English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordelinger er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.  

Instituttet har utarbeidet en HMS-Håndbok som alle ansatte må forholde seg til.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Dei lokale arbeidsmiljøutvala skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt. 

HMS handbok (engelsk)

HMS-handboka viser korleis HMS arbeidet er organisert og dei rutinene som gjeld

Nødnummer

Vaktsentralen:
22 85 66 66

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Legevakt: 113