Elektronikklaboratoriet

Elektronikklaboratoriet utvikler og bygger elektronisk instrumentering for instituttets forskningsmiljøer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Vi utfører service på instituttets instrumentpark og er instituttets fellesresurs innen elektronikk og PC-basert instrumentering.

Kompetanseområder

 • PC-basert instrumentering – LabVIEW
 • Utvikling av Elektronikk og Instrumenter(ing) for forskning og undervisning
 • Modifisering og reparasjon av vitenskapelig utstyr
 • Software for elektronikkutvikling
 • Programmering og måleteknisk assistanse
 • Analog/digital elektronikk
 • Reparasjoner av elektrisk og elektromekanisk utstyr.
 • Rådgivning innen elektronikk og PC-basert instrumentering.

 Instrumenter/verktøy og software

 • LabVIEW - Virtuell instrumenteringssoftware for utvikling av instrumentsystemer
 • Orcad - Softvare for skjemategning, kretskortutlegg og simulering
 • Oscilloscope - Båndbredde fra 20 - 500Mhz
 • Tracer for feilsøking/komponenttesting
 • Multimetere
 • Signalgeneratorer
 • Kraftforsyninger (powersupply)

Til Elektronikkverkstedet hører det tre tekniske stillinger.

Elektronikkverkstedets målgrupper er Instituttets vitenskapelige ansatte, doktorgradsstudenter, mastergradsstudenter og postdoktorstudenter.

 

Kontakt

Senioringeniør Behzad Foroughinejad

Publisert 21. jan. 2011 14:27 - Sist endret 27. okt. 2021 10:37