Kontakt Kjemisk institutt

Studiehenvendelser

Studieadministrasjonen

Presse, publikum

Instituttleder Einar Uggerud

Kommunikasjonsrådgiver, Elina Melteig

Generelle henvendelser

Ekspedisjonskontoret, rom VU 18

Åpningstid:  kl. 09.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00  

 

E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no

Henvendelser i en nødsituasjon

Viktige telefonnummer

Instituttledelsen

Instituttleder Einar Uggerud                                                    

Kontorsjef  Line Altern Halvorsen Valbø

Epostlister og listestruktur

For å nå alle er den overordnede epostlisten:  alle@kjemi

Den listen inneholder følgende underlister:

 - ansatte@kjemi

 - emeriti@kjemi

 - mastergrad@kjemi

 - bachelor@kjemi

 - gjesteforskere@kjemi (guest researchers)

 - admin-sentere@kjemi

 

Listen for ansatte inneholder følgende inndeling og når ut til alle ansatte: 

 - vitenskap@kjemi (permanently employed researchers)

 - stipendiater@kjemi (PhD and PostDocs)

 - teknisk-adm@kjemi

 

Vær spesifikk!

 
Dersom du ønsker å sende til ansatte og masterstudenter er det beste at du velger nettopp ansatte@kjemi og mastergrad@kjemi, fremfor å sende til alle. 
 

 
Publisert 18. okt. 2010 11:44 - Sist endret 27. mars 2020 14:46