Verdier og holdninger

Kulturen (definert som våre holdninger og vår adferd) og samspillet er avgjørende for å nå instituttets målsettinger.

Vi ønsker at vår kultur skal være preget av at alle ansatte og studenter tar et personlig ansvar for at regler og rutiner følges og ved det bidrar til et sikkert, trygt og godt arbeidsmiljø. Trakassering og uønsket adferd aksepteres ikke.

Kjemisk institutts spilleregler

Instituttet har kartlagt hvilke verdier og holdninger som betyr noe for oss og for vårt arbeidsmiljø, og har utarbeidet samspillsregler som er basert på:

  • en anerkjennelse for hverandres arbeids- og fagområder og
  • et ønske om tverrfaglig samarbeid
  • vi skryter av instituttet
  • vi har kunnskap om hverandre
  • vi gir tilbakemeldinger til hverandre
  • studentene er vår viktigste ressurs

Ansvar for HMS

Instituttleder har det overordnede ansvar for alle aspekter av HMS. Det betyr at instituttleder har ansvar for at virksomheten ved Kjemisk institutt drives forsvarlig og at lover og forskrifter blir fulgt. Instituttleder kan velge å deleger enkelte av arbeidsoppgavene til andre. Instituttet har egen HMS-koordinator og strålevernskoordinator som koordinerer generelt HMS- og strålevernsarbeid. Kontorsjef initierer og koordinerer arbeidet knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Alle ansatte og studenter har et personlig ansvar for at regler og rutiner følges og å bidra til et sikkert arbeidsmiljø.