Dokumenter og skjema

Skjema relatert til HMS.       Se også: HMS på fakultetet.

Undermappe: Feltarbeid

 

Berører din forskning personvern? Bruker du humane celler? 

Da bør du sette deg inn i rutinebeskrivelser og skjema for helseforskning.

Sist endret 22. aug. 2019 09:59 av Selvea Antoun
Sist endret 8. nov. 2013 14:34 av johnv@uio.no
Sist endret 16. mars 2011 12:53 av johnv@uio.no
Sist endret 10. juni 2011 14:57 av johnv@uio.no
Sist endret 4. mars 2011 12:29 av johnv@uio.no
Sist endret 4. mars 2011 12:29 av johnv@uio.no
Sist endret 12. aug. 2019 16:57 av Selvea Antoun