Kontakt Kjemisk institutt

Studiehenvendelser

Studieadministrasjonen

Presse, publikum

Instituttleder Einar Uggerud

Kommunikasjonsrådgiver, Elina Melteig

Generelle henvendelser

Ekspedisjonskontoret, rom VU 18

Åpningstid:  kl. 09.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00  

 

E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no

Henvendelser i en nødsituasjon

Viktige telefonnummer

 

Instituttledelsen

Instituttleder Einar Uggerud                                                    

Kontorsjef  Line Altern Halvorsen Valbø

 

Epostlister og listestruktur

The overall list is alle@kjemi
It contains the following sub-lists:
 - ansatte@kjemi
 - emeriti@kjemi
 - mastergrad@kjemi
 - bachelor@kjemi
 - gjesteforskere@kjemi (guest researchers)
 - admin-sentere@kjemi
 
The main sub-list is of course ansatte@kjemi (all the employed).
It again contains the following:
 - vitenskap@kjemi (permanently employed researchers)
 - stipendiater@kjemi (PhD and PostDocs)
 - teknisk-adm@kjemi
 
 
Be specific!
 
So if you for instance want to include the employed and the master student, send your email to ansatte@kjemi and mastergrad@kjemi.
If you want to reach only the employed researchers, vitenskap@kjemi and stipendiater@kjemi will do.

 

Publisert 18. okt. 2010 11:44 - Sist endret 15. nov. 2019 14:39