English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordelinger er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.  

Instituttet har utarbeidet en HMS-Håndbok som alle ansatte må forholde seg til.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO

22 85 66 66

 

Si ifra!

Covid-19 (koronaviruset)

Beredskapsplan

Beredskapsplanen for Kjemisk institutt beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er behov for krisehåndtering. 

 

HMS handbok (engelsk)

HMS-håndboken gir en samelt oversikt over roller og ansvar, og våre retningslinjer, samt dine rettighter og plikter knyttet til HMS regelverket.