Kjemisk sentrallager

Bestilling og innkjøp av kjemikalier og utstyr samt lagring av de mest vanlige kjemikaliene er lagt under Kjemisk sentrallager.

Tjenester

 • Foretar alle bestillinger av varer og tjenester til instituttet
 • Sentralt mottak av alle varer og distribusjon til egne kunder
 • Mottar og fordeler post til instituttets ansatte; besørger utgående post og forsendelser
 • Holder lager av kjemikalier, laboratorierekvisita, kontor- og datarekvisita
 • Utleverer nøkler
 • Utsteder rekvisisjon til trykking av undervisningsmateriell og avhandlinger
 • Vedlikehold av instituttets sentrale kopimaskin, Duplex- og fargeskriver
 • Ut- og innlevering av arbeidstøy til ansatte

Om sentrallageret

 • Kjemisk sentrallager er en service enhet primært for Kjemisk institutts ansatte og studenter. Sentrallageret utfører også tjenester for andre UiO-enheter
 • Avdelingen har tre ansatte som har mange års ansienitet ved instituttet og innehar stor kompetanse på mange felter.
 • Ansatte:
  • Runar Staveli
  • Magda Grabska-Makulus
  • Dariusz Makulus
Publisert 21. jan. 2011 20:43 - Sist endret 3. jan. 2020 14:17