English version of this page

Riskikoanalyse, SOP og SJA

SOP og SJA står for henholdsvis Standard Operation Procedure og Safe Job Analysis. SJA, er den del av en risikovurdering som skal gjøres før nye kjemiske forsøk settes i gang. Dette er beskrevet i HMS-håndboken til Kjemisk institutt (engelsk).

En SOP er en skriftlig prosedyre med risikovurdering og rutiner for avfallshåndtering. SJA er generelt en integrert del av en SOP. SJA identifiserer potensielle farer og beskriver hvordan man kan minimere risikoene. SJA er en del av risikovurderingen.

For alle arbeidsoppgaver hvor man arbeider med kjemikalier, biologiske faktorer, genmodifiserte organismer, forplantningsskadelige faktorer, støy, mekaniske vibrasjoner og/eller strålekilder skal man gjøre en risikovurdering beskrevet i en SOP.

SOP skal godkjennes av laboratorieansvarlig og kopi skal sendes til HMS-koordinator.

Alle SOP-er bør fortrinnsvis skrives på engelsk.

 

SOP - template (01/2022)

Tools for SOP (01/2022)

 

Har du spørsmål om risikovurdering, SOP og SJA, ta kontakt med din veileder eller HMS-koordinator.

De fleste forskningsseksjoner har SOPer tilgjengelig på gruppenettsidene deres.