English version of this page

Verneombud

Verneombudene er kontaktpersoner for ansatte og studenter i verne- og miljøsaker og skal ivareta deres interesser i slike saker.  Ledende verneombud koordinerer verneombudenes arbeid. Verneombudets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljølovens §6-2. Mer info om verneombudene på Universitetet finnes her.

Valgperiode: 1. november 2021 -  31. oktober 2023

Verneområde Verneombud Laboratorier tilknyttet verneområdet
Bioanalytisk kjemi Inge Mikalsen Ø116, Ø118, Ø122, Ø170
Biokjemi Flore Kersten VU35, VU58, VU66
Soft matter Thomas Daniel Vogelaar Ø178, Ø200, Ø204, Ø209, Ø212, Ø222
Miljøanalyse + kontorområdet Kjernekjemi Tomas Mikoviny V111, V115, V119, V154, V160, V166, VU32
Organisk kjemi + Katalyse laboratorier for organisk kjemi  Kristian Sørnes

Ø306, Ø308, Ø309, Ø312, Ø336, Ø201, Ø206, Ø208, Ø210, Ø211, Ø228, Ø232, Ø176, Ø310, Ø322, Ø332, Ø334,

Ø224, Ø234, Ø236, Ø302, Ø328, Ø330
Katalyse (unntatt laboratorier med organisk kjemi).

Evgeniy Redekop

ØK29, ØK30/24
ØU59, ØU61, ØU63, ØU84, ØU88, Ø174

Funksjonelle uorganiske materialer Veronica Killi ØK16/18, ØK17, ØK19, ØK21, ØK23, ØK 25, ØK27, ØK30, ØK32, ØK38, ØK40, ØK42, ØK44, ØK48, ØK52, ØK58, ØU16, ØU18, ØU20, ØU24, ØU26, ØU28, ØU30, ØU34, ØU38, Ø131, Ø133, Ø140, Ø142, Ø150, Ø161, Ø166
Verkstedene Behzad Foroughinejad E-Lab, IT, glassblåsing
Sentrallager+ administrasjon

Magda Grabska-Makulus

 
Seksjon for Elektrokjemi i forskningsparken. Athanasios Chatzitakis 22:058, 22:059, 22:061, 22:062, 22:103, 22:164, 22:167
Laboratorieundervisningssalene +auditoriene Sharmala Aravinthan

Fysikk 187, 189
Ø103, Ø106, Ø109, Ø149/153, ØU12, ØU14, ØU15, MK30, MU23

Skolelaboratoriet Karoline Fægri VU27, V252
Teoretisk kjemi Simen Reine V244, V 252, V250

Laboratoriene ved åmrodet Kjernekjemi har ingen eget verneombud. Disse laboratoriene er dekket av strålevernkoodinatoren. 

Ledende verneombud: Simen Reine

Vara: Tomas Mikoviny

 

Publisert 3. mars 2011 15:23 - Sist endret 30. juni 2022 14:29