English version of this page

Bioanalytisk kjemi

I bioanalytisk kjemi utvikles avanserte kromatografiske og spektrometriske teknikker for bestemmelse av organiske forbindelser i prøver som kreftceller, stamceller, blod, vann, jord, og luft. 

Bioanalyse krever avansert utstyr og kvalifiserte personer. Foto: Tore Vehus

Hva gjør vi?

Vår gruppe arbeider med å utvikle ny teknologi som brukes til måling og identifisering av stoffer som f.eks. er relevante for å oppdage sykdom. I tillegg kan slik teknologi bidra til å forstå en sykdom bedre, slik at den kan behandles mer effektivt.

Vår spesialitet er bruk og utvikling av miniatyrisert kromatografi, som er spesielt godt egnet til å analysere svært begrensede prøvemengder, for eksempel stamceller, spinalvæske eller små vevsprøver. Eksempler på teknologi som utvikles er åpne væskekromatografi-kolonner koblet med massespektrometri, som er svært følsomt, og tillater oss å måle på flere tusen stoffer om gangen. Vi legger også stor vekt på at våre metoder er automatiserbare, da slike systemer er mere effektive, presise og mindre utsatte for kontaminering og menneskelige feil.

Selv om vi først og fremst er utviklere av teknologi, har vi tette, fler-disiplinære samarbeid innenfor kreftforskning, forskning på tuberkulose, miljøproblemstillinger og utvikling av nye legemidler og organ-on-a-chip. Vi arbeider derfor med nye målemetoder av mange typer stoffer, som metabolitter, proteiner, miljøskadelige stoffer og nye typer legemidler, som monoklonale antistoffer.

Studere hos oss?

Studere ved Bioanalytisk kjemi

Prosjekter

Untargeted NMR metabolomics of Glioblastoma

Organ-on-a-chip and nano-devices (CHIP) (konvergensmiljø)

Hybrid technology Hub (HTH) (Senter for fremragende forskning)

Les mer

Forskningsgruppens historie

 

Publisert 6. juli 2012 10:33 - Sist endret 12. okt. 2020 08:12