Kjemisk sentrallager

Bestilling og innkjøp av kjemikalier og utstyr samt lagring av de mest vanlige kjemikaliene er lagt under Kjemisk sentrallager.

Finn fram

Vareadresse
Kjemisk Sentrallager (bygning 23)
Sem Sælands vei 26 (innkj. fra Apalveien)
N - 0371 Oslo

Besøksadresse
Kjemibygningen, rom ØU 69

Åpningstid

09:00-11.30 og 12.30-14.00

Tlf.: +47 228 55581 (leder) 

Finn fram

Kart

 

Tjenester

 • Foretar alle bestillinger av varer og tjenester til instituttet
 • Sentralt mottak av alle varer og distribusjon til egne kunder
 • Mottar og fordeler post til instituttets ansatte; besørger utgående post og forsendelser
 • Holder lager av kjemikalier, laboratorierekvisita, kontor- og datarekvisita
 • Utleverer nøkler
 • Utsteder rekvisisjon til trykking av undervisningsmateriell og avhandlinger
 • Vedlikehold av instituttets sentrale kopimaskin, Duplex- og fargeskriver
 • Ut- og innlevering av arbeidstøy til ansatte

Om sentrallageret

 • Kjemisk sentrallager er en service enhet primært for Kjemisk institutts ansatte og studenter. Sentrallageret utfører også tjenester for andre UiO-enheter
 • Avdelingen har tre ansatte som har mange års ansienitet ved instituttet og innehar stor kompetanse på mange felter.
 • Ansatte:
  • Runar Staveli
  • Magda Grabska-Makulus
  • Dariusz Makulus

Kontakt

Publisert 21. jan. 2011 20:43 - Sist endret 30. sep. 2022 10:37