Kjemisk Fagutvalg

Styret Høsten 18

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er kontaktorgan mellom studentene og instituttet og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU høsten 2018

  • Sørge for at både KJMB- og MENA-studenter blir representert og hørt opp mot ledelsen
  • Finne en skikkelig måte å videreføre Prof. Teaching Excellence på
  • Vaffeldag
  • Eksamensverksted
  • Fortsette å jobbe med forbedring av informasjon til søknad på mastergrad
  • Få instituttet til å gi alle forskningsgruppene en egen side på UiO sine nettsider
  • Vektlegge undervisning ved ansettelse på instituttet (KITU)
  • Jobbe for at vi får tilbake Alkymisten i drift, ved å få på plass den nye døren. 
  •  Kjøpe ny sofa til Sosialrommet
  • Jobbe for at "@alle-eposter" minimeres. 

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved Kjemisk institutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Reglement for lesesalplass

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Fronter, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her: IT-Ressurser

Kontortid
Kontortiden er vedtatt av styret til å avsluttes. Vi er alltid på kontoret vårt, V190 på Kjemisk Institutt. Kommer du innom, hjelper vi deg gjerne med hva enn det skulle være. 

Styret

Leder:

Stine Roén

Nestleder:

Kristoffer Flem Grimstvedt

Økonomiansvarlig:

Melika Kashani

Sekretær:

Knut Eikill Stave

Styremedlemmer:

Elise Mohr-Skogan

Mohamed Sheik Mohomud Ismail

Keerthana Balashankar

Adrian Baade

Erlend Tiberg North

Haider Abbas

 

 

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:

Stine Roén og Kristoffer Flem Grimstvedt

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):

Elise Mohr-Skogan

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):

Mohamed Sheik Mohomud Ismail

Tilsettingsutvalget:
Stine Roén

Øvrige ansvarsområder

Bokskapansvarlig:
Keerthana Blashankar

Labfrakkansvarlig:
Erlend Tiberg North

Lesesalsansvarlig:
Erlend Tiberg North

Webansvarlig:

Elise Mohr-Skogan

Foredragsansvarlig:

Haider Abbas

Sosialromansvarlig:

Melika Kashani

Vaffelansvarlig:

Adrian Baade

Mentoransvarlig

Adrian Baade

Musikkromsansvarlig

Knut Eikill Stave

Postmester

Haider Abbas