Forskningssamarbeid

Instituttet har en sentral rolle innen flere langsiktig forpliktende allianser mellom MN-fakultetet og aktuelle forskningsinstitutter og kompetansemiljøer. Dette gir oss større fagmiljøer, høyere forskningskvalitet og tilgang til og god utnyttelse av tyngre forskningsinfrastruktur.

Gjennom systematisk samarbeid vil instituttet kunne lykkes bedre innen nasjonal og internasjonal forskning og innen FoU-samarbeid med næringsliv og forvaltning.

Birkeland-senteret

Samarbeid mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og UiO-MN om forskning og utdanning innen energi og materialteknologi. Formålet med samarbeidet er økt innovasjon og kommersiali¬sering, økt deltakelse i store nasjonale og internasjonale forsknings¬prosjekter samt bedre tilgang på forskningsinfrastruktur.

 

CIENS - forskningssenter for miljø og samfunn

CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter innenfor klima og miljø og Universitetet i Oslo.  Senteret er basert på felles faglige strategier, og har utarbeidet et felles forskningsprogram (CIENS Fagprogram - SACRE).  Rundt 500 personer er samlokalisert i et nytt bygg i Forskningsparken.

Nettside: www.ciens.no.

SINCIERE - Kinesisk-Norsk senter for Tverrfaglig Miljøforskning

SINCIERE er en åpen samarbeidsplattform mellom CAS / RCEES og CIENS / UiO for å fremme tverrfaglig og dermed policyrelevant miljøforskningssarbeid med Kina.

Les mer:   SINCIERE    Nettside: sinciere.rcees.ac.cn

 


 

Publisert 9. mars 2011 11:22 - Sist endret 4. juli 2019 11:14