Unni Olsbye

Professor
Bilde av Unni Olsbye
English version of this page
Telefon 22855456
Rom ØU 62
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Jeg forsker på kjemiske reaksjoner som foregår over fast-fase katalysatorer. Jeg er spesielt opptatt av hvordan den kjemiske sammensetningen av det katalytiske setet, dets nære omgivelser og steriske forhold rundt setet, innvirker på hastigheten av ønskede og uønskede kjemiske reaksjoner. Mer enn 85 % av alle kjemiske industriprosesser foregår ved hjelp av katalyse, og innsikten vi får gjennom eksperimentelle studier av disse parametrene kan benyttes til å utvikle enda bedre katalysatorer for morgendagens industri.

Katalysatorene jeg studerer er mikroporøse, og er enten rent uorganiske materialer (zeolitter og zeotyper) eller organiske/uorganiske hybridmaterialer (Metall-organiske nettverkstrukturer, MOF). Forskningen min blir gjort i nært samarbeid med kolleger innen organisk og uorganisk syntese, avansert spektroskopi og teoretiske beregninger.

Adsorpsjon er første trinn i en katalytisk syklus, og jeg studerer også adsorpsjonsprosesser, spesielt optimalisering av MOF-baserte adsorbenter for vann, metan og CO2.

 

Emneord: Kjemi, Katalyse, Energi

Publikasjoner

 • Aunan, Erlend; Affolter, Chris W.; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2021). Modulation of the Thermochemical Stability and Adsorptive Properties of MOF-808 by the Selection of Non-structural Ligands. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  33(4), s 1471- 1476 . doi: 10.1021/acs.chemmater.0c04823 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cnudde, Pieter; Redekop, Evgeniy; Dai, Weili; Porcaro, Natale G.; Waroquier, Michel; Bordiga, Silvia; Hunger, Michael; Li, Landong; Olsbye, Unni & Van Speybroeck, Veronique (2021). Experimental and theoretical evidence for promotional effect of acid sites on the diffusion of alkenes through small-pore zeolites. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851. . doi: 10.1002/anie.202017025
 • Ahoba-Sam, Christian; Borfecchia, Elisa; Lazzarini, Andrea; Bugaev, Aram L.; Isah, Abdulrahman Adamu; Taoufik, Mostafa; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni (2020). On the conversion of CO2 to value added products over composite PdZn and H-ZSM-5 catalysts: excess Zn over Pd, a compromise or a penalty?. Catalysis Science & Technology.  ISSN 2044-4753.  10, s 4373- 4385 . doi: 10.1039/d0cy00440e Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goodarzi, Farnoosh; Pinilla Herrero, Irene; Kalantzopoulos, Georgios N.; Svelle, Stian; Lazzarini, Andrea; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Kegnæs, Søren (2020). Synthesis of mesoporous ZSM-5 zeolite encapsulated in an ultrathin protective shell of silicalite-1 for MTH conversion. Microporous and Mesoporous Materials.  ISSN 1387-1811.  292 . doi: 10.1016/j.micromeso.2019.109730 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gutterød, Emil Sebastian; Pulumati, S.H.; Kaur, Gurpreet; Lazzarini, Andrea; Solemsli, Bjørn Garding; Gunnæs, Anette Eleonora; Ahoba-Sam, Christian; Kalyva, Maria Evangelou; Sannes, Johnny Andreas; Svelle, Stian; Skúlason, Egill; Nova, Ainara & Olsbye, Unni (2020). Influence of Defects and H2O on the Hydrogenation of CO2 to Methanol over Pt Nanoparticles in UiO-67 Metal-Organic Framework. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  142(40), s 17105- 17118 . doi: 10.1021/jacs.0c07153 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvande, Karoline; Pappas, Dimitrios; Dyballa, Michael Martin; Buono, Carlo; Signorile, Matteo; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Arstad, Bjørnar; Bordiga, Silvia; Berlier, Gloria; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2020). Comparing the Nature of Active Sites in Cu-loaded SAPO-34 and SSZ-13 for the Direct Conversion of Methane to Methanol. Catalysts.  ISSN 2073-4344.  10(191) . doi: 10.3390/catal10020191 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kømurcu, Mustafa; Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd; Gianolio, Diego; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2020). Co-catalyst free ethene dimerization over Zr-based metal-organic framework (UiO-67) functionalized with Ni and bipyridine. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861. . doi: 10.1016/j.cattod.2020.03.038 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lee, Daniel Wolseop; Didriksen, Terje; Olsbye, Unni; Blom, Richard & Grande, Carlos Adolfo (2020). Shaping of metal-organic framework UiO-66 using alginates: Effect of operation variables. Separation and Purification Technology.  ISSN 1383-5866.  235, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.seppur.2019.116182 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pappas, Dimitrios; Kvande, Karoline; Kalyva, Maria Evangelou; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A.; Arstad, Bjørnar; Borfecchia, Elisa; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2020). Influence of Cu-speciation in mordenite on direct methane to methanol conversion: Multi-Technique characterization and comparison with NH3 selective catalytic reduction of NOx. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  s 1- 7 . doi: 10.1016/j.cattod.2020.06.050 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Redekop, Evgeniy; Lazzarini, Andrea; Bordiga, Silvia & Olsbye, Unni (2020). A temporal analysis of products (TAP) study of C2-C4 alkene reactions with a well-defined pool of methylating species on ZSM-22 zeolite. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  385, s 300- 312 . doi: 10.1016/j.jcat.2020.03.020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wang, Sen; Wang, Pengfei; Shi, Dezhi; He, Shipei; Zhang, Li; Yan, Wenjun; Qin, Zhangfeng; Li, Junfen; Dong, Mei; Wang, Jianguo; Olsbye, Unni & Fan, Weibin (2020). Direct Conversion of Syngas into Light Olefins with Low CO2 Emission. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  10(3), s 2046- 2059 . doi: 10.1021/acscatal.9b04629
 • Wang, Sen; Zhang, Li; Zhang, Wenyu; Wang, Pengfei; Qin, Zhangfeng; Yan, Wenjun; Dong, Mei; Li, Junfen F.; Wang, Jianguo; He, Lin; Olsbye, Unni & Fan, Weibin B. (2020). Selective Conversion of CO2 into Propene and Butene. Chem.  ISSN 2451-9308.  6(12), s 3344- 3363 . doi: 10.1016/j.chempr.2020.09.025
 • Yang, Huanhuan; Cui, Xiaojing; Li, Shiying; Cen, Youliang; Deng, Tiansheng; Wang, Jianguo; Olsbye, Unni & Fan, Weibin B. (2020). Developing a general method for encapsulation of metal oxide nanoparticles in mesoporous silica shell by unraveling its formation mechanism. Microporous and Mesoporous Materials.  ISSN 1387-1811.  305 . doi: 10.1016/j.micromeso.2020.110381
 • Øien-Ødegaard, Sigurd; Bazioti, Kalliopi; Redekop, Evgeniy; Prytz, Øystein; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2020). A toroidal Zr70 oxysulfate cluster and its diverse packing structures. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  59, s 21397- 21402 . doi: 10.1002/anie.202010847 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dyballa, Michael Martin; Thorshaug, Knut; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Kvande, Karoline; Bordiga, Silvia; Berlier, Gloria; Lazzarini, Andrea; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Svelle, Stian & Arstad, Bjørnar (2019). Zeolite surface methoxy groups as key intermediates in the stepwise conversion of methane to methanol. ChemCatChem.  ISSN 1867-3880.  11(20), s 5022- 5026 . doi: 10.1002/cctc.201901315 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ahoba-Sam, Christian; Westgård Erichsen, Marius & Olsbye, Unni (2019). Ethene and butene oligomerization over isostructural H-SAPO-5 and H-SSZ-24: Kinetics and mechanism. Cuihuà xuébào.  ISSN 0253-9837.  40(11), s 1766- 1777 . doi: 10.1016/S1872-2067(19)63426-1 Vis sammendrag
 • Brogaard, Rasmus Yding; Kømurcu, Mustafa; Dyballa, Michael Martin; Botan, Alexandru; Van Speybroeck, Veronique; Olsbye, Unni & De Wispelaere, Kristof (2019). Ethene Dimerization on Zeolite-Hosted Ni Ions: Reversible Mobilization of the Active Site. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  9(6), s 5645- 5650 . doi: 10.1021/acscatal.9b00721
 • Bugaev, Aram L.; Skorynina, Alina A.; Braglia, Luca; Lomachenko, Kirill A.; Guda, Alexander; Lazzarini, Andrea; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Soldatov, Alexander V. & Lamberti, Carlo (2019). Evolution of Pt and Pd species in functionalized UiO-67 metal-organic frameworks. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  336, s 33- 39 . doi: 10.1016/j.cattod.2019.03.054 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Kvande, Karoline; Borfecchia, Elisa; Arstad, Bjørnar; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2019). On how copper mordenite properties govern the framework stability and activity in the methane-to-methanol conversion. ACS Catalysis.  ISSN 2155-5435.  9(1), s 365- 375 . doi: 10.1021/acscatal.8b04437
 • Filez, Matthias; Redekop, Evgeniy; Dendooven, Jolien; Ramachandran, Ranjith K.; Solano, Eduardo; Olsbye, Unni; Weckhuysen, Bert M.; Galvita, Vladimir V.; Poelman, Hilde; Detavernier, Christophe & Marin, Guy B. (2019). Formation and functioning of bimetallic nanocatalysts: The power of X-ray probes. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  s 1- 12 . doi: 10.1002/anie.201902859 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gutterød, Emil Sebastian; Lazzarini, Andrea; Fjermestad, Torstein; Kaur, Gurpreet; Manzoli, Maela; Bordiga, Silvia; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter; Skúlason, Egill; Øien-Ødegaard, Sigurd; Nova, Ainara & Olsbye, Unni (2019). Hydrogenation of CO2 to Methanol by Pt Nanoparticles Encapsulated in UiO-67: Deciphering the Role of the Metal−Organic Framework. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  142, s 999 . doi: 10.1021/jacs.9b10873 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin Maruti; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2019). Controlling the Synthesis of Metal−Organic Framework UiO-67 by Tuning Its Kinetic Driving Force. Crystal Growth & Design.  ISSN 1528-7483.  19(8), s 4246- 4251 . doi: 10.1021/acs.cgd.9b00916 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Liu, Ping; Redekop, Evgeniy; Gao, Xiang; Liu, Wen-Chi; Olsbye, Unni & Somorjai, Gabor (2019). Oligomerization of Light Olefins Catalyzed by Brønsted-Acidic Metal–Organic Framework-808. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  141(29), s 11557- 11564 . doi: 10.1021/jacs.9b03867
 • Lomachenko, Kirill A.; Martini, A; Pappas, Dimitrios; Negri, Chiara; Dyballa, Michael Martin; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia; Lamberti, Carlo; Olsbye, Unni; Svelle, Stian; Beato, Pablo & Borfecchia, Elisa (2019). The impact of reaction conditions and material composition on the stepwise methane to methanol conversion over Cu-MOR: An operando XAS study. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  336, s 99- 108 . doi: 10.1016/j.cattod.2019.01.040
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Lazzarini, Andrea; Gutterød, Emil Sebastian; Dyballa, Michael Martin; Martini, Andrea; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia; Lamberti, Carlo; Arstad, Bjørnar; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2019). Cu-Exchanged Ferrierite Zeolite for the Direct CH4 to CH3OH Conversion: Insights on Cu Speciation from X-Ray Absorption Spectroscopy. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  62(7-11) . doi: 10.1007/s11244-019-01160-7 Vis sammendrag
 • Zhang, Lina; Liu, Haiyan; Yue, Yuanyuan; Olsbye, Unni & Bao, Xiaojun (2019). Design and: In situ synthesis of hierarchical SAPO-34@kaolin composites as catalysts for methanol to olefins. Catalysis Science & Technology.  ISSN 2044-4753.  9(22), s 6438- 6451 . doi: 10.1039/c9cy01663e
 • Ahoba-Sam, Christian; Boodhoo, Kamelia V.K.; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2018). Tailoring Cu nanoparticle catalyst for methanol synthesis using the spinning disk reactor. Materials.  ISSN 1996-1944.  11:154(1), s 1- 12 . doi: 10.3390/ma11010154 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Borfecchia, Elisa; Beato, Pablo; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Lamberti, Carlo & Bordiga, Silvia (2018). Cu-CHA – a model system for applied selective redox catalysis. Chemical Society Reviews.  ISSN 0306-0012.  47(22), s 8097- 8133 . doi: 10.1039/c8cs00373d Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bugaev, Aram L.; Guda, Alexander A.; Lomachenko, Kirill A.; Kamyshova, Elizaveta G.; Soldatov, Mikhail A.; Kaur, Gurpreet; Øien-Ødegaard, Sigurd; Braglia, Luca; Lazzarini, Andrea; Manzoli, Maela; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Soldatov, Alexander V. & Lamberti, Carlo (2018). Operando study of palladium nanoparticles inside UiO-67 MOF for catalytic hydrogenation of hydrocarbons. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  208, s 287- 306 . doi: 10.1039/c7fd00224f
 • De Wispelaere, Kristof; Martinez-Espin, Juan Salvador; Hoffmann, Max J; Svelle, Stian; Olsbye, Unni & Bligaard, Thomas (2018). Understanding zeolite-catalyzed benzene methylation reactions by methanol and dimethyl ether at operating conditions from first principle microkinetic modeling and experiments. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  312, s 35- 43 . doi: 10.1016/j.cattod.2018.02.042
 • Del Campo, Pablo; Beato, Pablo; Rey, Fernando; Navarro, Maria Teresa; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter & Svelle, Stian (2018). Influence of post-synthetic modifications on the composition, acidity and textural properties of ZSM-22 zeolite. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299, s 120- 134 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.04.042 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Del Campo, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2018). Impact of post-synthetic treatments on unidirectional H-ZSM-22 zeolite catalyst: Towards improved clean MTG catalytic process. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299, s 135- 145 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.05.011 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Beato, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Arstad, Bjørnar & Svelle, Stian (2018). Tuning the material and catalytic properties of SUZ-4 zeolites for the conversion of methanol or methane. Microporous and Mesoporous Materials.  ISSN 1387-1811.  265, s 112- 122 . doi: 10.1016/j.micromeso.2018.02.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mortén, Magnus; Mentel, Lukasz; Lazzarini, Andrea; Pankin, Ilia A.; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Crocella, Valentina; Svelle, Stian; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2018). A Systematic Study of Isomorphically Substituted H-MAlPO-5 Materials for the Methanol-to-Hydrocarbons Reaction. ChemPhysChem.  ISSN 1439-4235.  19(4), s 484- 495 . doi: 10.1002/cphc.201701024
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A.; Martini, Andrea; Berlier, Gloria; Arstad, Bjørnar; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2018). Understanding and optimizing the performance of Cu‐FER for the direct CH4 to CH3OH conversion. ChemCatChem.  ISSN 1867-3880.  11(1), s 621- 627 . doi: 10.1002/cctc.201801542 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pappas, Dimitrios; Martini, Andrea; Dyballa, Michael Martin; Kvande, Karoline; Teketel, Shewangizaw; Lomachenko, Kirill A.; Baran, Rafal; Glatzel, Pieter; Arstad, Bjørnar; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Svelle, Stian; Beato, Pablo & Borfecchia, Elisa (2018). The nuclearity of the active site for methane to methanol conversion in Cu-mordenite: a quantitative assessment. Journal of the American Chemical Society.  ISSN 0002-7863.  140(45), s 15270- 15278 . doi: 10.1021/jacs.8b08071 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pinilla Herrero, Irene; Borfecchia, Elisa; Holzinger, Julian; Mentzel, Uffe V.; Joensen, Finn; Lomachenko, Kirill A.; Bordiga, Silvia; Lamberti, Carlo; Berlier, Gloria; Olsbye, Unni; Svelle, Stian; Skibsted, Jørgen & Beato, Pablo (2018). High Zn/Al ratios enhance dehydrogenation vs hydrogen transfer reactions of Zn-ZSM-5 catalytic systems in methanol conversion to aromatics. Journal of Catalysis.  ISSN 0021-9517.  362, s 146- 163 . doi: 10.1016/j.jcat.2018.03.032 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rojo-Gama, Daniel; Mentel, Lukasz; Kalantzopoulos, Georgios N.; Pappas, Dimitrios; Dovgaliuk, Iurii; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo; Lundegaard, Lars Fahl; Wragg, David & Svelle, Stian (2018). Deactivation of Zeolite Catalyst H-ZSM-5 during Conversion of Methanol to Gasoline: Operando Time- and Space-Resolved X-ray Diffraction. The Journal of Physical Chemistry Letters.  ISSN 1948-7185.  9(6), s 1324- 1328 . doi: 10.1021/acs.jpclett.8b00094 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Yang, Huanhuan; Chen, Yanyan; Cui, Xiaojing; Wang, Guofu; Cen, Youliang; Deng, Tiansheng; Yan, Wenjun; Gao, Jie; Zhu, Shanhui; Olsbye, Unni; Wang, Jianguo G. & Fan, Weibin (2018). A Highly Stable Copper-Based Catalyst for Clarifying the Catalytic Roles of Cu0 and Cu+ Species in Methanol Dehydrogenation. Angewandte Chemie International Edition.  ISSN 1433-7851.  57(7), s 1836- 1840 . doi: 10.1002/anie.201710605
 • Yarulina, Irina; De Wispelaere, Kristof; Bailleul, Simon; Goetze, Joris; Radersma, Mike; Abou-Hamad, Edy; Vollmer, Ina; Goesten, Maarten; Mezari, Brahim; Hensen, Emiel J.M.; Martinez-Espin, Juan Salvador; Mortén, Magnus; Mitchell, Sharon; Perez-Ramirez, Javier; Olsbye, Unni; Weckhuysen, Bert M.; Van Speybroeck, Veronique; Kapteijn, Freek & Gascon, Jorge (2018). Structure-performance descriptors and the role of Lewis acidity in the methanol-to-propylene process. Nature Chemistry.  ISSN 1755-4330.  10(8), s 804- 812 . doi: 10.1038/s41557-018-0081-0
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2017). Low temperature methanol synthesis catalyzed by copper nanoparticles. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299(January), s 112- 119 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.06.038 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2017). The Role of Solvent Polarity on Low-Temperature Methanol Synthesis Catalyzed by Cu Nanoparticles. Frontiers in Energy Research.  ISSN 2296-598X.  5(July) . doi: 10.3389/fenrg.2017.00015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Braglia, L; Borfecchia, E; Martini, A; Bugaev, AL; Soldatov, AV; Øien-Ødegaard, Sigurd; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Lomachenko, KA; Agostini, G; Manzoli, M & Lamberti, C (2017). The duality of UiO-67-Pt MOFs: Connecting treatment conditions and encapsulated Pt species by: Operando XAS. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  19(40), s 27489- 27507 . doi: 10.1039/c7cp05185a
 • Braglia, Luca; Borfecchia, Elisa; Lomachenko, Kirill A.; Bugaev, Alexander L.; Guda, Alexander A.; Soldatov, Alexander V.; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Øien-Ødegaard, Sigurd; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Bordiga, Silvia; Agostini, Giovanni; Manzoli, Maela & Lamberti, Carlo (2017). Tuning Pt and Cu sites population inside functionalized UiO-67 MOF by controlling activation conditions. Faraday discussions.  ISSN 1359-6640.  201, s 277- 298 . doi: 10.1039/c7fd00024c
 • Butova, Vera V.; Budnyk, Andriy P.; Guda, Alexander A.; Lomachenko, Kirill A.; Bugaev, Aram L.; Soldatov, Alexander V.; Chavan, Sachin Maruti; Øien-Ødegaard, Sigurd; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Atzori, Cesare; Bordiga, Silvia & Lamberti, Carlo (2017). Modulator effect in UiO-66-NDC (1, 4-naphthalenedicarboxylic acid) synthesis and comparison with UiO-67-NDC isoreticular metal-organic frameworks. Crystal Growth & Design.  ISSN 1528-7483.  17(10), s 5422- 5431 . doi: 10.1021/acs.cgd.7b00892
 • Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Bossers, Koen; Nieuwelink, Anne-Eva; Manzoli, Maela; Braglia, Luca; Lazzarini, Andrea; Borfecchia, Elisa; Ahmadigoltapeh, Sajjad; Bouchevreau, Boris; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Henry, Reynald; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Weckhuysen, Bert M.; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2017). CO2 Hydrogenation over Pt-Containing UiO-67 Zr-MOFs—The Base Case. Industrial & Engineering Chemistry Research.  ISSN 0888-5885.  56(45), s 13206- 13218 . doi: 10.1021/acs.iecr.7b01457
 • Henry, Reynald; Kømurcu, Mustafa; Ganjkhanlou, Yadolah; Brogaard, Rasmus Yding; Li, Lu; Jens, Klaus-Joachim; Berlier, Gloria & Olsbye, Unni (2017). Ethene oligomerization on nickel microporous and mesoporous-supported catalysts: Investigation of the active sites. Catalysis Today.  ISSN 0920-5861.  299(Jan), s 154- 163 . doi: 10.1016/j.cattod.2017.04.029 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Alireza, Hassani; Hansen, Eddy Walther; Olsbye, Unni & Fredriksen, Siw Bodil (2020). Segmental Orientation and Mobility of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene. Vis sammendrag
 • Andersen, Kari Anne; Flatval, Jonas; Mrša, Ago; Berg, Henriette Engen; Chavan, Sachin Maruti; Olsbye, Unni; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2020). Metal organic framework material UiO-66 as a stationary phase in liquid chromatography. Vis sammendrag
 • Andersen, Kari Anne; Lundanes, Elsa; Berg, Henriette Engen; Wilson, Steven Ray Haakon; Chavan, Sachin Maruti; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2020). UiO-66 metal-organic framework materials as stationary phases in liquid chromatography. Vis sammendrag
 • Arstad, Bjørnar; Dyballa, Michael Martin; Thorshaug, Knut; Pappas, Dimitrios K; Borfecchia, Elisa; Kvande, Karoline; Bordiga, Silvia; Berlier, Gloria; Lazzarini, Andrea; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2020). Solid State NMR studies of the stepwise transformation of methane to methanol over Cu-Zeolites.
 • Flatval, Jonas; Berg, Henriette Engen; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni; Nielsen, Claus Jørgen; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2020). Retention of nitramines on UiO-66 ZrMOF materials and silica-based reversed phase materials.
 • Flatval, Jonas; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon; Olsbye, Unni; Nielsen, Claus Jørgen & Berg, Henriette Engen (2020). Retention of nitramines on silica-based reversed phase materials and UiO-66 MOF materials. Vis sammendrag
 • Gutterød, Emil Sebastian; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Redekop, Evgeniy (2020). On the hydrogenation of CO2 over Pt-functionalized UiO-67 Metal-Organic Frameworks. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2252.
 • Sannes, Johnny Andreas; Olsbye, Unni; Kalantzopoulos, Georgios N. & Arstad, Bjørnar (2020). CO2 adsorption and characterization of tailor-made metal-organic frameworks. Vis sammendrag
 • Solemsli, Bjørn Gading; Olsbye, Unni; Gunnæs, Anette Eleonora & Gutterød, Emil Sebastian (2020). A Study of Catalytic Pt Nanoparticles inside a Nano-porous Functionalized UiO MOF-matrix for CO2-Hydrogenation. Vis sammendrag
 • Kalyva, Maria Evangelou; Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Gunnæs, Anette Eleonora; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). AP-XPS study of bimetallic PtCu nanoparticles supported on SiO2 films.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kalyva, Maria Evangelou; Urpelainen, Samuli; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). Is Temporal Analysis of Products (TAP) an operando technique? – – Challenges and opportunities of coupling TAP with surface spectroscopies.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Kalyva, Maria Evangelou; Urpelainen, Samuli; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). Pt-Cu nanoparticles on 2D and 3D supports: an AP-XPS/TAP study.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou; Affolter, Christopher; Kokkonen, Esko; Øien-Ødegaard, Sigurd; Diplas, Spyridon; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2019). Combining transient kinetics with surface characterization to better understand complex catalytic materials.
 • Ahoba-Sam, Christian & Olsbye, Unni (2019). On conversion of CO2 to value added products over a composite PdZn-ZSM-5 catalyst: a compromise or a penalty?.
 • Dyballa, Michael Martin; Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Kvande, Karoline; Bordiga, Silvia; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Arstad, Bjørnar; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2019). Cu-MOR applied in the stepwise methane-to-methanol conversion.
 • Gerz, Isabelle; Olsbye, Unni; Tilset, Mats & Amedjkouh, Mohamed (2019). Biomimetic Copper Complexes for Incorporation into MOFs.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2019). CO2 Hydrogenation over Pt-Functionalized UiO-67 Zr-MOFs.
 • Johansson, Niclas; Redekop, Evgeniy; Olsbye, Unni & Urpelainen, Samuli (2019). TAPXPS: A novel approach to APXPS methodology.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin Maruti; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2019). Effects of synthesis conditions on the properties and defectivity of UiO-67.
 • Kømurcu, Mustafa; Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Borfecchia, Elisa; Øien-Ødegaard, Sigurd; Gianolio, Diego; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter & Olsbye, Unni (2019). Co-catalyst free ethene dimerization over Zr-based metal-organic framework (UiO-67) functionalized with Ni and bipyridine.
 • Olsbye, Unni (2019). Catalytic conversion of gas phase molecules over UiO-67 Zr-MOFs - Two case studies.
 • Olsbye, Unni (2019). Natural Gas Conversion in Microporous Catalysts, Zeotypes and Metal Organic Frameworks.
 • Olsbye, Unni (2019). Selective partial oxidation of methane - the chemical looping approach.
 • Olsbye, Unni (2019). Zeolite catalysis - what can we learn from Temporal Analysis of Products (TAP) experiments?.
 • Redekop, Evgeniy; Johansson, Niclas; Kokkonen, Esko; Urpelainen, Samuli; Kalyva, Maria Evangelou; Affolter, Christopher; Diplas, Spyridon & Olsbye, Unni (2019). X-Ray spectroscopies and time-resolved kinetics for advanced characterization of heterogeneous catalysts.
 • Sunding, Martin Fleissner; Jensen, Ingvild Julie Thue; Svenum, Ingeborg-Helene; Ivashenko, Oleksii; Redekop, Evgeniy; Wells, Justin; Fagerberg, Ragnar; Sjåstad, Anja Olafsen; Venvik, Hilde Johnsen; Olsbye, Unni & Diplas, Spyridon (2019). National Surface and Interface Analysis Laboratory (NICE II): From (near) in-situ to operando XPS analysis.
 • Ahoba-Sam, Christian; Olsbye, Unni & Jens, Klaus-Joachim (2018). Corrigendum: The role of solvent polarity on low-temperature methanol synthesis catalyzed by Cu nanoparticles [Front. Energy Res., 5, (2017) (15)] DOI: 10.3389/fenrg.2017.00015. Frontiers in Energy Research.  ISSN 2296-598X.  6 . doi: 10.3389/fenrg.2018.00024
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2018). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Lazzarini, Andrea; Chavan, Sachin; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2018). Effect of synthesis conditions on the properties and defectivity of UiO-67.
 • Kaur, Gurpreet; Øien-Odegaard, Sigurd; Olsbye, Unni & Lillerud, Karl Petter (2018). Designing and developing MOFs for catalysis.
 • Kømurcu, Mustafa & Olsbye, Unni (2018). Ethene oligomerization over Ni-containing beta zeolite.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Carosso, Michele; Lomachenko, Kirill A.; Vottero, Eleonora; Øien-Ødegaard, Sigurd; Borfecchia, Elisa; Lillerud, Karl Petter; Groppo, Elena; Olsbye, Unni & Bordiga, Silvia (2018). SIMULTANEOUS OPERANDO XAS-FTIR FOR CO2 HYDROGENATION REACTION.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Bordiga, Silvia (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 hydrogenation reaction.
 • Lazzarini, Andrea; Kaur, Gurpreet; Gutterød, Emil Sebastian; Øien-Ødegaard, Sigurd; Lillerud, Karl Petter; Olsbye, Unni & Bordiga, Silvia (2018). Operando FT-IR spectroscopy for the study of Pd-functionalized UiO-67 for CO2 reduction.
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts.
 • Olsbye, Unni (2018). CO2 hydrogenation over Zr-MOF based catalysts (II).
 • Olsbye, Unni (2018). Karbonfangst og bruk Carbon Capture and Utilisation – CCU.
 • Olsbye, Unni (2018). Novel nanomaterials for a circular economy.
 • Olsbye, Unni (2018). Tailoring MOFs for CO2 hydrogenation.
 • Olsbye, Unni (2018). Understanding the selectivity of the Methanol to Hydrocarbons process at the molecular level.
 • Olsbye, Unni; Mortén, Magnus; Mentel, Lukasz; Lazzarini, Andrea; Pankin, Ilya; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Crocella, Valentina; Svelle, Stian & Lillerud, Karl Petter (2018). On the influence of catalyst acid strength in the Methanol to Hydrocarbons (MTH) and related reactions.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Berlier, Gloria; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2018). FOLLOWING O2-ACTIVATION OF CU-ZEOLITES WITH TIME-RESOLVED XAS.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Martini, Andrea; Lomachenko, Kirill A.; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2018). Methane to Methanol over Cu-Zeolites: Establishing Structure-Activity Relationships.
 • Pappas, Dimitrios; Borfecchia, Elisa; Dyballa, Michael Martin; Lomachenko, Kirill A.; Signorile, Matteo; Berlier, Gloria; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Svelle, Stian & Beato, Pablo (2017). Searching for the Active Sites Responsible for the CH4 to CH3OH Conversion over Cu-Chabazite Materials.
 • Berlier, Gloria; Borfecchia, Elisa; Negri, C; Bordiga, Silvia; Beato, Pablo; Lomachenko, Kirill A.; Pankin, Ilia; Lamberti, Carlo; Pappas, Dimitrios; Dyballa, Michael Martin; Olsbye, Unni & Svelle, Stian (2017). Comparing small and large pore Cu-zeolites for the partial oxidation of methane to methanol: an operando spectroscopic study.
 • De Wispelaere, Kristof; Martinez-Espin, Juan Salvador; Svelle, Stian; Beato, Pablo; Olsbye, Unni & Van Speybroeck, Véronique (2017). On the formation and special role of formaldehyde in the conversion of methanol into hydrocarbons.
 • Del Campo, Pablo; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter; Beato, Pablo & Svelle, Stian (2017). Improvement of the methanol-to-hydrocarbons catalytic performance for one-dimensional zeolites obtained by post-synthetic modifications.
 • Dyballa, Michael Martin; Arstad, Bjørnar; Pappas, Dimitrios; Svelle, Stian; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Bordiga, Silvia & Borfecchia, Elisa (2017). On the preparation of Cu-containing Zeolites - How to avoid comparing Apples to Oranges..
 • Espin, Juan Salvador Martinez; Olsbye, Unni; Beato, Pablo; Svelle, Stian & Willibrord, Ton Victor (2017). Mechanistic and Kinetic Investigations on the Role of Methanol and Dimethyl Ether in the Methanol-To-Hydrocarbons Reaction. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1887.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2017). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Gutterød, Emil Sebastian & Olsbye, Unni (2017). CO2 Hydrogenation over UiO-67-Pt Zr-MOFs.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Henry, Reynald; Redekop, Evgeniy & Olsbye, Unni (2017). Study of carbon dioxide reduction by cerium oxide with transient (TAP) pulse-response experiments. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 17. apr. 2019 12:08