English version of this page

Beredskap

Sikkerhet og beredskap ved Kjemisk institutt.

Krisehenvendelser

Ved akutte henvendelser ringer du nødnummer. Ved øvrige uhell og kriser skal du ringe vakt-og alarmsentralen ved

UiO på 22 85 66 66 (døgnbemannet telefon).

 

Beredskapsplan for Kjemisk institutt beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser for hvor det er behov for krisehåndtering.

Nødnummer

Brannvesen:    110

Politi:               112

Ambulanse:     113

Husk å si hvem du er, hvor du er og hva som har skjedd.

 

Vakt- og alarmsentralen (UiO) 22 85 66 66

 

Beredskapsgruppen på Kjemisk institutt

Instituttleder Einar Uggerud

47 60 22 09
Kontorsjef Line Altern Halvorsen Valbø 93 66 13 30
Teknisk sjef Bjørn C. Helland-Hansen 91 14 79 74
HMS koordinator Eva Kathrin Lang 90 70 34 71
Ledende verneombud Behzad Foroughinejad 99 04 05 95

 

Se også: 

 

Lovverk:

  • Hovedtariffavtalen § 17
  • Arbeidsmiljøloven § 10 nr. 3