Instrumentverkstedet og glassblåserverkstedet

Verkstedene er serviceenheter for instituttets forskere, studenter og andre tilsatte som har behov for ulik teknisk kompetanse. Innenfor hvert sitt kompetanseområde utfører enhetene servise og utviklingsarbeider som brukes i forskning og undervisning. Enhetene har personell med spisskompetanse og er utstyrt med moderne maskiner og instrumentering.

Instrumentverkstedet

konstruerer og bygger forskningsinstrumenter for instituttets forskere, vedlikeholder disse og er instituttets eksperter på det finmekaniske område og områder som grenser opp mot dette. Det er 4 ansatte, hvor en har halv stilling, som utfører dette arbeidet. I tillegg til den kompetanse som finnes hos den enkelte har verkstedet en maskinpark som representerer en verdi av mange millioner kroner. I tillegg til fil og skrutrekker har verkstedet datastyrte maskiner som mates med programmer som verkstedet utarbeider for det enkelte oppdrag. Kompliserte arbeidsoperasjoner klargjøres gjennom inntegning og simulering i dataprogrammer før bearbeiding igangsettes i maskinene.

Glassblåserverkstedet

er et service-verksted for Kjemisk institutt, som har som oppgave å bygge nytt glassutsyr og foretar reparasjoner av ødelagt glassutstyr til forskning og kurs.

Her er noe av det vi kan:

 • sveise vakuumtette beholdere/kammer
 • produsere ulike artikler i våre datastyrte maskiner
 • utføre ulike presisjonsmålinger
 • utføre graveringsarbeide
 • utføre overflatebehandling
 • bygge varmeovner/kammer med varmeeffekt langt over 1000°C
 • bearbeide keramisk materialer til ulike konstruksjoner
 • myklodde, varmlodde og sveise bindinger mellom like og ulike materialtyper
 • kontrollere og vedlikeholde høyvakuumutstyr · kontrollere og vedlikeholde presisjonsvekter, mekaniske og digitale
 • data assistert konstruksjon (DAK) og data assistert produksjon (DAP)
 • Bygge ny apparatur
 • Reparasjoner av glassutstyr
 • Kvartsblåsing
 • Skjøte glass mot metall

Vi har utstyr og maskiner for bearbeidning av mange typer materialer som:

 • keramiske materialer
 • plastmaterialer inklusiv teflon
 • alle metaller
 • rustfrie og syrefaste materialer
 • spesiallegerte materialer
 • Vannavkjølt kuttemaskin med diamantskive som kutter glass, mulitt og porselen
 • Boremaskin med diamantbor
 • Vendbar dreiebenk for glass
 • Plansliper til flenser

Vi har utstyr og kompetanse som kan arbeide med oppdrag med krav som omfatter:

 • presisjon ned til toleranser på 1/1000 mm
 • forbinde like og ulike materialer ned til 0.1 mm tykkelser ved sveise og loddeprosedyrer
 • produsere og teste utstyr/komponenter til bruk i ultrahøy-vakuum-konstruksjoner

Opplæringsprogram:

Til slutt vil vi nevne at verkstedet har godkjent opplæringsprogram med avsluttende fagprøve som instrumentmaker og avsluttende svenneprøve som geodetisk instrumentmaker.

Publisert 21. jan. 2011 14:32 - Sist endret 15. feb. 2017 15:41