Unni Olsbye

Professor
Bilde av Unni Olsbye
English version of this page
Telefon 22855456
Faks 22855441
Rom ØU 62
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Jeg forsker på kjemiske reaksjoner som foregår over fast-fase katalysatorer. Jeg er spesielt opptatt av hvordan den kjemiske sammensetningen av det katalytiske setet, dets nære omgivelser og steriske forhold rundt setet, innvirker på hastigheten av ønskede og uønskede kjemiske reaksjoner. Mer enn 85 % av alle kjemiske industriprosesser foregår ved hjelp av katalyse, og innsikten vi får gjennom eksperimentelle studier av disse parametrene kan benyttes til å utvikle enda bedre katalysatorer for morgendagens industri.

Katalysatorene jeg studerer er mikroporøse, og er enten rent uorganiske materialer (zeolitter og zeotyper) eller organiske/uorganiske hybridmaterialer (Metall-organiske nettverkstrukturer, MOF). Forskningen min blir gjort i nært samarbeid med kolleger innen organisk og uorganisk syntese, avansert spektroskopi og teoretiske beregninger.

Adsorpsjon er første trinn i en katalytisk syklus, og jeg studerer også adsorpsjonsprosesser, spesielt optimalisering av MOF-baserte adsorbenter for vann, metan og CO2.

 

Emneord: Kjemi, Katalyse, Energi

Publikasjoner

 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2017). Low temperature methanol synthesis catalyzed by copper nanoparticles. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299(January), s 112- 119 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.06.038 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2017). The Role of Solvent Polarity on Low-Temperature Methanol Synthesis Catalyzed by Cu Nanoparticles. Frontiers in Energy Research.  ISSN 2296-598X.  5(July) . doi: 10.3389/fenrg.2017.00015 Vis sammendrag
 • Braglia, Luca; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Bugaev, Alexander L.; Guda, Alexander A.; Soldatov, Alexander V.; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Øien-Ødegaard, Sigurd; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Bordiga, Silvia; Agostini, Giovanni; Manzoli, Maela & Lamberti, Carlo (2017). Tuning Pt and Cu sites population inside functionalized UiO-67 MOF by controlling activation conditions. Faraday discussions (Online).  ISSN 1364-5498.  201, s 277- 298 . doi: 10.1039/c7fd00024c
 • Lukaszuk, Katarzyna Anna; Rojo-Gama, Daniel; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Lundegaard, Lars Fahl & Svelle, Stian (2017). Zeolite morphology and catalyst performance: Conversion of methanol to hydrocarbons over offretite. Catalysis science & technology.  ISSN 2044-4753.  7(22), s 5435- 5447 . doi: 10.1039/c7cy00996h
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; De Wispelaere, Kristof; Janssens, Ton V.W.; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo; Van Speybroeck, Veronique & Olsbye, Unni (2017). Hydrogen transfer versus methylation: on the genesis of aromatics formation in the Methanol-To-Hydrocarbons reaction over H-ZSM-5. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435. . doi: 10.1021/acscatal.7b01643
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; De Wispelaere, Kristof; Westgård Erichsen, Marius; Svelle, Stian; Janssens, Ton V.W.; Van Speybroeck, Veronique; Beato, Pablo & Olsbye, Unni (2017). Benzene co-reaction with methanol and dimethyl ether over zeolite and zeotype catalysts: Evidence of parallel reaction paths to toluene and diphenylmethane. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  349, s 136- 148 . doi: 10.1016/j.jcat.2017.03.007
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; Mortén, Magnus; Janssens, Ton V.W.; Svelle, Stian; Beato, Pablo & Olsbye, Unni (2017). New insights in catalyst deactivation and product distribution of zeolites in the Methanol-To-Hydrocarbons (MTH) reaction with methanol and dimethyl ether feeds. Catalysis science & technology.  ISSN 2044-4753. . doi: 10.1039/C7CY00129K
 • Molino, Andrea; Lukaszuk, Katarzyna Anna; Rojo-Gama, Daniel; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Bordiga, Silvia; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Conversion of methanol to hydrocarbons over zeolite ZSM-23 (MTT): Exceptional effects of particle size on catalyst lifetime.. Chemical Communications.  ISSN 1359-7345.  53, s 6816- 6819 . doi: 10.1039/c6cc10118f
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Pankin, Ilia A.; Lomachenko, Kirill A.; Martini, Andrea; Signorile, Matteo; Teketel, Shewangizaw; Arstad, Bjørnar; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Methane to methanol: structure-activity relationships for Cu-CHA. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  139(42), s 14961- 14975 . doi: 10.1021/jacs.7b06472
 • Pinilla-Herrero, Irene; Olsbye, Unni; Marquez-Alvarez, Carlos & Sastre, Enrique (2017). Effect of framework topology of SAPO catalysts on selectivity and deactivation profile in the methanol-to-olefins reaction. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  352, s 191- 207 . doi: 10.1016/j.jcat.2017.05.008
 • Rojo-Gama, Daniel; Etemadi, Samaneh; Kirby, Eliot; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo; Svelle, Stian & Olsbye, Unni (2017). Time- and space-resolved study of the Methanol to Hydrocarbons (MTH) reaction - influence of zeolite topology on deactivation patterns. Faraday discussions (Online).  ISSN 1364-5498.  197, s 421- 446 . doi: 10.1039/c6fd00187d Vis sammendrag
 • Rojo-Gama, Daniel; Nielsen, Malte; Wragg, David; Dyballa, Michael Martin; Holzinger, Julian; Falsig, Hanne; Lundegaard, Lars Fahl; Beato, Pablo; Brogaard, Rasmus Yding; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2017). A Straightforward Descriptor for the Deactivation of Zeolite Catalyst H-ZSM-5. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  7, s 8235- 8246 . doi: 10.1021/acscatal.7b02193
 • Rojo-Gama, Daniel; Signorile, Matteo; Bonino, Francesca; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2017). Structure-deactivation relationships in zeolites during the methanol–to-hydrocarbons reaction: Complementary assessments of the coke content. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  351, s 33- 48 . doi: 10.1016/j.jcat.2017.04.015 Vis sammendrag
 • Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd; Svelle, Stian; Mino, Lorenzo; Braglia, Luca; Agostini, Giovanni; Gallo, Erik; Lomachenko, Kirill A.; Bordiga, Silvia; Guda, Alexander A.; Soldatov, Mikhail A.; Soldatov, Alexander V.; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Lamberti, Carlo (2016). A XAFS study of the local environment and reactivity of Pt- sites in functionalized UiO-67 MOFs. Journal of Physics, Conference Series.  ISSN 1742-6588.  712:012125 . doi: 10.1088/1742-6596/712/1/012125
 • Brogaard, Rasmus Yding & Olsbye, Unni (2016). Ethene Oligomerization in Ni-Containing Zeolites: Theoretical Discrimination of Reaction Mechanisms. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  6(2), s 1205- 1214 . doi: 10.1021/acscatal.5b01957
 • Del Campo, Pablo; Slawinski, Wojciech Andrzej; Henry, Reynald Philippe; Westgård Erichsen, Marius; Svelle, Stian; Beato, Pablo; Wragg, David & Olsbye, Unni (2016). Time- and space-resolved high energy operando X-ray diffraction for monitoring the methanol to hydrocarbons reaction over H-ZSM-22 zeolite catalyst in different conditions. Surface Science.  ISSN 0039-6028.  648, s 141- 149 . doi: 10.1016/j.susc.2015.10.049
 • Mudu, Federica; Olsbye, Unni; Arstad, Bjørnar; Diplas, Spyridon; Li, Yanjun & Fjellvåg, Helmer (2016). Aluminium substituted lanthanum based perovskite type oxides, non-stoichiometry and performance in methane partial oxidation by framework oxygen. Applied Catalysis A : General.  ISSN 0926-860X.  523, s 171- 181 . doi: 10.1016/j.apcata.2016.05.013 Vis sammendrag
 • Olsbye, Unni (2016). Single-Pass Catalytic Conversion of Syngas into Olefins via Methanol. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  55(26), s 7294- 7295 . doi: 10.1002/anie.201603064
 • Shearer, Greig Charles; Chavan, Sachin Maruti; Bordiga, Silvia; Svelle, Stian; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2016). Defect Engineering: Tuning the Porosity and Composition of the Metal-Organic Framework UiO-66 via Modulated Synthesis. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  28(11), s 3749- 3761 . doi: 10.1021/acs.chemmater.6b00602
 • Shearer, Greig Charles; Vitillo, Jenny G.; Bordiga, Silvia; Svelle, Stian; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2016). Functionalizing the Defects: Post Synthetic Ligand Exchange in the Metal Organic Framework UiO-66. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  28(20), s 7190- 7193 . doi: 10.1021/acs.chemmater.6b02749
 • Øien-Ødegaard, Sigurd; Bouchevreau, Boris; Hylland, Knut Tormodssønn; Wu, Lianpao; Blom, Richard; Grande, Carlos Adolfo; Olsbye, Unni; Tilset, Mats & Lillerud, Karl Petter (2016). UiO-67-type Metal-Organic Frameworks with Enhanced Water Stability and Methane Adsorption Capacity. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  55(5), s 1986- 1991 . doi: 10.1021/acs.inorgchem.5b02257 Vis sammendrag
 • Karthikeyan, Jayakumar; Song, Haiyan; Olsbye, Unni; Fjellvåg, Helmer & Sjåstad, Anja Olafsen (2015). Supported Nickel Based Catalysts, Ni/Mg(Al)O, for Natural Gas Conversion, Prepared via Delamination and Restacking of MgAl- and NiAl-Nanosheets. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  58(14-17), s 877- 886 . doi: 10.1007/s11244-015-0454-1
 • Losch, Pit; Boltz, Marilyne; Louis, Benoit; Chavan, Sachin Maruti & Olsbye, Unni (2015). Catalyst optimization for enhanced propylene formation in the methanol-to-olefins reaction. Comptes rendus. Chimie.  ISSN 1631-0748.  18(3), s 330- 335 . doi: 10.1016/j.crci.2014.06.007
 • Losch, Pit; Laugel, Guillaume; Martinez-Espin, Juan Salvador; Chavan, Sachin Maruti; Olsbye, Unni & Louis, Benoit (2015). Phosphorous Modified ZSM-5 Zeolites: Impact on Methanol Conversion into Olefins. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  58(14), s 826- 832 . doi: 10.1007/s11244-015-0449-y
 • Olsbye, Unni; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter; Wei, Zhihong; Chen, Yanyan; Li, Junfen F.; Wang, Jianguo G. & Fan, Weibin B. (2015). The formation and degradation of active species during methanol conversion over protonated zeotype catalysts. Chemical Society Reviews.  ISSN 0306-0012.  44(20), s 7155- 7176 . doi: 10.1039/c5cs00304k
 • Palcheva, Radostina Dimitrova; Olsbye, Unni; Palcut, Marian; Rauwel, Protima; Tyuliev, Georgi T.; Velinov, Nikolay I. & Fjellvåg, Helmer (2015). Rh promoted La0.75Sr0.25(Fe0.8Co0.2)1−xGaxO3-δ perovskite catalysts: Characterization and catalytic performance for methane partial oxidation to synthesis gas. Applied Surface Science.  ISSN 0169-4332.  357, s 45- 54 . doi: 10.1016/j.apsusc.2015.08.237
 • Sprung, Christoph; Kechagiopoulos, Panagiotis N.; Thybaut, Joris W.; Arstad, Bjørnar; Olsbye, Unni & Marin, Guy B. (2015). Microkinetic evaluation of normal and inverse kinetic isotope effects during methane steam reforming to synthesis gas over a Ni/NiAl2O4 model catalyst. Applied Catalysis A : General.  ISSN 0926-860X.  492, s 231- 242 . doi: 10.1016/j.apcata.2014.10.062 Vis sammendrag
 • Szeto, Kai Chung; Gallo, Alessandro; Morejudo, Selene Hernandez; Olsbye, Unni; De Mallmann, Aimery; Lefebvre, Frédéric; Gauvin, Régis M.; Delevoye, Laurent; Scott, Susannah L. & Taoufik, Mostafa (2015). Selective grafting of Ga(i-Bu)3 on the silanols of mesoporous H-ZSM-5 by surface organometallic chemistry. Journal of Physical Chemistry C.  ISSN 1932-7447.  119(47), s 26611- 26619 . doi: 10.1021/acs.jpcc.5b09289
 • Teketel, Shewangizaw; Lundegaard, Lars Fahl; Skistad, Wegard; Chavan, Sachin Maruti; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2015). Morphology-induced shape selectivity in zeolite catalysis. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  327, s 22- 32 . doi: 10.1016/j.jcat.2015.03.013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teketel, Shewangizaw; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2015). Co-conversion of methanol and light alkenes over acidic zeolite catalyst H-ZSM-22: Simulated recycle of non-gasoline range products. Applied Catalysis A : General.  ISSN 0926-860X.  494, s 68- 76 . doi: 10.1016/j.apcata.2015.01.035
 • Westgård Erichsen, Marius; De Wispelaere, Kristof; Hemelsoet, Karen; Moors, Samuel L.C.; Deconinck, Thomas; Waroquier, Michel; Svelle, Stian; Van Speybroeck, Veronique & Olsbye, Unni (2015). How zeolitic acid strength and composition alter the reactivity of alkenes and aromatics towards methanol Dedicated to the memory of Haldor Topsøe.. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  328, s 186- 196 . doi: 10.1016/j.jcat.2015.01.013
 • Westgård Erichsen, Marius; Mortén, Magnus; Svelle, Stian; Sekiguchi, Osamu; Uggerud, Einar & Olsbye, Unni (2015). Conclusive Evidence for Two Unimolecular Pathways to Zeolite-Catalyzed De-alkylation of the Heptamethylbenzenium Cation. ChemCatChem.  ISSN 1867-3880.  7(24), s 4143- 4147 . doi: 10.1002/cctc.201500793
 • Zeng, Guangming; Li, Yongdan & Olsbye, Unni (2015). Kinetic and process study of ethanol steam reforming over Ni/Mg(Al)O catalysts: The initial steps. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  259, s 312- 322 . doi: 10.1016/j.cattod.2015.07.006
 • Øien-Ødegaard, Sigurd; Agostini, Giovanni; Svelle, Stian; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Mino, Lorenzo; Gallo, Erik; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Lamberti, Carlo (2015). Probing reactive platinum sites in uio-67 zirconium metal-organic frameworks. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  27(3), s 1042- 1056 . doi: 10.1021/cm504362j
 • Brogaard, Rasmus Yding; Henry, Reynald; Schuurman, Yves; Medford, Andrew J; Moses, Poul Georg; Beato, Pablo; Svelle, Stian; Nørskov, Jens K & Olsbye, Unni (2014). Methanol-to-hydrocarbons conversion: The alkene methylation pathway. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  314, s 159- 169 . doi: 10.1016/j.jcat.2014.04.006
 • Chavan, Sachin Maruti; Shearer, Greig Charles; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Bonino, Francesca; Ethiraj, J; Lillerud, Karl Petter & Bordiga, Silvia (2014). Synthesis and Characterization of Amine-Functionalized Mixed-Ligand Metal−Organic Frameworks of UiO-66 Topology. Inorganic Chemistry.  ISSN 0020-1669.  53, s 9509- 9515
 • Muddada, Naresh. B.; Fuglerud, Terje; Lamberti, Carlo & Olsbye, Unni (2014). Tuning the activity and selectivity of CuCl2/γ-Al2O3 ethene oxychlorination catalyst by selective promotion. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  57(6-9), s 741- 756 . doi: 10.1007/s11244-013-0231-y
 • Shearer, Greig Charles; Chavan, Sachin Maruti; Ethiraj, Jayashree; Vitillo, Jenny G.; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia & Lillerud, Karl Petter (2014). Tuned to perfection: Ironing out the defects in metal-organic framework UiO-66. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  26(14), s 4068- 4071 . doi: 10.1021/cm501859p
 • Skistad, Wegard; Teketel, Shewangizaw; Bleken, Francesca Lønstad; Beato, Pablo; Bordiga, Silvia; Nilsen, Merete Hellner; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Lillerud, Karl Petter (2014). Methanol conversion to hydrocarbons (MTH) over H-ITQ-13 (ITH) zeolite. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  57(1-4), s 143- 158 . doi: 10.1007/s11244-013-0170-7
 • Sprung, Christoph; Arstad, Bjørnar & Olsbye, Unni (2014). Methane steam reforming over a Ni/NiAl2O4 model catalyst - Kinetics. ChemCatChem.  ISSN 1867-3880.  6(7), s 1969- 1982 . doi: 10.1002/cctc.201402017 Vis sammendrag
 • Teketel, Shewangizaw; Westgård Erichsen, Marius; Bleken, Francesca Lønstad; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2014). Shape selectivity in zeolite catalysis - The Methanol to Hydrocarbons (MTH) reaction, In James J. Spivey; Yi-Fan Han & K. M. Dooley (ed.),  Catalysis.  RSC Publishing.  ISBN 978-1-84973-918-4.  Chapter 6.  s 179 - 217
 • Aramburo, Luis A.; Teketel, Shewangizaw; Svelle, Stian; Bare, Simon R.; Arstad, Bjørnar; Zandbergen, HW; Olsbye, Unni; de Groot, Frank M. F. & Weckhuysen, Bert M. (2013). Interplay between nanoscale reactivity and bulk performance of H-ZSM-5 catalysts during the methanol-to-hydrocarbons reaction. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  307, s 185- 193 . doi: 10.1016/j.jcat.2013.07.009 Vis sammendrag
 • Aramburo, Luis R; Ruiz-Martinez, Javier; Sommer, Linn Edda; Arstad, Bjørnar; Buitrago-Sierra, Robison; Sepulveda-Escribano, Antonio; Zandbergen, Henny W; Olsbye, Unni; de Groot, Frank M. F. & Weckhuysen, Bert M. (2013). X-Ray Imaging of SAPO-34 Molecular Sieves at the Nanoscale: Influence of Steaming on the Methanol-to-Hydrocarbons Reaction. ChemCatChem.  ISSN 1867-3880.  5(6), s 1386- 1394 . doi: 10.1002/cctc.201200670 Vis sammendrag
 • Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Wragg, David; Arstad, Bjørnar; Gunnæs, Anette Eleonora; Mouzon, Johanne; Helveg, Stig; Lundegaard, Lars Fahl; Beato, Pablo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Lillerud, Karl Petter (2013). Unit cell thick nanosheets of zeolite H-ZSM-5: Structure and activity. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  56(9-10), s 558- 566 . doi: 10.1007/s11244-013-0010-9 Vis sammendrag
 • Bleken, Francesca Lønstad; Barbera, Katia; Bonino, Francesca; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Bordiga, Silvia; Beato, Pablo; Janssens, Ton V.W. & Svelle, Stian (2013). Catalyst deactivation by coke formation in microporous and desilicated zeolite H-ZSM-5 during the conversion of methanol to hydrocarbons. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  307, s 62- 73 . doi: 10.1016/j.jcat.2013.07.004
 • Hofmann, J.P.; Mores, Davide; Aramburo, Luis R; Teketel, Shewangizaw; Rohnke, M.; Janek, J.; Olsbye, Unni & Weckhuysen, Bert M. (2013). Large Zeolite H-ZSM-5 Crystals as Models for the Methanol-to-Hydrocarbons Process: Bridging the Gap between Single-Particle Examination and Bulk Catalyst Analysis. Chemistry - A European Journal.  ISSN 0947-6539.  19(26), s 8533- 8542 . doi: 10.1002/chem.201203351
 • Janssens, Tom V.W.; Svelle, Stian & Olsbye, Unni (2013). Kinetic modeling of deactivation profiles in the methanol-to-hydrocarbons (MTH) reaction: A combined autocatalytic-hydrocarbon pool approach. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  308, s 122- 130 . doi: 10.1016/j.jcat.2013.05.035

Se alle arbeider i Cristin

 • Berlier, Gloria; Borfecchia, Elisa; Negri, C; Bordiga, Silvia; Beato, Pablo; Lomachenko, Kirill A.; Pankin, Ilia; Lamberti, Carlo; Pappas, Dimitrios; Dyballa, Michael Martin; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2017). Comparing small and large pore Cu-zeolites for the partial oxidation of methane to methanol: an operando spectroscopic study.
 • De Wispelaere, Kristof; Martinez-Espin, Juan Salvador; Svelle, Stian; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Van Speybroeck, Véronique (2017). On the formation and special role of formaldehyde in the conversion of methanol into hydrocarbons.
 • Del Campo, Pablo; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Beato, Pablo (2017). Improvement of the methanol-to-hydrocarbons catalytic performance for one-dimensional zeolites obtained by post-synthetic modifications.
 • Dyballa, Michael Martin; Arstad, Bjørnar; Pappas, Dimitrios; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Bordiga, Silvia & Borfecchia, Elisa (2017). On the preparation of Cu-containing Zeolites - How to avoid comparing Apples to Oranges..
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Henry, Reynald; Redekop, Evgeniy & Olsbye, Unni (2017). Study of carbon dioxide reduction by cerium oxide with transient (TAP) pulse-response experiments. Vis sammendrag
 • Olsbye, Unni (2017). Catalysis with zeolites.
 • Olsbye, Unni (2017). Elucidating the Influence of Process and Material Parameters on Methylation versus Hydrogen Transfer Rates in Zeotype Materials.
 • Olsbye, Unni (2017). Structure - composition - activity correlations for zeolites and zeotypes as alkene and arene methylation catalysts.
 • Olsbye, Unni; Martinez-Espin, Juan Salvador; Westgård Erichsen, Marius; Svelle, Stian; Mortén, Magnus; Beato, Pablo; Janssens, Ton V.W.; De Wispelaere, Kristof & Van Speybroeck, Veronique (2017). Benzene co-reaction with methanol and dimethyl ether over zeolitic catalysts.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A.; Signorile, Matteo; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Searching for the Active Sites Responsible for the CH4 to CH3OH Conversion over Cu-Chabazite Materials.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Pankin, Ilia; Lomachenko, Kirill A.; Berlier, Gloria; Arstad, Bjørnar; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2017). Key Reaction Steps in the Partial Oxidation of Methane to Methanol over Cu-SSZ-13.
 • Redekop, Evgeniy; Martinez-Espin, Juan Salvador; Mortén, Magnus; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Fushimi, Rebecca; Mykland, Maria & Olsbye, Unni (2017). Time-resolved characterization of hierarchical diffusion and reactions in zeolites and zeotypes with Temporal Analysis of Products (TAP). Vis sammendrag
 • Redekop, Evgeniy; Mykland, Maria; Mortén, Magnus & Olsbye, Unni (2017). Time-resolved characterization of hierarchical diffusion and reactions in acidic zeolites and zeotypes with Temporal Analysis of Products (TAP) experiments.
 • Redekop, Evgeniy & Olsbye, Unni (2017). Intrinsic kinetics of olefin methylation in ZSM-22 (TON) zeolite: isolation of a single reaction step in TAP experiments. Vis sammendrag
 • Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Braglia, Luca; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lomachenko, Kirill A.; Lamberti, Carlo & Olsbye, Unni (2016). Pt-incorporated UiO-67 material for CO2 hydrogenation.
 • Braglia, Luca; Borfecchia, Elisa; Agostini, Giovanni; Lomachenko, Kirill A.; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Øien-Ødegaard, Sigurd; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Lamberti, Carlo (2016). XAS for studying the duality of UiO-67 Pt functionalized MOFs depending on the content of H2 in the gas feeding.
 • Henry, Reynald; Redekop, Evgeniy & Olsbye, Unni (2016). Study of CO2 reduction by non-stoichiometric cerium oxide with transient response experiments.
 • Kømurcu, Mustafa; Olsbye, Unni & Reynald, Henry (2016). Ethene oligomerization on nickel containing beta zeolite catalyst. Vis sammendrag
 • Lomachenko, Kirill A.; Borfecchia, Elisa; Agostini, Giovanni; Øien-Ødegaard, Sigurd; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Braglia, Luca; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Soldatov, Alexander V.; Bordiga, Silvia & Lamberti, Carlo (2016). LOCAL ENVIRONMENT AND ELECTRONIC STRUCTURE OF PT CENTERS IN UIO-67-PT MOFS.
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; Joensen, Finn; Beato, Pablo & Olsbye, Unni (2016). Syngas to clean-burn fuel via Oxygenates: effect of effluent recycling.
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; Westgård Erichsen, Marius; De Wispelaere, Kristof; Beato, Pablo; Van Speybroeck, Veronique; Svelle, Stian & Olsbye, Unni (2016). Distinct reactivity of methanol and dimethyl ether toward benzene within MTH context.
 • Olsbye, Unni (2016). Catalysis in confined space - ethene oligomerisation in Ni-containing zeolites and MOFs.
 • Olsbye, Unni (2016). MTH revisited - Status and prospects from fundamental studies.
 • Olsbye, Unni (2016). MTH revisited, status and prospects from fundamental studies.
 • Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2016). Nanoporous catalysts - from zeolites and zeotypes to metal-organic frameworks.
 • Olsbye, Unni; Mudu, Federica; Palcheva, Radostina Dimitrova; Arstad, Bjørnar; Diplas, Spyros; Li, Yanjun; Palcut, Marion; Rauwel, Protima & Fjellvåg, Helmer (2016). On the performance of aluminium or gallium substituted lanthanum based perovskite type oxides in methane partial oxidation by framework oxygen.
 • Redekop, Evgeniy; Fushimi, Rebecca; Martinez-Espin, Juan Salvador; Mortén, Magnus; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Mykland, Maria; Gleaves, John & Olsbye, Unni (2016). Kinetic characterization of zeolitic MTO/MTH catalysts with Temporal Analysis of Products (TAP-3).
 • Redekop, Evgeniy; Fushimi, Rebecca; Yablonsky, Gregory; Gleaves, John & Olsbye, Unni (2016). Temporal Analysis of Products (TAP): advanced kinetic characterization of microporous materials.
 • Svelle, Stian; Martinez-Espin, Juan Salvador; Westgård Erichsen, Marius; De Wispelaere, Kristof; Van Speybroeck, Véronique; Beato, Pablo & Olsbye, Unni (2016). Distinct reactivity of methanol and dimethyl ether toward benzene within MTH context.
 • Brogaard, Rasmus Yding; Kømurcu, Mustafa; Ganjkhanlou, Yadolah; Henry, Reynald Philippe; Berlier, Gloria; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Groppo, Elena; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni (2015). Ethene Oligomerization in Ni-zeolites: Investigating the Reaction Mechanism..
 • Henry, Reynald Philippe; Brogaard, Rasmus Yding; Kørmucu, Mustafa; Ganjkhanlou, Yadolah; Berlier, Gloria; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Groppo, Elena; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni (2015). Ethene oligomerization in Ni-based zeolites: investigating the reaction mechanism.
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; Beato, Pablo; Joensen, Finn & Olsbye, Unni (2015). Syngas to clean-burn fuel via oxygenates: effect of effluent recycling.
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; Westgård Erichsen, Marius; Beato, Pablo; De Wispelaere, Kristof; Van Speybroeck, Veronique; Svelle, Stian & Olsbye, Unni (2015). The effects of methanol and dimethyl ether as methylating agent during zeolite catalysed benzene methylation.
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; Westgård Erichsen, Marius; Beato, Pablo; Svelle, Stian & Olsbye, Unni (2015). The effects of methanol and dimethyl ether as methylating agent during zeolite-catalized benzene methylation.
 • Mentel, Lukasz; Swang, Ole; Brogaard, Rasmus Yding & Olsbye, Unni (2015). Descriptor based approach to modelling acidic zeotype materials.
 • Olsbye, Unni (2015). Catalysis in confined space – MTH and beyond.
 • Olsbye, Unni (2015). Catalysis in confined space - from zeolites to functionalised metal-organic frameworks.
 • Olsbye, Unni (2015). Norsk prosessindustri - blant verdens aller reneste og mest effektive, I: Laila Andreassen (red.),  Energi, teknologi og klima - utfordringer og handlingsrom.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050240.  Kapittel 9.  s 151 - 167
 • Olsbye, Unni & Heyn, Richard H. (2015). Preface. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  58(14-17), s 825 . doi: 10.1007/s11244-015-0448-z
 • Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2015). Catalysis in confined space - from zeolites and zeotypes to functionalized metal organic frameworks.
 • Shearer, Greig Charles; Chavan, Sachin Maruti; Lamberti, Carlo; Olsbye, Unni; Bordiga, Silvia; Svelle, Stian & Lillerud, Karl Petter (2015). Tuning the Imperfections: Unprecedented Systematic Enhancement of the Porosity and Reactivity of UiO-66 via Defect Engineering.
 • Westgård Erichsen, Marius; Martinez-Espin, Juan Salvador; Joensen, Finn; Teketel, Shewangizaw; Del Campo, Pablo; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian; Beato, Pablo & Olsbye, Unni (2015). Syngas to Liquids via Oxygenates, In Nick Kanellopoulos (ed.),  Small-Scale Gas to Liquid Fuel Synthesis.  CRC Press.  ISBN 9781466599383.  Chapter 14.  s 441 - 473
 • Bordiga, Silvia; Molino, Andrea; Groppo, Elena; Øien, Sigurd; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Canivet, Jérôme; Quadrelli, Elsje Alessandra & Farrusseng, David (2014). Ni-bpy-mixed UiO-67 MOF as catalyst for ethylene oligomerization.
 • Brogaard, Rasmus Yding; Ganjkhanlou, Yadolah; Andersen, Niels Højmark; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Giordanino, Filippo; Svelle, Stian; Berlier, G; Olsbye, Unni & Bordiga, Silvia (2014). Transition metal-doped zeolite catalysts for ethene oligomerization: characterization by in situ spectroscopy and DFT calculations.
 • Henry, Reynald Philippe; Bleken, Bjørn Tore Lønstad & Olsbye, Unni (2014). Ethylene oligomerization performance of ZSM-5: effect of zeolite morphology and nickel incorporation.
 • Olsbye, Unni (2014). Massevirkningsloven i moderne katalyseforskning.
 • Olsbye, Unni (2014). Methane conversion to higher hydrocarbons via oxygenates.
 • Shearer, Greig Charles; Chavan, Sachin Maruti; Ethiraj, Jayashree; Vitillo, Jenny G.; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia & Lillerud, Karl Petter (2014). Ironing out the Defects in UiO-66.
 • Westgård Erichsen, Marius; De Wispelaere, Kristof; Moors, Samuel L. C.; Deconinck, Thomas; Waroquier, Michel; Svelle, Stian; Hemelsoet, Karen; Van Speybroeck, Veronique & Olsbye, Unni (2014). The influence of catalyst acid strength on reactions relevant for Methanol To Hydrocarbons (MTH) catalysis.
 • Westgård Erichsen, Marius; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2014). Mechanistic studies of acid-catalysed hydrocarbon reactions in zeolitic materials.
 • Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Bordiga, Silvia; Svelle, Stian; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2013). FT-IR spectroscopy with probe molecules on nanosheet H-ZSM-5.
 • Bleken, Francesca Lønstad; Svelle, Stian; Janssens, Ton V.W. & Olsbye, Unni (2013). Presence of coke has minor effect on product distribution during methanol conversion over H-ZSM-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 2. des. 2016 13:55