Kjemisk Fagutvalg

Bilde av Kjemisk Fagutvalg for høst 2020. Fagutvalget er kledd i labfrakker og er totalt 7 personer.
Kjemisk Fagutvalg våren 2021

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er kontaktorgan mellom studentene og instituttet og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU 2021

  • Sørge for at både KJMB- og MENA-studenter blir representert og hørt opp mot ledelsen
  • Prof. Teaching Excellence
  • Vaffeldag
  • Arrangere eksamensverksted + promotering med vafler
  • Arrangere "Livet etter studiene"
  • Forhåpentligvis arrangere bachelorsermoni og sommerfest
  • Skaffe en møtehammer

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved Kjemisk institutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Reglement for lesesalplass

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Canvas, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her: IT-Ressurser

Kontakt

Fagutvalget:
fagutvalget@kjemi.uio.no

 

Leder:
Elias Anderssen Dalan

c.e.a.dalan@kjemi.uio.no

97494548

Kontortid

Kontortiden ble vedtatt avsluttet høsten 2018. Vi er alltid på kontoret vårt, V190 på Kjemisk Institutt. Kommer du innom, hjelper vi deg gjerne med hva enn det skulle være. 

Fagutvalget

Leder:
Elias Anderssen Dalan

Nestleder:
Jon Ole Laugerud

Økonomiansvarlig:
Melika Kashani

Sekretær:
Hannah Merlan Anor

Styremedlemmer:
Vivian Nhu Y Cao

Sahra Abukar Ahmed 

Håkon Sjøvik Olsen

Aleks Borisov Karabelyov

Keerthana Balashankar

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:
Jon Ole Laugerud og Elias Anderssen Dalan

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):
Melika Kashani

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):
Hannah Anor

Utdanningsutvalget:

Melika Kashani

Tilsettingsutvalget:
Keerthana Balashankar

MAKE-styret:
Sahra Ahmed

Øvrige ansvarsområder

Øvrige ansvarsområder

Bokskapansvarlig:
Vivian Nhu Y Cao

Labfrakkansvarlig:
Håkon Sjøvik Olsen

Lesesalsansvarlig:
Keerthana Balashankar

Webansvarlig:
Christian Elias Anderssen Dalan 

Foredragsansvarlig:
Sahra Abukar Ahmed

Sosialromsansvarlig:
Aleks Karabelyov

Vaffelmeister:
Aleks Karabelyov

Mentoransvarlig:
Keerthana Balashankar

Musikkromsansvarlig:
Christian Elias Anderssen Dalan

Postmester:
Jon Laugerud 

Alkymistansvarlig:
Jon Laugerud