English version of this page

HMS opplæring

Bachelor studenter

Bachelor studenter som deltar i laboratoriekurs skal få HMS opplæring gjennom MN fakultetet. HMS opplæringen består av laboratoriesikkerhet, brannvern, osv.

Studentene vil også få en 45 -minutters sikkerhets review den første dagen på laboratoriet.

Master studenter

Nye Master studenter deltar i HMS modulen KJM-MENA 4010. Studenter får informasjon om HMS regelverket, Kjemisk institutt sin HMS handbok, farlig avfall, gass flasker, strålevern og kjemiske eksperimenter. I tillegg får studentene opplæring i forskningsseksjonen/forskningsgruppen, spesifikk for laboratoriene og instrumentene de skal brukes.

Ansatte og gjesteforskere

Ansatte og gjesteforskere skal være kjent med Kjemisk insitutt sin HMS handbok og delta i HMS kurset før oppstart med arbeid på laboratoriet. Master studenter ved UiO som begynner i stilling som stipendiat må gjenta HMS opplæringen. To kurs tilbyrs hver vår og høst:

 • HMS-kurs: to (2) timers kurs der gjeldende sikkerhetsprosedyrer blir gjennomgått.
 • Brannvernkurs: to (2) timers brannvernkurs med brannslukkerøvelse.

Personer som starter arbeidet ved Kjemisk institutt utenfor semesterstart, vil få spesialopplæring av HMS -koordinatoren. En kan ikke begynne å jobbe i laboratoriet før sikkerhetskurset er fullført.
 
Følgende HMS opplæring er pålagt for alle nyansatte og gjesteforsker.

 • Les og være kjent med HMS handboka
 • Delta i HMS kurset ved Kjemisk institutt. Den gjennomføres hvert år i januar og august. For nyansatte og gjester som starter midt i semesteret, kontakt HMS koordinatoren for opplæring.
 • Brannvernkurs (kurset er 2 ganger i året, om våren og høsten). Ansatte skal gjenta brannvernkurset hver femte år.
 • Nettkurs:
  • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar (alle som jobber med kjemikalier)

  • Gass-sikkerhetskurs (alle som jobber med gasser)

  • Stoffkartotek - EcoOnline (alle som jobber med kjemikalier)

  • mer info om nettkursene finnes her

 • Aktivitetstilpasset opplæring i forskningsgruppene (ansvar: laboratorieansvarlig person)

I tillegg skal ansatte og gjester være kjent med "Standard Operation Procedures" (SOP), "Safe Jobb Analysis" (SJA) og "Risk assessment".

Videre er det anfalt at alle nyansatte og gjesteforsker går gjennom nettkursene

Du trenger ikke å ta eksamen for disse kursene, men det er anbefalt at du jobber gjennom de. Hvis du har spørsmål, kontakt HMS koordinatoren ved Kjemisk institutt.

 

 

 

Publisert 27. aug. 2021 12:54 - Sist endret 7. feb. 2022 08:06