Unni Olsbye

Professor
Bilde av Unni Olsbye
English version of this page
Telefon 22855456
Rom ØU 62
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Jeg forsker på kjemiske reaksjoner som foregår over fast-fase katalysatorer. Jeg er spesielt opptatt av hvordan den kjemiske sammensetningen av det katalytiske setet, dets nære omgivelser og steriske forhold rundt setet, innvirker på hastigheten av ønskede og uønskede kjemiske reaksjoner. Mer enn 85 % av alle kjemiske industriprosesser foregår ved hjelp av katalyse, og innsikten vi får gjennom eksperimentelle studier av disse parametrene kan benyttes til å utvikle enda bedre katalysatorer for morgendagens industri.

Katalysatorene jeg studerer er mikroporøse, og er enten rent uorganiske materialer (zeolitter og zeotyper) eller organiske/uorganiske hybridmaterialer (Metall-organiske nettverkstrukturer, MOF). Forskningen min blir gjort i nært samarbeid med kolleger innen organisk og uorganisk syntese, avansert spektroskopi og teoretiske beregninger.

 

Emneord: Kjemi, Katalyse, Energi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Redekop, Evgeniy; Shostak, Vladyslav; Langberg, Geir Severin; Grønås, Terje; Constales, Denis & Galvita, Vladimir V. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Recent software developments for high throughput Temporal Analysis of Products (TAP) experiments and simulations.
 • Cordero Lanzac, Tomas; Ramirez, Adrian & Olsbye, Unni (2021). The tandem approach to conversion of CO2 and H2 to light hydrocarbons .
 • Olsbye, Unni; Gutterød, Emil Sebastian; Lazzarini, Andrea; Fjermestad, Torstein; Pulumati, S.H. & Nova, Ainara [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Mechanistic studies of CO2 hydrogenation to methanol, methane and CO over Pt-containing Zr-MOFs .
 • Olsbye, Unni (2021). Site - structure - performance correlations in zeolite- and MOF-based catalysts.
 • Olsbye, Unni (2020). CCU - Considering a greenhouse gas as industrial carbon source.
 • Arstad, Bjørnar; Dyballa, Michael Martin; Thorshaug, Knut; Pappas, Dimitrios K; Borfecchia, Elisa & Kvande, Karoline [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Solid State NMR studies of the stepwise transformation of methane to methanol over Cu-Zeolites.
 • Alireza, Hassani; Hansen, Eddy Walther; Olsbye, Unni & Fredriksen, Siw Bodil (2020). Segmental Orientation and Mobility of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene .
 • Flatval, Jonas; Berg, Henriette Engen; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Nielsen, Claus Jørgen & Wilson, Steven Ray Haakon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Retention of nitramines on UiO-66 ZrMOF materials and silica-based reversed phase materials .
 • Andersen, Kari Anne; Flatval, Jonas; Mrša, Ago; Berg, Henriette Engen; Chavan, Sachin Maruti & Olsbye, Unni [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Metal organic framework material UiO-66 as a stationary phase in liquid chromatography.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Kalyva, Maria Evangelou; Urpelainen, Samuli & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Pt-Cu nanoparticles on 2D and 3D supports: an AP-XPS/TAP study.
 • Gerz, Isabelle; Olsbye, Unni; Tilset, Mats & Amedjkouh, Mohamed (2019). Biomimetic Copper Complexes for Incorporation into MOFs.
 • Ahoba-Sam, Christian & Olsbye, Unni (2019). On conversion of CO2 to value added products over a composite PdZn-ZSM-5 catalyst: a compromise or a penalty?
 • Olsbye, Unni (2019). Catalytic conversion of gas phase molecules over UiO-67 Zr-MOFs - Two case studies.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou & Affolter, Christopher [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). X-Ray spectroscopies and time-resolved kinetics for advanced characterization of heterogeneous catalysts .
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou; Affolter, Christopher & Kokkonen, Esko [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Combining transient kinetics with surface characterization to better understand complex catalytic materials.
 • Kalyva, Maria Evangelou; Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Gunnæs, Anette Eleonora & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). AP-XPS study of bimetallic PtCu nanoparticles supported on SiO2 films.
 • Johansson, Niclas; Redekop, Evgeniy; Olsbye, Unni & Urpelainen, Samuli (2019). TAPXPS: A novel approach to APXPS methodology.
 • Sunding, Martin Fleissner; Jensen, Ingvild Julie Thue; Svenum, Ingeborg-Helene; Ivashenko, Oleksii; Redekop, Evgeniy & Wells, Justin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). National Surface and Interface Analysis Laboratory (NICE II): From (near) in-situ to operando XPS analysis.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kalyva, Maria Evangelou; Urpelainen, Samuli; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). Is Temporal Analysis of Products (TAP) an operando technique? – – Challenges and opportunities of coupling TAP with surface spectroscopies .
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2019). CO2 Hydrogenation over Pt-Functionalized UiO-67 Zr-MOFs.
 • Kømurcu, Mustafa; Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd & Gianolio, Diego [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Co-catalyst free ethene dimerization over Zr-based metal-organic framework (UiO-67) functionalized with Ni and bipyridine.
 • Olsbye, Unni (2019). Natural Gas Conversion in Microporous Catalysts, Zeotypes and Metal Organic Frameworks.
 • Olsbye, Unni (2019). Zeolite catalysis - what can we learn from Temporal Analysis of Products (TAP) experiments?
 • Olsbye, Unni (2019). Selective partial oxidation of methane - the chemical looping approach.
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Kvande, Karoline; Bordiga, Silvia & Berlier, Gloria [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Cu-MOR applied in the stepwise methane-to-methanol conversion.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Effect of synthesis conditions on the properties and defectivity of UiO-67.
 • Olsbye, Unni (2018). Novel nanomaterials for a circular economy.
 • Olsbye, Unni (2018). Karbonfangst og bruk Carbon Capture and Utilisation – CCU .
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). FOLLOWING O2-ACTIVATION OF CU-ZEOLITES WITH TIME-RESOLVED XAS.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Martini, Andrea; Lomachenko, Kirill A. & Berlier, Gloria [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Methane to Methanol over Cu-Zeolites: Establishing Structure-Activity Relationships.
 • Olsbye, Unni (2018). Tailoring MOFs for CO2 hydrogenation.
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts (II).
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2018). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2018). Designing and developing MOFs for catalysis .
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 hydrogenation reaction.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Carosso, Michele; Lomachenko, Kirill A. & Vottero, Eleonora [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). SIMULTANEOUS OPERANDO XAS-FTIR FOR CO2 HYDROGENATION REACTION.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 reduction.
 • Kømurcu, Mustafa & Olsbye, Unni (2018). Ethene oligomerization over Ni-containing beta zeolite.
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2018). Corrigendum: The role of solvent polarity on low-temperature methanol synthesis catalyzed by Cu nanoparticles [Front. Energy Res., 5, (2017) (15)] DOI: 10.3389/fenrg.2017.00015. Frontiers in Energy Research. ISSN 2296-598X. 6. doi: 10.3389/fenrg.2018.00024.
 • Olsbye, Unni; Mortén, Magnus; Mentel, Lukasz; Lazzarini, Andrea; Pankin, Ilya & Lamberti, Carlo [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). On the influence of catalyst acid strength in the Methanol to Hydrocarbons (MTH) and related reactions.
 • Olsbye, Unni (2018). Understanding the selectivity of the Methanol to Hydrocarbons process at the molecular level.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Pankin, Ilia A.; Lomachenko, Kirill A. & Martini, Andrea [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2017). XAS reveals structure-activity relationships for the Methane-to-Methanol conversion over Cu-zeolites. ESRF Highlights of the Year. s. 49–51.
 • Kømurcu, Mustafa; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2021). Tailoring solid catalysts for the ethene oligomerization reaction. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. ISSN 1501-7710. 2021(2392).
 • Gutterød, Emil Sebastian; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Redekop, Evgeniy (2020). On the hydrogenation of CO2 over Pt-functionalized UiO-67 Metal-Organic Frameworks. Matematisk Naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2020(2252).
 • Flatval, Jonas; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; Olsbye, Unni; Nielsen, Claus Jørgen & Berg, Henriette Engen (2020). Retention of nitramines on silica-based reversed phase materials and UiO-66 MOF materials. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Andersen, Kari Anne; Lundanes, Elsa; Berg, Henriette Engen; Wilson, Steven Ray Haakon; Chavan, Sachin Maruti & Lillerud, Karl Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). UiO-66 metal-organic framework materials as stationary phases in liquid chromatography. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Solemsli, Bjørn Gading; Olsbye, Unni; Gunnæs, Anette Eleonora & Gutterød, Emil Sebastian (2020). A Study of Catalytic Pt Nanoparticles inside a Nano-porous Functionalized UiO MOF-matrix for CO2-Hydrogenation . Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Sannes, Johnny Andreas; Olsbye, Unni; Kalantzopoulos, Georgios N. & Arstad, Bjørnar (2020). CO2 adsorption and characterization of tailor-made metal-organic frameworks. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 24. aug. 2021 09:19