English version of this page

Bioanalytisk kjemi

I bioanalytisk kjemi (BACH) utvikles avanserte kromatografiske og spektrometriske teknikker, som brukes i bl.a. for diagnostikk og legemiddelutvikling.

Forskere som jobber sammen og smiler

Studenter og forskere jobber sammen på BACH for å utvikle teknologi for bedre helse.

Hva gjør vi?

Vår gruppe arbeider med å utvikle ny teknologi som brukes til måling og identifisering av stoffer som f.eks. er relevante for å oppdage sykdom. I tillegg kan slik teknologi bidra til å forstå en sykdom bedre, slik at den kan behandles mer effektivt.

Vår spesialitet er bruk og utvikling av miniatyrisert kromatografi, som er spesielt godt egnet til å analysere svært begrensede prøvemengder, for eksempel stamceller, spinalvæske eller små vevsprøver. Vi legger også stor vekt på at våre metoder er automatiserbare, da slike systemer er mere effektive, presise og mindre utsatte for kontaminering og menneskelige feil.

Prosjekter og samarbeid

BACH er partnere i tverrfaglige prosjekter for å bedre helse:

Organ-on-a-chip and nano-devices (CHIP) (konvergensmiljø, UiO:Life Science)

Integrated technologies for tracking organoid morphogenesis (ITOM) (konvergensmiljø, UiO:Life Science)

Hybrid technology Hub (HTH) (Senter for fremragende forskning, NFR)

National network of Advanced Proteomics Infrastructure (NAPI, NFR)

I tillegg har vi en rekke samarbeid med Oslo Universitetsykehus (OUS) og internasjonale samarbeid om brystkreft. 

Vi er også aktive formidlere av vår forskning. Hør gjerne på Steven fortelle om forskningen på organoider på Abels Tårn og les mer om Hannes forskning på brystkreft her.

Hanne Røberg-Larsen er leder av BACH.

Studere hos oss?

 

Aktuelle masteroppgaver

Masteroppgavene til våre studenter har høy kvalitet, og arbeidet blir ofte inkludert i internasjonale forskningstidskrifter. Se her og her for eksempler.

Vi har også i nyere tid fått tildelt midler for studentaktiv forskning som tillater våre studenter å drive og formidle  forskning på et internasjonalt nivå.

Vi er medlemmer av et senter for fremragende forskning (SFF) som heter Hybrid Technology Hub (HTH). I dette senteret utvikles det lab-dyrkede mini-organer («organoider»), Organoider er et alternativ til dyreforskning i legemiddelutvikling. Vi trenger studenter til å lage metoder for å måle på hvordan leverorganer bryter ned legemidler, da dette vil forutsi hvordan en pasient vil reagere på de samme stoffene. Hovedinstrument vil være væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS). Dette er et samarbeidsprosjekt med OUS og Folkehelseinstituttet.


Også i HTH, trenger vi studenter til å måle på lipider i leverorganoider, da disse stoffene kan f.eks. indikere om en lever er i ferd med å bli syk. Dette er et samarbeidsprosjekt med OUS og internasjonale partnere (ENOR-nettverket). Hovedinstrument vil være miniatyrisert væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS).


Vi trenger studenter til å videreutvikle metoder for nyfødt-screening på Rikshospitalet. Metoden brukes til å avdekke medfødte sykdommer hos nyfødte, for å kunne igangsette behandling så fort som mulig. Hovedinstrument vil være væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS), og tar sted på OUS.
Biomedisinske prøver blir stadig mindre og mere komplekse. Til dette trenger vi studenter som kan utvikle ultrafølsom teknologi for å måle f.eks. én og én kreftcelle. Hovedinstrument vil være miniatyrisert væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS) og egendesignede kromatografikolonner. Dette er et samarbeidsprosjekt med nasjonale partnere innen sykehus/forskning (NAPI).

Masterstudentens hverdag

Våre masterstudenter jobber tett med veiledere på prosjektene i et team. Vi har det veldig hyggelig på lab´en, og miljøet er preget av samarbeid og at vi hjelper hverandre til å nå våre mål.

Masterstudenter kan velge mellom å for eksempel bare jobbe med tekniske oppgaver, eller mer anvendte oppgaver, gjerne slik at studenter har opphold både hos oss og hos andre grupper (for eksempel på på Rikshospitalet).

Hva kan du bli?

Studenter fra vår gruppe er ettertraktet, da det er behov for gode analytikere. Jobbplasser kan inkludere sykehus, industri, dopingtest-laboratorier, KRIPOS, Folkehelseinstituttet, osv. osv.

Mange av våre studenter går videre med forskningsarbeid. For eksempel, les om Ingvild som tar doktorgrad på Oxford University.

Hvem er vi?

Førsteamanuensis Hanne Røberg-Larsen (Leder), hanne.roberg-larsen@kjemi.uio.no, Kontor: Ø127

Professor Steven Ray Wilson, stevenw@kjemi.uio.no, Kontor: Ø123

Vi vil gjerne møte deg, høre om dine ambisjoner og svare på spørsmål du har!

 

 

Publisert 6. juli 2012 10:33 - Sist endret 6. des. 2021 09:19