Utdanningsutvalget

Mandat

Utdanningsutvalget er i utgangspunktet en rådgivende forsamling for instituttledelsen, men kan tillegges beslutningsmyndighet for spesifikke saksområder. Utdanningsutvalgets overordnede oppgave er å engasjere det totale kollegiale fellesskapet ved instituttet til utvikling og drift av alle deler av instituttets utdanningsaktiviteter, inkludert lærings- og arbeidsmiljøet. Dette innebærer blant annet:  

  • Etablere og drive arenaer for erfaringsdeling og diskusjon rundt utdanning.  
  • Påse at det til enhver tid er et rimelig samsvar mellom det totale undervisningsomfanget ved instituttet og tilgjengelige undervisningsressurser.  
  • Oppfølging av fakultetets og instituttets kvalitetsrutiner.

Instituttledelsen tillegger utdanningsutvalget øvrige oppgaver etter lokale behov

Sammensetning

Utdanningsutvalget ledes av Utdanningsleder Professor Steven Ray Haakon Wilson.

Sammensetningen av utvalget skal speile instituttets utdanningsmiljøer og utdanningsprogrammer, inkludert studieadministrasjonen. Utvalget skal ha studentrepresentasjon, og instituttets PhD- utvalgsleder kan sitte i utdanningsutvalget.  

Utdanningsutvalget ved Kjemisk institutt:

Observatør:

Sekretær:

Kontakt: 

utdanningsutvalg(at)kjemi.uio.no

Emneord: Utdanningsutvalg
Publisert 20. sep. 2017 12:02 - Sist endret 8. sep. 2021 11:36