English version of this page

Administrasjonen ved Kjemisk institutt

Administrasjonen ved Kjemisk institutt kan gi deg svar på generelle spørsmål knyttet til studier i kjemi (studiekonsulentene), generelle spørsmål om HMS (HMS-koordinator) og gi råd og veiledning til deg som er ny ved instituttet (ekspedisjonen).

Ansatte

Line Altern Halvorsen Valbø
Kontorsjef

Thea Fossum Moen
Førstekonsulent

Anna Clarissa Gärtner
Førstekonsulent

Karoline Fægri
Førstelektor

Lieu Thi Thuy Duong
Seniorkonsulent

Kirsti Ales Dalseth
Seniorkonsulent

Runar Staveli
Overingeniør

Magda Grabska-Makulus
Konsulent

Øystein Foss
Avdelingsingeniør

 

 

Vår HR-konsulent er ansatt ved fakultetet: 

Ørjan Pretorius

Publisert 4. jan. 2011 10:28 - Sist endret 8. juli 2021 15:35