English version of this page

Miljøskaperprisen

I ti år har LAMU ved instituttet delt ut Miljøskaperprisen i Julelunsjen. 

Kjemisk institutt skal gi studenter og ansatte et godt, utfordrende og trygt miljø med ansvar, innflytelse og reelle utviklingsmuligheter. 

Kjemisk institutt skal ha UiOs beste arbeidsmiljø og bli brukt som eksempel til etterfølgelse.

Ett av tiltakene for å fremme denne målsettingen er opprettelsen av en miljøskaperpris. 

Kriterier

Miljøskaperprisen tildeles enkeltpersoner eller miljøer som inneværende år har bidratt til et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø. 

I vurderingen av kandidater til prisen vil det bli lagt vekk på at ett eller flere av kriteriene under er oppfylt: 

  • Gjør sine kolleger gode (personlige og/eller faglig)
  • Rollemodell for andre
  • Har tatt initiativ til miljøskapende aktiviteter
  • Inkluderende og raus i sitt daglige virke – både når det gjelder studenter og ansatte
  • Bygger ned barrierer mellom ulike miljøer og bidrar til bedre samarbeid på tvers
  • God ambassadør for KI (som arbeidsplass) utad
  • Skaper et godt arbeidsmiljø på KI
  • Bidrar i stor grad til at KI når de målene vi har satt oss

 

Miljøskaperprisen deles ut på instituttets julelunsj hvert år.  Alle ansatte kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes HMS-rådgiver. Forslagene vurderes i LAMU som har det endelige ansvaret for å innstille kandidater til prisen.

 

Tidligere vinnere:

Morten Berntsen, 2020
Elina Melteig, 2019
Øystein Foss, 2018
Marita Clausen, 2017
Vidar Blekastad, 2016
Marte Sofie Holmsen, 2015
Gloria Bostick, 2014
Bjørg I. Osvik, 2013
Harald Fjeld, 2012
Mari Alnes, 2010

 

Publisert 23. nov. 2020 11:31 - Sist endret 1. nov. 2021 09:52