Unni Olsbye

Professor
Bilde av Unni Olsbye
English version of this page
Telefon 22855456
Rom ØU 62
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Jeg forsker på kjemiske reaksjoner som foregår over fast-fase katalysatorer. Jeg er spesielt opptatt av hvordan den kjemiske sammensetningen av det katalytiske setet, dets nære omgivelser og steriske forhold rundt setet, innvirker på hastigheten av ønskede og uønskede kjemiske reaksjoner. Mer enn 85 % av alle kjemiske industriprosesser foregår ved hjelp av katalyse, og innsikten vi får gjennom eksperimentelle studier av disse parametrene kan benyttes til å utvikle enda bedre katalysatorer for morgendagens industri.

Katalysatorene jeg studerer er mikroporøse, og er enten rent uorganiske materialer (zeolitter og zeotyper) eller organiske/uorganiske hybridmaterialer (Metall-organiske nettverkstrukturer, MOF). Forskningen min blir gjort i nært samarbeid med kolleger innen organisk og uorganisk syntese, avansert spektroskopi og teoretiske beregninger.

Adsorpsjon er første trinn i en katalytisk syklus, og jeg studerer også adsorpsjonsprosesser, spesielt optimalisering av MOF-baserte adsorbenter for vann, metan og CO2.

 

Emneord: Kjemi, Katalyse, Energi

Publikasjoner

 • Ahoba-Sam, Christian; Westgård Erichsen, Marius & Olsbye, Unni (2019). Ethene and butene oligomerization over isostructural H-SAPO-5 and H-SSZ-24: Kinetics and mechanism. Cuihuà xuébào.  ISSN 0253-9837.  40(11), s 1766- 1777 . doi: S1872-2067(19)63426-1
 • Brogaard, Rasmus Yding; Kømurcu, Mustafa; Dyballa, Michael Martin; Botan, Alexandru; Van Speybroeck, Veronique; Olsbye, Unni & De Wispelaere, Kristof (2019). Ethene Dimerization on Zeolite-Hosted Ni Ions: Reversible Mobilization of the Active Site. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  9(6), s 5645- 5650 . doi: 10.1021/acscatal.9b00721
 • Bugaev, Aram L.; Skorynina, Alina A.; Braglia, Luca; Lomachenko, Kirill A.; Guda, Alexander; Lazzarini, Andrea; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Soldatov, Alexander V. & Lamberti, Carlo (2019). Evolution of Pt and Pd species in functionalized UiO-67 metal-organic frameworks. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  336, s 33- 39 . doi: 10.1016/j.cattod.2019.03.054
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Kvande, Karoline; Borfecchia, Elisa; Arstad, Bjørnar; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2019). On how copper mordenite properties govern the framework stability and activity in the methane-to-methanol conversion. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  9(1), s 365- 375 . doi: 10.1021/acscatal.8b04437
 • Filez, Matthias; Redekop, Evgeniy; Dendooven, Jolien; Ramachandran, Ranjith K.; Solano, Eduardo; Olsbye, Unni; Weckhuysen, Bert M.; Galvita, Vladimir V.; Poelman, Hilde; Detavernier, Christophe & Marin, Guy B. (2019). Formation and functioning of bimetallic nanocatalysts: The power of X-ray probes. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  s 1- 12 . doi: 10.1002/anie.201902859
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin Maruti; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2019). Controlling the Synthesis of Metal−Organic Framework UiO-67 by Tuning Its Kinetic Driving Force. Controlling the Synthesis of Metal−Organic Framework UiO-67 by Tuning Its Kinetic Driving Force.  19(8), s 4246- 4251 . doi: 10.1021/acs.cgd.9b00916 Vis sammendrag
 • Liu, Ping; Redekop, Evgeniy; Gao, Xiang; Liu, Wen-Chi; Olsbye, Unni & Somorjai, Gabor (2019). Oligomerization of Light Olefins Catalyzed by Brønsted-Acidic Metal–Organic Framework-808. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  141(29), s 11557- 11564 . doi: 10.1021/jacs.9b03867
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Lazzarini, Andrea; Gutterød, Emil Sebastian; Dyballa, Michael Martin; Martini, Andrea; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia; Lamberti, Carlo; Arstad, Bjørnar; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2019). Cu-Exchanged Ferrierite Zeolite for the Direct CH4 to CH3OH Conversion: Insights on Cu Speciation from X-Ray Absorption Spectroscopy. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528. . doi: 10.1007/s11244-019-01160-7
 • Ahoba-Sam, Christian; Boodhoo, Kamelia V.K.; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2018). Tailoring Cu nanoparticle catalyst for methanol synthesis using the spinning disk reactor. Materials.  ISSN 1996-1944.  11:154(1), s 1- 12 . doi: 10.3390/ma11010154 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Borfecchia, Elisa; Beato, Pablo; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lamberti, Carlo & Bordiga, Silvia (2018). Cu-CHA – a model system for applied selective redox catalysis. Chemical Society Reviews.  ISSN 0306-0012.  47(22), s 8097- 8133 . doi: 10.1039/c8cs00373d
 • Bugaev, Aram L.; Guda, Alexander A.; Lomachenko, Kirill A.; Kamyshova, Elizaveta G.; Soldatov, Mikhail A.; Kaur, Gurpreet; Øien-Ødegaard, Sigurd; Braglia, Luca; Lazzarini, Andrea; Manzoli, Maela; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Soldatov, Alexander V. & Lamberti, Carlo (2018). Operando study of palladium nanoparticles inside UiO-67 MOF for catalytic hydrogenation of hydrocarbons. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  208, s 287- 306 . doi: 10.1039/c7fd00224f
 • De Wispelaere, Kristof; Martinez-Espin, Juan Salvador; Hoffmann, Max J; Svelle, Stian; Olsbye, Unni & Bligaard, Thomas (2018). Understanding zeolite-catalyzed benzene methylation reactions by methanol and dimethyl ether at operating conditions from first principle microkinetic modeling and experiments. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  312, s 35- 43 . doi: 10.1016/j.cattod.2018.02.042
 • Del Campo, Pablo; Beato, Pablo; Rey, Fernando; Navarro, Maria Teresa; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Svelle, Stian (2018). Influence of post-synthetic modifications on the composition, acidity and textural properties of ZSM-22 zeolite. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299, s 120- 134 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.04.042
 • Del Campo, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2018). Impact of post-synthetic treatments on unidirectional H-ZSM-22 zeolite catalyst: Towards improved clean MTG catalytic process. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299, s 135- 145 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.05.011
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Beato, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Arstad, Bjørnar & Svelle, Stian (2018). Tuning the material and catalytic properties of SUZ-4 zeolites for the conversion of methanol or methane. Microporous and Mesoporous Materials.  ISSN 1387-1811.  265, s 112- 122 . doi: 10.1016/j.micromeso.2018.02.004
 • Mortén, Magnus; Mentel, Lukasz; Lazzarini, Andrea; Pankin, Ilia A.; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Crocella, Valentina; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2018). A Systematic Study of Isomorphically Substituted H-MAlPO-5 Materials for the Methanol-to-Hydrocarbons Reaction. ChemPhysChem.  ISSN 1439-4235.  19(4), s 484- 495 . doi: 10.1002/cphc.201701024
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A.; Martini, Andrea; Berlier, Gloria; Arstad, Bjørnar; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2018). Understanding and optimizing the performance of Cu‐FER for the direct CH4 to CH3OH conversion. ChemCatChem.  ISSN 1867-3880.  11(1), s 621- 627 . doi: 10.1002/cctc.201801542
 • Pappas, Dimitrios; Martini, Andrea; Dyballa, Michael Martin; Kvande, Karoline; Teketel, Shewangizaw; Lomachenko, Kirill A.; Baran, Rafal; Glatzel, Pieter; Arstad, Bjørnar; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Svelle, Stian; Beato, Pablo & Borfecchia, Elisa (2018). The nuclearity of the active site for methane to methanol conversion in Cu-mordenite: a quantitative assessment. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  140(45), s 15270- 15278 . doi: 10.1021/jacs.8b08071
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Holzinger, Julian; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn; Lomachenko, Kirill A.; Bordiga, Silvia; Lamberti, Carlo; Berlier, Gloria; Olsbye, Unni; Svelle, Stian; Skibsted, Jørgen & Beato, Pablo (2018). High Zn/Al ratios enhance dehydrogenation vs hydrogen transfer reactions of Zn-ZSM-5 catalytic systems in methanol conversion to aromatics. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  362, s 146- 163 . doi: 10.1016/j.jcat.2018.03.032
 • Rojo-Gama, Daniel; Mentel, Lukasz; Kalantzopoulos, Georgios N.; Pappas, Dimitrios; Dovgaliuk, Iurii; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo; Lundegaard, Lars Fahl; Wragg, David & Svelle, Stian (2018). Deactivation of Zeolite Catalyst H-ZSM-5 during Conversion of Methanol to Gasoline: Operando Time- and Space-Resolved X-ray Diffraction. The Journal of Physical Chemistry Letters.  ISSN 1948-7185.  9(6), s 1324- 1328 . doi: 10.1021/acs.jpclett.8b00094
 • Yang, Huanhuan; Chen, Yanyan; Cui, Xiaojing; Wang, Guofu; Cen, Youliang; Deng, Tiansheng; Yan, Wenjun; Gao, Jie; Zhu, Shanhui; Olsbye, Unni; Wang, Jianguo G. & Fan, Weibin (2018). A Highly Stable Copper-Based Catalyst for Clarifying the Catalytic Roles of Cu0 and Cu+ Species in Methanol Dehydrogenation. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  57(7), s 1836- 1840 . doi: 10.1002/anie.201710605
 • Yarulina, Irina; De Wispelaere, Kristof; Bailleul, Simon; Goetze, Joris; Radersma, Mike; Abou-Hamad, Edy; Vollmer, Ina; Goesten, Maarten; Mezari, Brahim; Hensen, Emiel J.M.; Martinez-Espin, Juan Salvador; Mortén, Magnus; Mitchell, Sharon; Perez-Ramirez, Javier; Olsbye, Unni; Weckhuysen, Bert M.; Van Speybroeck, Veronique; Kapteijn, Freek & Gascon, Jorge (2018). Structure-performance descriptors and the role of Lewis acidity in the methanol-to-propylene process. Nature Chemistry.  ISSN 1755-4330.  10(8), s 804- 812 . doi: 10.1038/s41557-018-0081-0
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2017). Low temperature methanol synthesis catalyzed by copper nanoparticles. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299(January), s 112- 119 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.06.038 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2017). The Role of Solvent Polarity on Low-Temperature Methanol Synthesis Catalyzed by Cu Nanoparticles. Frontiers in Energy Research.  ISSN 2296-598X.  5(July) . doi: 10.3389/fenrg.2017.00015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Braglia, L; Borfecchia, E; Martini, A; Bugaev, AL; Soldatov, AV; Øien-Ødegaard, Sigurd; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Lomachenko, KA; Agostini, G; Manzoli, M & Lamberti, C (2017). The duality of UiO-67-Pt MOFs: Connecting treatment conditions and encapsulated Pt species by: Operando XAS. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  19(40), s 27489- 27507 . doi: 10.1039/c7cp05185a
 • Braglia, Luca; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Bugaev, Alexander L.; Guda, Alexander A.; Soldatov, Alexander V.; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Øien-Ødegaard, Sigurd; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Bordiga, Silvia; Agostini, Giovanni; Manzoli, Maela & Lamberti, Carlo (2017). Tuning Pt and Cu sites population inside functionalized UiO-67 MOF by controlling activation conditions. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  201, s 277- 298 . doi: 10.1039/c7fd00024c
 • Butova, Vera V.; Budnyk, Andriy P.; Guda, Alexander A.; Lomachenko, Kirill A.; Bugaev, Aram L.; Soldatov, Alexander V.; Chavan, Sachin Maruti; Øien-Ødegaard, Sigurd; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Atzori, Cesare; Bordiga, Silvia & Lamberti, Carlo (2017). Modulator effect in UiO-66-NDC (1, 4-naphthalenedicarboxylic acid) synthesis and comparison with UiO-67-NDC isoreticular metal-organic frameworks. Crystal Growth & Design.  ISSN 1528-7483.  17(10), s 5422- 5431 . doi: 10.1021/acs.cgd.7b00892
 • Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Bossers, Koen; Nieuwelink, Anne-Eva; Manzoli, Maela; Braglia, Luca; Lazzarini, Andrea; Borfecchia, Elisa; Ahmadigoltapeh, Sajjad; Bouchevreau, Boris; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Henry, Reynald; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Weckhuysen, Bert M.; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2017). CO2 Hydrogenation over Pt-Containing UiO-67 Zr-MOFs—The Base Case. Industrial & Engineering Chemistry Research.  ISSN 0888-5885.  56(45), s 13206- 13218 . doi: 10.1021/acs.iecr.7b01457
 • Henry, Reynald; Kømurcu, Mustafa; Ganjkhanlou, Yadolah; Brogaard, Rasmus Yding; Li, Lu; Jens, Klaus-Joachim; Berlier, Gloria & Olsbye, Unni (2017). Ethene oligomerization on nickel microporous and mesoporous-supported catalysts: Investigation of the active sites. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299(Jan), s 154- 163 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.04.029 Vis sammendrag
 • Lukaszuk, Katarzyna Anna; Rojo-Gama, Daniel; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Lundegaard, Lars Fahl & Svelle, Stian (2017). Zeolite morphology and catalyst performance: Conversion of methanol to hydrocarbons over offretite. Catalysis science & technology.  ISSN 2044-4753.  7(22), s 5435- 5447 . doi: 10.1039/c7cy00996h Fulltekst i vitenarkiv.
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; De Wispelaere, Kristof; Janssens, Ton V.W.; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo; Van Speybroeck, Veronique & Olsbye, Unni (2017). Hydrogen transfer versus methylation: on the genesis of aromatics formation in the Methanol-To-Hydrocarbons reaction over H-ZSM-5. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  7(9), s 5773- 5780 . doi: 10.1021/acscatal.7b01643
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; De Wispelaere, Kristof; Westgård Erichsen, Marius; Svelle, Stian; Janssens, Ton V.W.; Van Speybroeck, Veronique; Beato, Pablo & Olsbye, Unni (2017). Benzene co-reaction with methanol and dimethyl ether over zeolite and zeotype catalysts: Evidence of parallel reaction paths to toluene and diphenylmethane. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  349, s 136- 148 . doi: 10.1016/j.jcat.2017.03.007
 • Martinez-Espin, Juan Salvador; Mortén, Magnus; Janssens, Ton V.W.; Svelle, Stian; Beato, Pablo & Olsbye, Unni (2017). New insights in catalyst deactivation and product distribution of zeolites in the Methanol-To-Hydrocarbons (MTH) reaction with methanol and dimethyl ether feeds. Catalysis science & technology.  ISSN 2044-4753. . doi: 10.1039/C7CY00129K
 • Molino, Andrea; Lukaszuk, Katarzyna Anna; Rojo-Gama, Daniel; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Bordiga, Silvia; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Conversion of methanol to hydrocarbons over zeolite ZSM-23 (MTT): Exceptional effects of particle size on catalyst lifetime.. Chemical Communications.  ISSN 1359-7345.  53, s 6816- 6819 . doi: 10.1039/c6cc10118f Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Pankin, Ilia A.; Lomachenko, Kirill A.; Martini, Andrea; Signorile, Matteo; Teketel, Shewangizaw; Arstad, Bjørnar; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Methane to methanol: structure-activity relationships for Cu-CHA. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  139(42), s 14961- 14975 . doi: 10.1021/jacs.7b06472 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pinilla Herrero, Irene; Olsbye, Unni; Marquez-Alvarez, Carlos & Sastre, Enrique (2017). Effect of framework topology of SAPO catalysts on selectivity and deactivation profile in the methanol-to-olefins reaction. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  352, s 191- 207 . doi: 10.1016/j.jcat.2017.05.008
 • Rojo-Gama, Daniel; Etemadi, Samaneh; Kirby, Eliot; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo; Svelle, Stian & Olsbye, Unni (2017). Time- and space-resolved study of the Methanol to Hydrocarbons (MTH) reaction - influence of zeolite topology on deactivation patterns. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  197, s 421- 446 . doi: 10.1039/c6fd00187d Vis sammendrag
 • Rojo-Gama, Daniel; Nielsen, Malte; Wragg, David; Dyballa, Michael Martin; Holzinger, Julian; Falsig, Hanne; Lundegaard, Lars Fahl; Beato, Pablo; Brogaard, Rasmus Yding; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2017). A Straightforward Descriptor for the Deactivation of Zeolite Catalyst H-ZSM-5. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  7(12), s 8235- 8246 . doi: 10.1021/acscatal.7b02193 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rojo-Gama, Daniel; Signorile, Matteo; Bonino, Francesca; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2017). Structure-deactivation relationships in zeolites during the methanol–to-hydrocarbons reaction: Complementary assessments of the coke content. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  351, s 33- 48 . doi: 10.1016/j.jcat.2017.04.015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd; Svelle, Stian; Mino, Lorenzo; Braglia, Luca; Agostini, Giovanni; Gallo, Erik; Lomachenko, Kirill A.; Bordiga, Silvia; Guda, Alexander A.; Soldatov, Mikhail A.; Soldatov, Alexander V.; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Lamberti, Carlo (2016). A XAFS study of the local environment and reactivity of Pt- sites in functionalized UiO-67 MOFs. Journal of Physics: Conference Series.  ISSN 1742-6588.  712:012125 . doi: 10.1088/1742-6596/712/1/012125
 • Brogaard, Rasmus Yding & Olsbye, Unni (2016). Ethene Oligomerization in Ni-Containing Zeolites: Theoretical Discrimination of Reaction Mechanisms. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  6(2), s 1205- 1214 . doi: 10.1021/acscatal.5b01957
 • Del Campo, Pablo; Slawinski, Wojciech Andrzej; Henry, Reynald Philippe; Westgård Erichsen, Marius; Svelle, Stian; Beato, Pablo; Wragg, David & Olsbye, Unni (2016). Time- and space-resolved high energy operando X-ray diffraction for monitoring the methanol to hydrocarbons reaction over H-ZSM-22 zeolite catalyst in different conditions. Surface Science.  ISSN 0039-6028.  648, s 141- 149 . doi: 10.1016/j.susc.2015.10.049

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsbye, Unni & Eijsink, Vincent (2017). Nature-inspired catalysts for challenging reactions in a greener future. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-914-9.  8 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Kvande, Karoline; Bordiga, Silvia; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Arstad, Bjørnar; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2019). Cu-MOR applied in the stepwise methane-to-methanol conversion.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2019). CO2 Hydrogenation over Pt-Functionalized UiO-67 Zr-MOFs.
 • Johansson, Niclas; Redekop, Evgeniy; Olsbye, Unni & Urpelainen, Samuli (2019). TAPXPS: A novel approach to APXPS methodology.
 • Kalyva, Maria Evangelou; Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Gunnæs, Anette Eleonora; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). AP-XPS study of bimetallic PtCu nanoparticles supported on SiO2 films.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin Maruti; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2019). Effects of synthesis conditions on the properties and defectivity of UiO-67.
 • Kømurcu, Mustafa; Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd; Gianolio, Diego; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2019). Co-catalyst free ethene dimerization over Zr-based metal-organic framework (UiO-67) functionalized with Ni and bipyridine.
 • Olsbye, Unni (2019). Natural Gas Conversion in Microporous Catalysts, Zeotypes and Metal Organic Frameworks.
 • Olsbye, Unni (2019). Selective partial oxidation of methane - the chemical looping approach.
 • Olsbye, Unni (2019). Zeolite catalysis - what can we learn from Temporal Analysis of Products (TAP) experiments?.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kalyva, Maria Evangelou; Urpelainen, Samuli; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). Is Temporal Analysis of Products (TAP) an operando technique? – – Challenges and opportunities of coupling TAP with surface spectroscopies.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou; Affolter, Christopher; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). X-Ray spectroscopies and time-resolved kinetics for advanced characterization of heterogeneous catalysts.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou; Affolter, Christopher; Kokkonen, Esko; Øien-Ødegaard, Sigurd; Diplas, Spyridon; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2019). Combining transient kinetics with surface characterization to better understand complex catalytic materials.
 • Sunding, Martin Fleissner; Jensen, Ingvild Julie Thue; Svenum, Ingeborg-Helene; Ivashenko, Oleksii; Redekop, Evgeniy; Wells, Justin; Fagerberg, Ragnar; Sjåstad, Anja Olafsen; Venvik, Hilde Johnsen; Olsbye, Unni & Diplas, Spyridon (2019). National Surface and Interface Analysis Laboratory (NICE II): From (near) in-situ to operando XPS analysis.
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2018). Corrigendum: The role of solvent polarity on low-temperature methanol synthesis catalyzed by Cu nanoparticles [Front. Energy Res., 5, (2017) (15)] DOI: 10.3389/fenrg.2017.00015. Frontiers in Energy Research.  ISSN 2296-598X.  6 . doi: 10.3389/fenrg.2018.00024
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2018). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2018). Effect of synthesis conditions on the properties and defectivity of UiO-67.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2018). Designing and developing MOFs for catalysis.
 • Kømurcu, Mustafa & Olsbye, Unni (2018). Ethene oligomerization over Ni-containing beta zeolite.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Carosso, Michele; Lomachenko, Kirill A.; Vottero, Eleonora; Øien-Ødegaard, Sigurd; Borfecchia, Elisa; Lillerud, Karl Petter; Groppo, Elena; Olsbye, Unni & Bordiga, Silvia (2018). SIMULTANEOUS OPERANDO XAS-FTIR FOR CO2 HYDROGENATION REACTION.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Bordiga, Silvia (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 hydrogenation reaction.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Bordiga, Silvia (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 reduction.
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts.
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts (II).
 • Olsbye, Unni (2018). Karbonfangst og bruk Carbon Capture and Utilisation – CCU.
 • Olsbye, Unni (2018). Novel nanomaterials for a circular economy.
 • Olsbye, Unni (2018). Tailoring MOFs for CO2 hydrogenation.
 • Olsbye, Unni (2018). Understanding the selectivity of the Methanol to Hydrocarbons process at the molecular level.
 • Olsbye, Unni; Mortén, Magnus; Mentel, Lukasz; Lazzarini, Andrea; Pankin, Ilya; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Crocella, Valentina; Svelle, Stian & Lillerud, Karl Petter (2018). On the influence of catalyst acid strength in the Methanol to Hydrocarbons (MTH) and related reactions.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2018). FOLLOWING O2-ACTIVATION OF CU-ZEOLITES WITH TIME-RESOLVED XAS.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Martini, Andrea; Lomachenko, Kirill A.; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2018). Methane to Methanol over Cu-Zeolites: Establishing Structure-Activity Relationships.
 • Berlier, Gloria; Borfecchia, Elisa; Negri, C; Bordiga, Silvia; Beato, Pablo; Lomachenko, Kirill A.; Pankin, Ilia; Lamberti, Carlo; Pappas, Dimitrios; Dyballa, Michael Martin; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2017). Comparing small and large pore Cu-zeolites for the partial oxidation of methane to methanol: an operando spectroscopic study.
 • De Wispelaere, Kristof; Martinez-Espin, Juan Salvador; Svelle, Stian; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Van Speybroeck, Véronique (2017). On the formation and special role of formaldehyde in the conversion of methanol into hydrocarbons.
 • Del Campo, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2017). Improvement of the methanol-to-hydrocarbons catalytic performance for one-dimensional zeolites obtained by post-synthetic modifications.
 • Dyballa, Michael Martin; Arstad, Bjørnar; Pappas, Dimitrios; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Bordiga, Silvia & Borfecchia, Elisa (2017). On the preparation of Cu-containing Zeolites - How to avoid comparing Apples to Oranges..
 • Espin, Juan Salvador Martinez; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Svelle, Stian & Willibrord, Ton Victor (2017). Mechanistic and Kinetic Investigations on the Role of Methanol and Dimethyl Ether in the Methanol-To-Hydrocarbons Reaction. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1887.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2017). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2017). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Henry, Reynald; Redekop, Evgeniy & Olsbye, Unni (2017). Study of carbon dioxide reduction by cerium oxide with transient (TAP) pulse-response experiments. Vis sammendrag
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; T. Hylland, Knut; Lazzarini, Andrea; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2017). Catalytic functionalization of UiO-67-type MOFs with tetradentate imine linkers.
 • Lazzarini, Andrea; Øien-Ødegaard, Sigurd; Carosso, Michele; Kaur, Gurpreet; Bugaev, Aram L.; Groppo, Elena; Lamberti, Carlo; Pellegrini, Riccardo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Bordiga, Silvia (2017). Development of Pd-based host-guest catalysts for selective oxidation reactions.
 • Olsbye, Unni (2017). Catalysis with zeolites.
 • Olsbye, Unni (2017). Elucidating the Influence of Process and Material Parameters on Methylation versus Hydrogen Transfer Rates in Zeotype Materials.
 • Olsbye, Unni (2017). Structure - composition - activity correlations for zeolites and zeotypes as alkene and arene methylation catalysts.
 • Olsbye, Unni; Martinez-Espin, Juan Salvador; Westgård Erichsen, Marius; Svelle, Stian; Mortén, Magnus; Beato, Pablo; Janssens, Ton V.W.; De Wispelaere, Kristof & Van Speybroeck, Veronique (2017). Benzene co-reaction with methanol and dimethyl ether over zeolitic catalysts.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A.; Signorile, Matteo; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Searching for the Active Sites Responsible for the CH4 to CH3OH Conversion over Cu-Chabazite Materials.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Pankin, Ilia A.; Lomachenko, Kirill A.; Martini, Andrea; Signorile, Matteo; Teketel, Shewangizaw; Arstad, Bjørnar; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). XAS reveals structure-activity relationships for the Methane-to-Methanol conversion over Cu-zeolites. ESRF Highlights of the Year.  s 49- 51
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Pankin, Ilia; Lomachenko, Kirill A.; Berlier, Gloria; Arstad, Bjørnar; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2017). Key Reaction Steps in the Partial Oxidation of Methane to Methanol over Cu-SSZ-13.
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Lamberti, Carlo; Berlier, Gloria; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Dehydrogenation vs hydrogen transfer activity of Zn-ZSM-5 catalytic systems in methanol conversion to aromatics.
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn; Olsbye, Unni; Lamberti, Carlo; Berlier, Gloria; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). High Zn/Al ratios enhance the dehydrogenation activity of Zn_ZSM-5 catalytic systems in methanol conversion to aromatics.
 • Redekop, Evgeniy; Martinez-Espin, Juan Salvador; Mortén, Magnus; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Fushimi, Rebecca; Mykland, Maria & Olsbye, Unni (2017). Time-resolved characterization of hierarchical diffusion and reactions in zeolites and zeotypes with Temporal Analysis of Products (TAP). Vis sammendrag
 • Redekop, Evgeniy; Mykland, Maria; Mortén, Magnus & Olsbye, Unni (2017). Time-resolved characterization of hierarchical diffusion and reactions in acidic zeolites and zeotypes with Temporal Analysis of Products (TAP) experiments.
 • Redekop, Evgeniy & Olsbye, Unni (2017). Intrinsic kinetics of olefin methylation in ZSM-22 (TON) zeolite: isolation of a single reaction step in TAP experiments. Vis sammendrag
 • Rojo Gama, Daniel; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Janssens, Ton V.W. (2017). Investigations of the Long Term Catalytic Activity and Stability of Zeolite-based Catalysts in the Conversion of Methanol-to-Hydrocarbons.. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1888. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Braglia, Luca; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lomachenko, Kirill A.; Lamberti, Carlo & Olsbye, Unni (2016). Pt-incorporated UiO-67 material for CO2 hydrogenation.
 • Braglia, Luca; Borfecchia, Elisa; Agostini, Giovanni; Lomachenko, Kirill A.; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Øien-Ødegaard, Sigurd; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Lamberti, Carlo (2016). XAS for studying the duality of UiO-67 Pt functionalized MOFs depending on the content of H2 in the gas feeding.
 • Henry, Reynald; Redekop, Evgeniy & Olsbye, Unni (2016). Study of CO2 reduction by non-stoichiometric cerium oxide with transient response experiments.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 17. apr. 2019 12:08