English version of this page

Teknisk enhet

Et moderne forskning og undervisningsinstitutt kan ikke fungere uten sterke administrative og tekniske støttefunksjoner.

Kjemisk institutt må ha velfungerende verksteder, teknisk hjelp ved auditoriene, ved større instrumenteringer og i undervisnings-laboratoriene. Verkstedene ved KI inkluderer elektronikk, mekanikk og glassblåsing. Bestilling og innkjøp av kjemikalier og utstyr samt lagring av de mest vanlige kjemikaliene er lagt under Kjemisk sentrallager.

Instrumentverkstedet og glassblåserverkstedet

Instituttets eksperter på det finmekaniske område og områder som grenser opp mot dette.  Vi er også så heldige at vi har et eget glassblåserverksted for nybygging og reparasjoner av glassutstyr.

IT-tjenesten

Utvikler og vedlikeholder nettet og datamaskinene samt hjelper og gir råd til de ansatte

Kjemisk sentrallager

Bestilling og innkjøp av kjemikalier og utstyr samt lagring av de mest vanlige kjemikaliene er lagt under Kjemisk sentrallager.

Undervisningslaboratoriene

Laboratoriegruppen har ansvaret for den tekniske kursdriften ved undervisningslaboratoriene og klargjør laboratoriene for kommende undervisning.

Serviceenheter

Disse er knyttet til forskjellige fagmiljøer, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet. Dette er personell med spisskompetanse innenfor avansert og spesialisert utstyr og instrumentering.

Elektronikklaboratoriet

Elektronikklaboratoriet utvikler og bygger elektronisk instrumentering for instituttets forskningsmiljøer.

Lærlingeplasser

Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo er godkjent som lærebedrift innen følgende fagområder: IKT, mekanikk, laboratoriefag og elektronikk.