Kjemisk Fagutvalg

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er kontaktorgan mellom studentene og instituttet og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU våren 2018

  • Videreføre Prof. Teaching Excellence
  • Vaffeldag
  • Eksamensverksted
  • Fortsette å jobbe med forbedring av informasjon til søknad på mastergrad
  • Få instituttet til å gi alle forskningsgruppene en egen side på UiO sine nettsider
  • Vektlegge undervisning ved ansettelse på instituttet (KITU)
  • Oppussing av Alkymisten i samarbeid med linjeforeningene Menageriet og Proton
  • Forsamlingen (Allmøte): Supplere fellesområdene med diverse utstyr

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved Kjemisk institutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Reglement for lesesalplass

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Fronter, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her: IT-Ressurser

Kontortid
Onsdag 12.15 - 14.00

Styret

Leder:

Stine Roén

Nestleder:

Kristoffer Flem Grimstvedt

Økonomiansvarlig:

Erika Lynn Gray

Sekretær:

Aslak Roalkvam Skåra

Styremedlemmer:

Elise Mohr-Skogan

Mohamed Sheik Mohomud Ismail

Erik Konradsen

 

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:

Stine Roén og Kristoffer Flem Grimstvedt

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):

Elise Mohr-Skogan

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):

Mohamed Sheik Mohomud Ismail

Tilsettingsutvalget:
Stine Roén

Øvrige ansvarsområder

Bokskapansvarlig:
Erik Konradsen

Labfrakkansvarlig:
Kristoffer Grimstverdt

Lesesalsansvarlig:
Aslak Roalkvam Skåra

Webansvarlig:
Stine Roén

Foredragsansvarlig:

Mohamed Sheik Mohomud Ismail

Sosialromansvarlig:
Elise Mohr-Skogan

Vaffelansvarlig:
Elise Mohr-Skogan

Mentoransvarlig

Erika Lynn Gray

Musikkromsansvarlig

Stine Roén

Postmester

Mohamed Sheik Mohomud Ismail