Studentorganisasjoner

Logo for Proton kjemiforeningen med et bilde av en Erlend-meyer kolbe
Publisert 11. mars 2011 11:34

Proton er kjemistudentenes sosialforening. Fester, filmfremvisninger, spillkvelder, hytteturer, grilling og liknende arrangementer avholdes jevnlig.