English version of this page

Katalyse

Katalyseseksjonen, 14.09.2018 

Bli med i gruppen! Master oppgave, PhD, PostDoc,...

Vår visjon: Rasjonell design av nye og forbedrede katalysatorer basert på fundamental mekanistisk innsikt

Om seksjonen

Forskningsseksjonen er bredt sammensatt for trinnvis å kunne oppfylle vår overnevnte visjon.

Seksjonen fokuserer på

  • Metallorganisk syntese og karakterisering av nye, homogene katalysatorer
  • Heterogenisering av metallorganiske komplekser og utvikling av nye mikroporøse strukturer (MOF og zeotype materialer)
  • Mekanismeforståelse gjennom eksperimentelle og teoretiske studier av homogene og heterogene prosesser

Kontakt

Seksjonsleder: Stian Svelle

Administrativt: Kathrin Lang 22 85 40 22

Besøksadresse:

Sem Sælandsvei 26, N-0371 Oslo


Postadresse:

Kjemisk Insitutt Universitetet i Oslo Postboks 1033, Blindern N - 0315 Oslo

Deltakere