Lærlingeplasser ved Kjemisk institutt

Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo er godkjent som lærebedrift innen følgende fagområder: IKT, Elektronikk, Laboratoriefag og Glassblåsing.

Instituttet synes det er viktig å støtte opp under samfunnsviktige oppgaver også innen utdannelse av fagkompetanse. Derfor tilbyr vi lærlingeplasser innenfor følgende områder:

Vi har ledige plasser fra januar 2020 på de to sistnevnte fagområder.