Evgeniy Redekop

Researcher
Bilde av Evgeniy  Redekop
English version of this page
Telefon +47 22855451
Rom ØU40
Brukernavn

Det overordnede målet med forskningen min er å avdekke de molekylære mekanismene som ligger til grunn for bærekraftsrelevante katalytiske reaksjoner og å utnytte denne kunnskapen til å lede utviklingen av nye nanostrukturerte materialer. Min primære eksperimentelle metodikk er avhengig av tidsoppløste, forstyrrelsesforbedrede teknikker innen katalytisk kinetikk (TAP) og in situ spektroskopi (AP-XPS, IR, XAS). Eksperimentelle studier kombineres med flerskala modellering for å oppnå omfattende forståelse av relevante fysisk-kjemiske fenomener gjennom streng datatolkning. Spesifikke katalytiske reaksjoner og materialer av interesse inkluderer for tiden zeolitt- og MOF-katalysert alkenomdannelse, metall- og oksydkatalysert hydrogenering av karbondioksid, samt selektive oksidasjonsreaksjoner på bimetalloverflater og komplekse metalloksider. I takt med applikasjonsdrevet forskning undersøker vi de grunnleggende aspektene ved dynamiske prosesser i reaksjons- / diffusjonssystemer og utvikler neste generasjons verktøy for materialkarakterisering.

Emneord: Catalysis, SMN, Chemistry, Energy

Utvalgte publikasjoner

Andrey Shavorskiy, Esko Kokkonen, Evgeniy Redekop, Giulio D’Acunto, Joachim Schnadt & Jan Knudsen, Time-Resolved APXPS with Chemical Potential
Perturbations: Recent Developments at the MAX IV Laboratory, Synchrotron Radiation News, 2022, 35:3, 4-10, DOI: 10.1080/08940886.2022.2082166

Vladyslav Shostak, Evgeniy Redekop, and Unni Olsbye, Parametric sensitivity analysis of the transient adsorption-diffusion models for hydrocarbon transport in microporous materials, Catalysis Today, 2022, DOI: 10.1016/j.cattod.2022.05.050

Evgeniy A. Redekop, Gregory S. Yablonsky, and John T. Gleaves, Truth is, we all are transients: A perspective on the time-dependent nature of reactions and those who study them, Catalysis Today, 2022, DOI: 10.1016/j.cattod.2022.05.026

Juan I. Mirena, Evgeniy Redekop, Hilde Poelman, Nadadur Veeraraghavan Srinath, Denis Constales, Guy B. Marin, Gregory S. Yablonsky, John T. Gleaves, and Vladimir V. Galvita, Shadowing Effect in Catalyst Activity: Experimental Observation, ACS Cata., 2022, 12, 5455−5463, DOI: 10.1021/acscatal.2c00818

Evgeniy Redekop, Hilde Poelman, Matthias Filez, Ranjith Ramachandran, Jolien Dendooven, Christophe Detavernier, Guy Marin, Unni Olsbye, and Vladimir Galvita, Aligning time-resolved kinetics (TAP) and surface spectroscopy (AP-XPS) for a more comprehensive understanding of ALD-derived 2D and 3D model catalysts, Faraday Discuss., 2022, 236, 485-509, DOI: 10.1039/D1FD00120E

Magnus Mortén, Tomás Cordero-Lanzac, Pieter Cnudde, Evgeniy A. Redekop, Stian Svelle, Veronique van Speybroeck, Unni Olsbye, Acidity effect on benzene methylation kinetics over substituted H-MeAlPO-5 catalysts, J. Catal., 2021, 404, 594-606, DOI:  10.1016/j.jcat.2021.11.002

Javier Narciso, Enrique V. Ramos-Fernandez, José J. Delgado-Marín, Christopher W. Affolter, Unni Olsbye, Evgeniy A. Redekop, New route for the synthesis of Co-MOF from metal substrates, Micropor. Mesopor. Mat., 2021, 324, 111310, DOI: 10.1016/j.micromeso.2021.111310

David S. Wragg, Georgios N. Kalantzopoulos, Dimitrios K. Pappas, Irene Pinilla-Herrero, Daniel Rojo-Gama, Evgeniy Redekop, Marco Di Michiel, Pablo Beato, Lars F. Lundegaard, Stian Svelle, Mapping the coke formation within a zeolite catalyst extrudate in space and time by operando computed X-ray diffraction tomography, J. Catal., 2021, 401, 1-6, DOI: 10.1016/j.jcat.2021.07.001

Evgeniy A. Redekop, Niclas Johansson, Esko Kokkonen, Samuli Urpelainen, Felipe Lopes da Silva, Mikko Kaipio, Heta-Elisa Nieminen, Foqia Rehman, Ville Miikkulainen, Mikko Ritala, and Unni Olsbye, Synchronizing gas injections and time-resolved data acquisition for perturbation-enhanced APXPS experiments, Review of Scientific Instruments, 2021, 92, 044101, DOI: 10.1063/5.0039957

Pieter Cnudde, Evgeniy A Redekop, Weili Dai, Natale G. Porcaro, Michel Waroquier, Silvia Bordiga, Michael Hunger, Landong Li, Unni Olsbye, Veronique Van Speybroeck, Experimental and theoretical evidence for promotional effect of acid sites on the diffusion of alkenes through small‐pore zeolites, Angew Chem Int Ed., 2021, DOI: 10.1002/anie.202017025

Sigurd Øien-Ødegaard, Calliope Bazioti, Evgeniy A. Redekop, Øystein Prytz, Karl Petter Lillerud, Unni Olsbye, A toroidal Zr70 oxysulfate cluster and its diverse packing structures, Angew Chem Int Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202010847

Maria Kalyva, Martin F. Sunding, Annette E. Gunnæs, Spyros Diplas, and Evgeniy A. Redekop, Correlation between surface chemistry and morphology of PtCu and Ptnanoparticles during oxidation-reduction cycle, Appl. Surf. Sci. 532 (2020) 147369, DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.147369

Evgeniy A. Redekop, Andrea Lazzarini, Silvia Bordiga, Unni Olsbye, A temporal analysis of products (TAP) study of C2-C4 alkene reactions with a well-defined pool of methylating species on ZSM-22 zeolite, J. Catal., 2020, 385, 300-312, DOI: 10.1016/j.jcat.2020.03.020

Ping Liu, Evgeniy A. Redekop, Xiang Gao, Wen-Chi Liu, Unni Olsbye, Gabor A. Somorjai, Oligomerization of Light Olefins Catalyzed by Brnsted-Acidic Metal Organic Framework-808, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 29, 11557-11564, DOI: 10.1021/jacs.9b03867

Matthias Filez, Evgeniy A. Redekop, Jolien Dendooven, Ranjith K. Ramachandran, Eduardo Solano, Unni Olsbye, Bert M. Weckhuysen, Vladimir V. Galvita, Hilde Poelman, Christophe Detavernier, Guy B. Marin, Formation and Functioning of Bimetallic Nanocatalysts: The Power of Xray Probes, Angew Chem Int Ed., 2019, DOI: 10.1002/anie.201902859

Christian Reece, Evgeniy A. Redekop, Stavros Karakalos, Cynthia M. Friend, and Robert. J. Madix, Crossing the great divide between single-crystal reactivity and actual catalyst selectivity with pressure transients, Nature Catalysis, 2018, 1, 852859

Matthias Filez, Hilde Poelman, Evgeniy A. Redekop, Vladimir V. Galvita, Konstantinos Alexopoulos, Maria Meledina, Ranjith K. Ramachandran, Jolien Dendooven, Christophe Detavernier, Gustaaf VanTendeloo, Olga V. Safonova, Maarten Nachtegaal, Bert M. Weckhuysen, Guy B. Marin, Kinetics of Lifetime Changes in Bimetallic Nanocat-alysts Revealed by Quick X-ray Absorption Spectroscopy, Angew Chem Int. Ed., 2018, 57, 12430-12434

Stephanie Saerens, Maarten Sabbe, Vladimir V. Galvita, Evgeniy A. Redekop, Marie-Franoise Reyniers, Guy B. Marin, The positive role of hydrogen on the dehydrogenation of propane on Pt(111), ACS Catal., 2017, 7, 74957508

Evgeniy A. Redekop, Stephanie Saerens, Vladimir V. Galvita, Isabel Prieto Gonzlez, Maarten Sabbe, Vitaliy Bliznuk, Marie-Franoise Reyniers, Guy B. Marin, Early stages in the formation and burning of graphene on a Pt/Mg(Al)Ox dehydrogenation catalyst: A temperature- and time-resolved study, J. Cat., 2016, 344, 482-495

Gregory S Yablonsky, Evgeniy A Redekop, Denis Constales, John T Gleaves, Guy B. Marin, Rate Reactivity Model: A New Theoretical Basis for Systematic Kinetic Characterization of Heterogeneous Catalysts, Int. J. Chem. Kinet., 2016, 48(6), 304-317

Matthias Filez, Evgeniy A Redekop, Vladimir V Galvita, Hilde Poelman, Maria Meledina, Stuart Turner, Gustaaf Van Tendeloo, Alexis T Bell, Guy B Marin, The role of hydrogen during PtGa nanocatalyst formation, PCCP, 2016, 18(4), 3234-3243

Matthias Filez, Evgeniy A. Redekop, Hilde Poelman, Vladimir V. Galvita, Maria Meledina, Stuart Turner, Gustaaf Van Tendeloo, Alexis T Bell, Guy B Marin, One-pot synthesis of Pt catalysts based on layered double hydroxides: an application in propane dehydrogenation , Catal. Sci. Tech., 2016, 6, 1863-1869

Stanislas M. Pietrzyk, Evgeniy A. Redekop, Gregory S. Yablonsky, Guy B. Marin, Precise kinetic measurements and spatial uniformity of catalytic beds, Chem. Eng. Sci., 2015, 134, 367373

Matthias Filez, Evgeniy A. Redekop, Hilde Poelman, Vladimir V. Galvita, Guy B. Marin, Advanced Elemental Characterization during PtIn Catalyst Formation by Wavelet Transformed X-ray Absorption Spectroscopy, Anal. Chem., 2015, 87(6), 35203526

Matthias Filez, Evgeniy Redekop, Hilde Poelman, Vladimir Galvita, Ranjith Ramachandran, Jolien Dendooven, Christophe Detavernier, Guy B. Marin, Unravelling the formation of Pt-Ga alloyed nanoparticles on calcined Ga-modi ed hydrotalcites by in situ XAS, ACS Chem. Mater., 2014, 26, 5936-5949

Evgeniy A. Redekop, Vladimir V. Galvita, Hilde Poelman, Vitaliy Bliznuk, Christophe Detavernier, and Guy B. Marin, Delivering a Modifying Element to Metal Nanoparticles via Support: PtGa Alloying during the Reduction of Pt/Mg(Al,Ga)Ox Catalysts and Its E ects on Propane Dehydrogenation, ACS Catal., 2014, 4 (6), 1812-1824

Evgeniy A. Redekop, Gregory S. Yablonsky, Denis Constales, Palghat A. Ramachandran, John T. Gleaves, Guy B. Marin, Elucidating complex catalytic mechanisms based on transient pulse-response kinetic data, Chem. Eng. Sci., 2014, 110

Evgeniy A. Redekop, Gregory S. Yablonsky, Vladimir V. Galvita, Denis Constales, Rebecca Fushimi, John T. Gleaves, and Guy B. Marin, Momentary Equilibrium in Transient Kinetics and Its Application for Estimating the Concentration of Catalytic Sites, Ind. Eng. Chem. Res., 2013, 52 (44), 15417-15427

Evgeniy Redekop, Gregory Yablonsky, Denis Constales, Palghat Ramachandran, Catherine Pherigo, John Gleaves, The Y-Procedure methodology for the interpretation
of transient kinetic data: Analysis of irreversible adsorption, Chem. Eng. Sci., 2011, 66, 6441-6452

Xiaolin Zheng, Gabriel M. Veith, Evgeniy Redekop, Cynthia Lo, Gregory Yablonsky, John T. Gleaves, Oxygen and CO Adsorption on Au/SiO2 Catalysts Prepared
by Magnetron Sputtering: The Role of Oxygen Storage, Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49 (21), 10428-10437

Colin P. White, Janet Braddock-Wilking, Joyce Y. Corey, Evgeniy Redekop, et al., Activation of Group 14 El-H Bonds at Platinum(0), Organometallics, 2007, 26,
1996-2004

 

Publisert 13. mai 2015 10:17 - Sist endret 14. okt. 2022 10:33

Prosjekter

Forskergrupper