English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordelinger er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.  

Instituttet har utarbeidet en HMS-Håndbok som alle ansatte må forholde seg til.

Nødnummer

Si ifra! 

Studenter:  

Ansatte:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO

22 85 66 66

 

Hvem skal du kontakt?

Beredskapplan 

 

Beredskapsplan

Beredskapsplan for Kjemisk institutt beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er behov for krisehåndtering. 

HMS handbok (engelsk)

HMS-håndboken gir en samelt oversikt over roller og ansvar, og våre retningslinjer, samt dine rettighter og plikter knyttet til HMS regelverket.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) skal jobbe for et godt arbeidsmiljø og er oppnevnt på grunnlag av Arbeidsmiljølovens § 7.1