadkowiec, Joanna; Bratvold, Jon E. & Nilsen, Ola (2016). The role of surface forces and confined fluid films in the slow deformation of rocks.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 24. jan. 2018 13:44

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter