Unni Olsbye

Professor
Bilde av Unni Olsbye
English version of this page
Telefon 22855456
Rom ØU 62
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Jeg forsker på kjemiske reaksjoner som foregår over fast-fase katalysatorer. Jeg er spesielt opptatt av hvordan den kjemiske sammensetningen av det katalytiske setet, dets nære omgivelser og steriske forhold rundt setet, innvirker på hastigheten av ønskede og uønskede kjemiske reaksjoner. Mer enn 85 % av alle kjemiske industriprosesser foregår ved hjelp av katalyse, og innsikten vi får gjennom eksperimentelle studier av disse parametrene kan benyttes til å utvikle enda bedre katalysatorer for morgendagens industri.

Katalysatorene jeg studerer er mikroporøse, og er enten rent uorganiske materialer (zeolitter og zeotyper) eller organiske/uorganiske hybridmaterialer (Metall-organiske nettverkstrukturer, MOF). Forskningen min blir gjort i nært samarbeid med kolleger innen organisk og uorganisk syntese, avansert spektroskopi og teoretiske beregninger.

 

Emneord: Kjemi, Katalyse, Energi

Publikasjoner

 • Ramirez, Adrian; Ticali, Pierfrancesco; Salusso, Davide; Cordero Lanzac, Tomas; Ould-Chikh, Samy & Ahoba-Sam, Christian [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Multifunctional Catalyst Combination for the Direct Conversion of CO2 to Propane. JACS Au. ISSN 2691-3704. doi: 10.1021/jacsau.1c00302.
 • Mortén, Magnus; Cordero Lanzac, Tomas; Cnudde, Pieter; Redekop, Evgeniy; Svelle, Stian & Van Speybroeck, Veronique [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Acidity effect on benzene methylation kinetics over substituted H-MeAlPO-5 catalysts. Journal of Catalysis. ISSN 0021-9517. doi: 10.1016/j.jcat.2021.11.002.
 • Gerz, Isabelle; Jannuzzi, Sergio Augusto Venturinelli; Hylland, Knut Tormodssønn; Negri, Chiara; Wragg, David Stephen & Øien-Ødegaard, Sigurd [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Structural Elucidation, Aggregation, and Dynamic Behaviour of N,N,N,N-Copper(I) Schiff Base Complexes in Solid and in Solution: A Combined NMR, X-ray Spectroscopic and Crystallographic Investigation. European Journal of Inorganic Chemistry (EurJIC). ISSN 1434-1948. doi: 10.1002/ejic.202100722.
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Cordero-Lanzac, Tomás; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn & Lomachenko, Kirill A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Finding the active species: The conversion of methanol to aromatics over Zn-ZSM-5/alumina shaped catalysts. Journal of Catalysis. ISSN 0021-9517. 394, s. 416–428. doi: 10.1016/j.jcat.2020.10.024.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Urpelainen, Samuli; Lopes Da Silva, Felipe & Kaipio, Mikko [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Synchronizing gas injections and time-resolved data acquisition for perturbation-enhanced APXPS experiments. Review of Scientific Instruments. ISSN 0034-6748. 92(4), s. 044101-1–044101-11. doi: 10.1063/5.0039957.
 • Aunan, Erlend ; Affolter, Chris W.; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2021). Modulation of the Thermochemical Stability and Adsorptive Properties of MOF-808 by the Selection of Non-structural Ligands. Chemistry of Materials. ISSN 0897-4756. 33(4), s. 1471–1476. doi: 10.1021/acs.chemmater.0c04823. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cnudde, Pieter; Redekop, Evgeniy; Dai, Weili; Porcaro, Natale G.; Waroquier, Michel & Bordiga, Silvia [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Experimental and theoretical evidence for promotional effect of acid sites on the diffusion of alkenes through small-pore zeolites. Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. doi: 10.1002/anie.202017025.
 • Wang, Sen; Zhang, Li; Zhang, Wenyu; Wang, Pengfei; Qin, Zhangfeng & Yan, Wenjun [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Selective Conversion of CO2 into Propene and Butene. Chem. ISSN 2451-9308. 6(12), s. 3344–3363. doi: 10.1016/j.chempr.2020.09.025.
 • Yang, Huanhuan; Cui, Xiaojing; Li, Shiying; Cen, Youliang; Deng, Tiansheng & Wang, Jianguo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Developing a general method for encapsulation of metal oxide nanoparticles in mesoporous silica shell by unraveling its formation mechanism. Microporous and Mesoporous Materials. ISSN 1387-1811. 305. doi: 10.1016/j.micromeso.2020.110381.
 • Kømurcu, Mustafa; Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd & Gianolio, Diego [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Co-catalyst free ethene dimerization over Zr-based metal-organic framework (UiO-67) functionalized with Ni and bipyridine. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. doi: 10.1016/j.cattod.2020.03.038. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pappas, Dimitrios; Kvande, Karoline; Kalyva, Maria Evangelou; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A. & Arstad, Bjørnar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Influence of Cu-speciation in mordenite on direct methane to methanol conversion: Multi-Technique characterization and comparison with NH3 selective catalytic reduction of NOx. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. s. 1–7. doi: 10.1016/j.cattod.2020.06.050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wang, Sen; Wang, Pengfei; Shi, Dezhi; He, Shipei; Zhang, Li & Yan, Wenjun [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Direct Conversion of Syngas into Light Olefins with Low CO2 Emission. ACS Catalysis. ISSN 2155-5435. 10(3), s. 2046–2059. doi: 10.1021/acscatal.9b04629.
 • Øien-Ødegaard, Sigurd; Bazioti, Kalliopi; Redekop, Evgeniy; Prytz, Øystein; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2020). A toroidal Zr70 oxysulfate cluster and its diverse packing structures. Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. 59, s. 21397–21402. doi: 10.1002/anie.202010847. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gutterød, Emil Sebastian; Pulumati, S.H.; Kaur, Gurpreet; Lazzarini, Andrea; Solemsli, Bjørn Garding & Gunnæs, Anette Eleonora [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Influence of Defects and H2O on the Hydrogenation of CO2 to Methanol over Pt Nanoparticles in UiO-67 Metal-Organic Framework. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 142(40), s. 17105–17118. doi: 10.1021/jacs.0c07153. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lee, Daniel Wolseop; Didriksen, Terje; Olsbye, Unni; Blom, Richard & Grande, Carlos Adolfo (2020). Shaping of metal-organic framework UiO-66 using alginates: Effect of operation variables. Separation and Purification Technology. ISSN 1383-5866. 235, s. 1–12. doi: 10.1016/j.seppur.2019.116182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Goodarzi, Farnoosh; Pinilla Herrero, Irene; Kalantzopoulos, Georgios N.; Svelle, Stian; Lazzarini, Andrea & Beato, Pablo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Synthesis of mesoporous ZSM-5 zeolite encapsulated in an ultrathin protective shell of silicalite-1 for MTH conversion. Microporous and Mesoporous Materials. ISSN 1387-1811. 292. doi: 10.1016/j.micromeso.2019.109730. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahoba-Sam, Christian; Borfecchia, Elisa; Lazzarini, Andrea; Bugaev, Aram L.; Isah, Abdulrahman Adamu & Taoufik, Mostafa [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). On the conversion of CO2 to value added products over composite PdZn and H-ZSM-5 catalysts: excess Zn over Pd, a compromise or a penalty? Catalysis Science & Technology. ISSN 2044-4753. 10, s. 4373–4385. doi: 10.1039/d0cy00440e. Fulltekst i vitenarkiv
 • Redekop, Evgeniy; Lazzarini, Andrea; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni (2020). A temporal analysis of products (TAP) study of C2-C4 alkene reactions with a well-defined pool of methylating species on ZSM-22 zeolite. Journal of Catalysis. ISSN 0021-9517. 385, s. 300–312. doi: 10.1016/j.jcat.2020.03.020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvande, Karoline; Pappas, Dimitrios; Dyballa, Michael Martin; Buono, Carlo; Signorile, Matteo & Borfecchia, Elisa [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Comparing the Nature of Active Sites in Cu-loaded SAPO-34 and SSZ-13 for the Direct Conversion of Methane to Methanol. Catalysts. ISSN 2073-4344. 10(191). doi: 10.3390/catal10020191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gutterød, Emil Sebastian; Lazzarini, Andrea; Fjermestad, Torstein; Kaur, Gurpreet; Manzoli, Maela & Bordiga, Silvia [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Hydrogenation of CO2 to Methanol by Pt Nanoparticles Encapsulated in UiO-67: Deciphering the Role of the Metal−Organic Framework. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 142. doi: 10.1021/jacs.9b10873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhang, Lina; Liu, Haiyan; Yue, Yuanyuan; Olsbye, Unni & Bao, Xiaojun (2019). Design and: In situ synthesis of hierarchical SAPO-34@kaolin composites as catalysts for methanol to olefins. Catalysis Science & Technology. ISSN 2044-4753. 9(22), s. 6438–6451. doi: 10.1039/c9cy01663e.
 • Lomachenko, Kirill A.; Martini, A; Pappas, Dimitrios; Negri, Chiara; Dyballa, Michael Martin & Berlier, Gloria [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). The impact of reaction conditions and material composition on the stepwise methane to methanol conversion over Cu-MOR: An operando XAS study. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. 336, s. 99–108. doi: 10.1016/j.cattod.2019.01.040.
 • Dyballa, Michael Martin; Thorshaug, Knut; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Kvande, Karoline & Bordiga, Silvia [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Zeolite surface methoxy groups as key intermediates in the stepwise conversion of methane to methanol. ChemCatChem. ISSN 1867-3880. 11(20), s. 5022–5026. doi: 10.1002/cctc.201901315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahoba-Sam, Christian; Westgård Erichsen, Marius & Olsbye, Unni (2019). Ethene and butene oligomerization over isostructural H-SAPO-5 and H-SSZ-24: Kinetics and mechanism. Cuihuà xuébào. ISSN 0253-9837. 40(11), s. 1766–1777. doi: 10.1016/S1872-2067%2819%2963426-1.
 • Liu, Ping; Redekop, Evgeniy; Gao, Xiang; Liu, Wen-Chi; Olsbye, Unni & Somorjai, Gabor (2019). Oligomerization of Light Olefins Catalyzed by Brønsted-Acidic Metal–Organic Framework-808. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 141(29), s. 11557–11564. doi: 10.1021/jacs.9b03867.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin Maruti; Bordiga, Silvia & Lillerud, Karl Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Controlling the Synthesis of Metal−Organic Framework UiO-67 by Tuning Its Kinetic Driving Force. Crystal Growth & Design. ISSN 1528-7483. 19(8), s. 4246–4251. doi: 10.1021/acs.cgd.9b00916. Fulltekst i vitenarkiv
 • Filez, Matthias; Redekop, Evgeniy; Dendooven, Jolien; Ramachandran, Ranjith K.; Solano, Eduardo & Olsbye, Unni [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Formation and functioning of bimetallic nanocatalysts: The power of X-ray probes. Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. s. 1–12. doi: 10.1002/anie.201902859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugaev, Aram L.; Skorynina, Alina A.; Braglia, Luca; Lomachenko, Kirill A.; Guda, Alexander & Lazzarini, Andrea [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evolution of Pt and Pd species in functionalized UiO-67 metal-organic frameworks. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. 336, s. 33–39. doi: 10.1016/j.cattod.2019.03.054. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brogaard, Rasmus Yding; Kømurcu, Mustafa; Dyballa, Michael Martin; Botan, Alexandru; Van Speybroeck, Veronique & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Ethene Dimerization on Zeolite-Hosted Ni Ions: Reversible Mobilization of the Active Site. ACS Catalysis. ISSN 2155-5435. 9(6), s. 5645–5650. doi: 10.1021/acscatal.9b00721.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Lazzarini, Andrea; Gutterød, Emil Sebastian & Dyballa, Michael Martin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Cu-Exchanged Ferrierite Zeolite for the Direct CH4 to CH3OH Conversion: Insights on Cu Speciation from X-Ray Absorption Spectroscopy. Topics in catalysis. ISSN 1022-5528. 62(7-11). doi: 10.1007/s11244-019-01160-7.
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Kvande, Karoline; Borfecchia, Elisa; Arstad, Bjørnar & Beato, Pablo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). On how copper mordenite properties govern the framework stability and activity in the methane-to-methanol conversion. ACS Catalysis. ISSN 2155-5435. 9(1), s. 365–375. doi: 10.1021/acscatal.8b04437.
 • Yarulina, Irina; De Wispelaere, Kristof; Bailleul, Simon; Goetze, Joris; Radersma, Mike & Abou-Hamad, Edy [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2018). Structure-performance descriptors and the role of Lewis acidity in the methanol-to-propylene process. Nature Chemistry. ISSN 1755-4330. 10(8), s. 804–812. doi: 10.1038/s41557-018-0081-0.
 • De Wispelaere, Kristof; Martinez-Espin, Juan Salvador; Hoffmann, Max J; Svelle, Stian; Olsbye, Unni & Bligaard, Thomas (2018). Understanding zeolite-catalyzed benzene methylation reactions by methanol and dimethyl ether at operating conditions from first principle microkinetic modeling and experiments. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. 312, s. 35–43. doi: 10.1016/j.cattod.2018.02.042.
 • Borfecchia, Elisa; Beato, Pablo; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lamberti, Carlo & Bordiga, Silvia (2018). Cu-CHA – a model system for applied selective redox catalysis. Chemical Society Reviews. ISSN 0306-0012. 47(22), s. 8097–8133. doi: 10.1039/c8cs00373d. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A.; Martini, Andrea & Berlier, Gloria [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Understanding and optimizing the performance of Cu‐FER for the direct CH4 to CH3OH conversion. ChemCatChem. ISSN 1867-3880. 11(1), s. 621–627. doi: 10.1002/cctc.201801542. Fulltekst i vitenarkiv
 • Del Campo, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2018). Impact of post-synthetic treatments on unidirectional H-ZSM-22 zeolite catalyst: Towards improved clean MTG catalytic process. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. 299, s. 135–145. doi: 10.1016/j.cattod.2017.05.011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pappas, Dimitrios; Martini, Andrea; Dyballa, Michael Martin; Kvande, Karoline; Teketel, Shewangizaw & Lomachenko, Kirill A. [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2018). The nuclearity of the active site for methane to methanol conversion in Cu-mordenite: a quantitative assessment. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 140(45), s. 15270–15278. doi: 10.1021/jacs.8b08071. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugaev, Aram L.; Guda, Alexander A.; Lomachenko, Kirill A.; Kamyshova, Elizaveta G.; Soldatov, Mikhail A. & Kaur, Gurpreet [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Operando study of palladium nanoparticles inside UiO-67 MOF for catalytic hydrogenation of hydrocarbons. Faraday discussions. ISSN 1359-6640. 208, s. 287–306. doi: 10.1039/c7fd00224f.
 • Yang, Huanhuan; Chen, Yanyan; Cui, Xiaojing; Wang, Guofu; Cen, Youliang & Deng, Tiansheng [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). A Highly Stable Copper-Based Catalyst for Clarifying the Catalytic Roles of Cu0 and Cu+ Species in Methanol Dehydrogenation. Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. 57(7), s. 1836–1840. doi: 10.1002/anie.201710605.
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Holzinger, Julian; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn & Lomachenko, Kirill A. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). High Zn/Al ratios enhance dehydrogenation vs hydrogen transfer reactions of Zn-ZSM-5 catalytic systems in methanol conversion to aromatics. Journal of Catalysis. ISSN 0021-9517. 362, s. 146–163. doi: 10.1016/j.jcat.2018.03.032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Tuning the material and catalytic properties of SUZ-4 zeolites for the conversion of methanol or methane. Microporous and Mesoporous Materials. ISSN 1387-1811. 265, s. 112–122. doi: 10.1016/j.micromeso.2018.02.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Del Campo, Pablo; Beato, Pablo; Rey, Fernando; Navarro, Maria Teresa; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Influence of post-synthetic modifications on the composition, acidity and textural properties of ZSM-22 zeolite. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. 299, s. 120–134. doi: 10.1016/j.cattod.2017.04.042. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ahoba-Sam, Christian; Boodhoo, Kamelia V.K.; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2018). Tailoring Cu nanoparticle catalyst for methanol synthesis using the spinning disk reactor. Materials. ISSN 1996-1944. 11:154(1), s. 1–12. doi: 10.3390/ma11010154. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rojo-Gama, Daniel; Mentel, Lukasz; Kalantzopoulos, Georgios N.; Pappas, Dimitrios; Dovgaliuk, Iurii & Olsbye, Unni [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Deactivation of Zeolite Catalyst H-ZSM-5 during Conversion of Methanol to Gasoline: Operando Time- and Space-Resolved X-ray Diffraction. The Journal of Physical Chemistry Letters. ISSN 1948-7185. 9(6), s. 1324–1328. doi: 10.1021/acs.jpclett.8b00094. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mortén, Magnus; Mentel, Lukasz; Lazzarini, Andrea; Pankin, Ilia A.; Lamberti, Carlo & Bordiga, Silvia [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). A Systematic Study of Isomorphically Substituted H-MAlPO-5 Materials for the Methanol-to-Hydrocarbons Reaction. ChemPhysChem. ISSN 1439-4235. 19(4), s. 484–495. doi: 10.1002/cphc.201701024.
 • Henry, Reynald; Kømurcu, Mustafa; Ganjkhanlou, Yadolah; Brogaard, Rasmus Yding; Li, Lu & Jens, Klaus-Joachim [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ethene oligomerization on nickel microporous and mesoporous-supported catalysts: Investigation of the active sites. Catalysis Today. ISSN 0920-5861. 299(Jan), s. 154–163. doi: 10.1016/j.cattod.2017.04.029.
 • Butova, Vera V.; Budnyk, Andriy P.; Guda, Alexander A.; Lomachenko, Kirill A.; Bugaev, Aram L. & Soldatov, Alexander V. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Modulator effect in UiO-66-NDC (1, 4-naphthalenedicarboxylic acid) synthesis and comparison with UiO-67-NDC isoreticular metal-organic frameworks. Crystal Growth & Design. ISSN 1528-7483. 17(10), s. 5422–5431. doi: 10.1021/acs.cgd.7b00892.
 • Braglia, L; Borfecchia, E; Martini, A; Bugaev, AL; Soldatov, AV & Øien-Ødegaard, Sigurd [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). The duality of UiO-67-Pt MOFs: Connecting treatment conditions and encapsulated Pt species by: Operando XAS. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 19(40), s. 27489–27507. doi: 10.1039/c7cp05185a.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsbye, Unni & Eijsink, Vincent (2017). Nature-inspired catalysts for challenging reactions in a greener future. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-914-9. 8 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsbye, Unni; Gutterød, Emil Sebastian; Lazzarini, Andrea; Fjermestad, Torstein; Pulumati, S.H. & Nova, Ainara [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Mechanistic studies of CO2 hydrogenation to methanol, methane and CO over Pt-containing Zr-MOFs .
 • Olsbye, Unni (2021). Site - structure - performance correlations in zeolite- and MOF-based catalysts.
 • Olsbye, Unni (2020). CCU - Considering a greenhouse gas as industrial carbon source.
 • Arstad, Bjørnar; Dyballa, Michael Martin; Thorshaug, Knut; Pappas, Dimitrios K; Borfecchia, Elisa & Kvande, Karoline [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Solid State NMR studies of the stepwise transformation of methane to methanol over Cu-Zeolites.
 • Alireza, Hassani; Hansen, Eddy Walther; Olsbye, Unni & Fredriksen, Siw Bodil (2020). Segmental Orientation and Mobility of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene .
 • Flatval, Jonas; Berg, Henriette Engen; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Nielsen, Claus Jørgen & Wilson, Steven Ray Haakon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Retention of nitramines on UiO-66 ZrMOF materials and silica-based reversed phase materials .
 • Andersen, Kari Anne; Flatval, Jonas; Mrša, Ago; Berg, Henriette Engen; Chavan, Sachin Maruti & Olsbye, Unni [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Metal organic framework material UiO-66 as a stationary phase in liquid chromatography.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Kalyva, Maria Evangelou; Urpelainen, Samuli & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Pt-Cu nanoparticles on 2D and 3D supports: an AP-XPS/TAP study.
 • Gerz, Isabelle; Olsbye, Unni; Tilset, Mats & Amedjkouh, Mohamed (2019). Biomimetic Copper Complexes for Incorporation into MOFs.
 • Ahoba-Sam, Christian & Olsbye, Unni (2019). On conversion of CO2 to value added products over a composite PdZn-ZSM-5 catalyst: a compromise or a penalty?
 • Olsbye, Unni (2019). Catalytic conversion of gas phase molecules over UiO-67 Zr-MOFs - Two case studies.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou & Affolter, Christopher [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). X-Ray spectroscopies and time-resolved kinetics for advanced characterization of heterogeneous catalysts .
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou; Affolter, Christopher & Kokkonen, Esko [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Combining transient kinetics with surface characterization to better understand complex catalytic materials.
 • Kalyva, Maria Evangelou; Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Gunnæs, Anette Eleonora & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). AP-XPS study of bimetallic PtCu nanoparticles supported on SiO2 films.
 • Johansson, Niclas; Redekop, Evgeniy; Olsbye, Unni & Urpelainen, Samuli (2019). TAPXPS: A novel approach to APXPS methodology.
 • Sunding, Martin Fleissner; Jensen, Ingvild Julie Thue; Svenum, Ingeborg-Helene; Ivashenko, Oleksii; Redekop, Evgeniy & Wells, Justin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). National Surface and Interface Analysis Laboratory (NICE II): From (near) in-situ to operando XPS analysis.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kalyva, Maria Evangelou; Urpelainen, Samuli; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). Is Temporal Analysis of Products (TAP) an operando technique? – – Challenges and opportunities of coupling TAP with surface spectroscopies .
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2019). CO2 Hydrogenation over Pt-Functionalized UiO-67 Zr-MOFs.
 • Kømurcu, Mustafa; Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd & Gianolio, Diego [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Co-catalyst free ethene dimerization over Zr-based metal-organic framework (UiO-67) functionalized with Ni and bipyridine.
 • Olsbye, Unni (2019). Natural Gas Conversion in Microporous Catalysts, Zeotypes and Metal Organic Frameworks.
 • Olsbye, Unni (2019). Zeolite catalysis - what can we learn from Temporal Analysis of Products (TAP) experiments?
 • Olsbye, Unni (2019). Selective partial oxidation of methane - the chemical looping approach.
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Kvande, Karoline; Bordiga, Silvia & Berlier, Gloria [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Cu-MOR applied in the stepwise methane-to-methanol conversion.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin Maruti; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effects of synthesis conditions on the properties and defectivity of UiO-67 .
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Effect of synthesis conditions on the properties and defectivity of UiO-67.
 • Olsbye, Unni (2018). Novel nanomaterials for a circular economy.
 • Olsbye, Unni (2018). Karbonfangst og bruk Carbon Capture and Utilisation – CCU .
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). FOLLOWING O2-ACTIVATION OF CU-ZEOLITES WITH TIME-RESOLVED XAS.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Martini, Andrea; Lomachenko, Kirill A. & Berlier, Gloria [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Methane to Methanol over Cu-Zeolites: Establishing Structure-Activity Relationships.
 • Olsbye, Unni (2018). Tailoring MOFs for CO2 hydrogenation.
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts (II).
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2018). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2018). Designing and developing MOFs for catalysis .
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 hydrogenation reaction.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Carosso, Michele; Lomachenko, Kirill A. & Vottero, Eleonora [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). SIMULTANEOUS OPERANDO XAS-FTIR FOR CO2 HYDROGENATION REACTION.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 reduction.
 • Kømurcu, Mustafa & Olsbye, Unni (2018). Ethene oligomerization over Ni-containing beta zeolite.
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2018). Corrigendum: The role of solvent polarity on low-temperature methanol synthesis catalyzed by Cu nanoparticles [Front. Energy Res., 5, (2017) (15)] DOI: 10.3389/fenrg.2017.00015. Frontiers in Energy Research. ISSN 2296-598X. 6. doi: 10.3389/fenrg.2018.00024.
 • Olsbye, Unni; Mortén, Magnus; Mentel, Lukasz; Lazzarini, Andrea; Pankin, Ilya & Lamberti, Carlo [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). On the influence of catalyst acid strength in the Methanol to Hydrocarbons (MTH) and related reactions.
 • Olsbye, Unni (2018). Understanding the selectivity of the Methanol to Hydrocarbons process at the molecular level.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Pankin, Ilia A.; Lomachenko, Kirill A. & Martini, Andrea [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2017). XAS reveals structure-activity relationships for the Methane-to-Methanol conversion over Cu-zeolites. ESRF Highlights of the Year. s. 49–51.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2017). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Dehydrogenation vs hydrogen transfer activity of Zn-ZSM-5 catalytic systems in methanol conversion to aromatics.
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn; Olsbye, Unni & Lamberti, Carlo [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). High Zn/Al ratios enhance the dehydrogenation activity of Zn_ZSM-5 catalytic systems in methanol conversion to aromatics.
 • Gutterød, Emil Sebastian; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Redekop, Evgeniy (2020). On the hydrogenation of CO2 over Pt-functionalized UiO-67 Metal-Organic Frameworks. Matematisk Naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2020(2252).
 • Flatval, Jonas; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; Olsbye, Unni; Nielsen, Claus Jørgen & Berg, Henriette Engen (2020). Retention of nitramines on silica-based reversed phase materials and UiO-66 MOF materials. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kari Anne; Lundanes, Elsa; Berg, Henriette Engen; Wilson, Steven Ray Haakon; Chavan, Sachin Maruti & Lillerud, Karl Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). UiO-66 metal-organic framework materials as stationary phases in liquid chromatography. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Solemsli, Bjørn Gading; Olsbye, Unni; Gunnæs, Anette Eleonora & Gutterød, Emil Sebastian (2020). A Study of Catalytic Pt Nanoparticles inside a Nano-porous Functionalized UiO MOF-matrix for CO2-Hydrogenation . Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Sannes, Johnny Andreas; Olsbye, Unni; Kalantzopoulos, Georgios N. & Arstad, Bjørnar (2020). CO2 adsorption and characterization of tailor-made metal-organic frameworks. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Espin, Juan Salvador Martinez; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Svelle, Stian & Willibrord, Ton Victor (2017). Mechanistic and Kinetic Investigations on the Role of Methanol and Dimethyl Ether in the Methanol-To-Hydrocarbons Reaction. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 24. aug. 2021 09:19