English version of this page

Kjemisk Livsvitenskap – Biomolekyler, Bio-inspirerte Materialer og Bioanalytisk Kjemi

Ved Bio3 møter biokjemi materialkjemi. Vi er interessert i molekylære interaksjoner og cellesignalering - i friske celler og når man blir syke. Seksjonen er med på flere satsningsområder ved fakultetet.

Vi er gode på å studere hvordan medisiner og antibiotika kan pakkes inn i nanopartikler med polymer- og peptidkjemi, å karakterisere interaksjoner med cellemembran-modeller ved hjelp av spredningsmetoder, å identifisere forbindelser i celler og vesikler ved help av analytisk kjemi, og på å analysere høyoppløste 3D-strukturene til proteiner, andre organiske molekyler og deres interaksjoner ved hjelp av krystallografi.

Medlemmene av vår seksjon nyter et godt arbeidsmiljø og et spennende, interdisiplinært arbeidsfelt, hvor ingen spørsmål er for dumme.

Hvem er vi

Professor Ute Krengel (proteinkrystallografi; leder)

Professor Elsa Lundanes (analytisk kjemi; nestleder)

Professor Carl Henrik Gørbitz (Leder for satsingen UiO: Livsvitenskap)

Førsteamanuensis Steven R. H. Wilson (bioanalytisk kjemi)

Førsteamanuensis Reidar Lund (soft matter og spredningsteknikker)

Professor Emeritus Bo Nyström 

Førstelektor Hans-Petter Hersleth

Gruppeleder Nicolina Seculic (NCMM)

Gruppeleder Irep Gözen (NCMM)

Post docs, PhD-studenter, M.Sc.-studenter og prosjektstudenter

Masteroppgaver og Prosjektoppgaver

Vi kan tilby Masteroppgaver innen bioanalytisk kjemi, soft matter, polymerkjemi, biofysikalsk kjemi, molekylærbiologi og proteinkjemi. Vi tilbyr også prosjektoppgaver for bachelorstudenter (KJM3010 og KJM3020) innen fagområdene beskrevet over. Det er fordelaktig å ha tatt kurs i molekylærbiologi og/eller proteinkjemi for noen av oppgavene. Vi anbefaler at alle som er interessert i master- eller prosjektoppgave hos oss tar direkte kontakt med de enkelte veilederne for å høre mer om hvilke muligheter som til en hver tid finnes.

Jobbmuligheter

De fleste av våre kandidater har fått jobb i industri (særlig legemiddelfirmaer), eller  instituttsektoren, offentlig forvaltning, på alle nivåer i utdanningssektoren. Eller har du lyst å gå videre til PhD?

 

Publisert 8. juli 2016 08:03 - Sist endret 23. sep. 2020 13:44