Sikker jobb analyser (SJA) og SOPer, felles for KI

Sikker Jobb Analyse, SJA, er den del av en risikovurdering som skal gjøres før nye kjemiske forsøk settes i gang. Dette er beskrevet i HMS-håndboken til Kjemisk institutt (engelsk).

 

SOP-er felles for KI

Lokale SOP-er finner du på nettsiden til din enhet.

SOP og SJA-er på lokale enheter

Bioanalytisk kjemi

Biologisk kjemi

Miljøanalyse

Organisk kjemi

 

 

Skjema - maler

sikker-jobbanalyse-SJA-skjema.odt

risikovurdering-av-masteroppgave.odt

Publisert 15. mars 2011 10:17 - Sist endret 4. des. 2019 15:36