English version of this page

Verneombud

Verneombudene er kontaktpersoner for ansatte og studenter i verne- og miljøsaker og skal ivareta deres interesser i slike saker.  Ledende verneombud koordinerer verneombudenes arbeid. Verneombudets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljølovens §6-2. Mer info om  verneombudene på Universitetet finner her.

Valgperiode: 2019 - 2021

Verneområde Verneombud
Bioanalytisk kjemi Marita Clausen
Biomolekyler mm Henrik Vinther Sørensen
Soft matter Josefine Eilsø Nielsen
Miljøvitenskap Tomas Mikoviny
Syntese + Katalyses laboratorier for organisk kjemi + polymerkjemi’s lokaler i østfløy Dirk Petersen
Katalyse (unntatt laboratorier med organisk kjemi).

Sigurd Øien-Ødegaard

Georgios Kalantzopoulos

Funksjonelle uorganiske materialer Jesper Bennetsen
Verkstedene Behzad Foroughinejad
Sentrallager+ administrasjon

Magda Grabska-Makulus

Seksjon for Elektrokjemi og Strukturfysikk i forskningsparken.

Tor Svendsen Bjørheim

Laboratorieundervisningssalene +auditoriene Massoud Kaboli
Skolelaboratoriet Karoline Fægri
Teoretisk kjemi Simen Reine

Ledende verneombud: Behzad Foroughinejad.

Publisert 3. mars 2011 15:23 - Sist endret 15. mai 2020 14:06