Kjemisk Fagutvalg

Bilde av Kjemisk Fagutvalg 2020. Fagutvalget er kledd i labfrakker og er totalt 7 personer.

Kjemisk Fagutvalg våren 2020

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er kontaktorgan mellom studentene og instituttet og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU 2020

 • Sørge for at både KJMB- og MENA-studenter blir representert og hørt opp mot ledelsen
 • Prof. Teaching Excellence
 • Vaffeldag
 • Eksamensverksted
 • "Livet etter studiene"
 • Bachelorseremoni
 • Være synlig i Fadderuka
 • Labfrakk pimping
 • Jobbe med emneevaluering
 • Skaffe en møtehammer
 • Innkjøp av flere planter til studentområdet
 • Jobbe videre for å gjenåpne Alkymisten, ved å få på plass den nye døren
 • Finne en løsning på "generisk kompetanse" for masterstudenter.

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved Kjemisk institutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Reglement for lesesalplass

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Canvas, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her: IT-Ressurser

Kontakt

Fagutvalget:
fagutvalget@kjemi.uio.no

Leder:
Keerthana Balashankar
keerthab@student.matnat.uio.no
48512280

 

Kontortid
Kontortiden ble vedtatt avsluttet høsten 2018. Vi er alltid på kontoret vårt, V190 på Kjemisk Institutt. Kommer du innom, hjelper vi deg gjerne med hva enn det skulle være. 

Fagutvalget

Leder:
Keerthana Balashankar

Nestleder:
Christian Elias Anderssen Dalan

Økonomiansvarlig:
Melika Kashani

Sekretær:
Hannah Merlan Anor

Styremedlemmer:
Daniela Bejan

Vivian Nhu Y Cao

Sahra Abukar Ahmed 

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:
Keerthana Balashankar og Christian Elias Anderssen Dalan

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):
Daniela Bejan

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):
Keerthana Balashankar

Tilsettingsutvalget:
Stine Roén

MAKE-styret:
Hannah Anor

Øvrige ansvarsområder

Bokskapansvarlig:
Vivian Nhu Y Cao

Labfrakkansvarlig:
Hannah Merlan Anor

Lesesalsansvarlig:
Christian Elias Anderssen Dalan

Webansvarlig:
Hannah Merlan Anor & Daniela Bejan

Foredragsansvarlig:
Melika Kashani

Sosialromansvarlig:
Keerthana Balashankar

Vaffelmeister:
Sahra Abukar Ahmed

Mentoransvarlig:
Melika Kashani

Musikkromsansvarlig:
Christian Elias Anderssen Dalan

Postmester:
Christian Elias Anderssen Dalan