English version of this page

Kjemisk Livsvitenskap – Biomolekyler, Bio-inspirerte Materialer og Bioanalytisk Kjemi

Ved Bio3 møter biokjemi materialkjemi. Vi er interessert i molekylære interaksjoner, biomembraner og cellesignalering, som vi analyserer med en rekke forskjellige teknologier. Seksjonen er med på flere satsningsområder ved fakultetet.

Vi er gode på å studere hvordan medisiner og antibiotika kan pakkes inn i nanopartikler med polymer- og peptidkjemi; å karakterisere interaksjoner med cellemembranmodeller ved hjelp av mikrofluidikk og spredningsmetoder; å identifisere forbindelser i celler og vesikler ved hjelp av analytisk kjemi; og på å analysere høyoppløste 3D-strukturene til proteiner, andre organiske molekyler og deres interaksjoner ved hjelp av krystallografi og andre strukturbiologiske teknikker. Teknologiutvikling er en viktig del av vår ekspertise. De studerte molekylene er metabolitter, (glyko)lipider, proteiner og andre (bio)polymerer samt nye materialer inspirert av naturen.

Medlemmene av vår seksjon nyter et godt arbeidsmiljø og et spennende, interdisiplinært arbeidsfelt.

Masteroppgaver og Prosjektoppgaver

Vi kan tilby Masteroppgaver innen bioanalytisk kjemi, "soft matter", polymerkjemi, biofysikalsk kjemi, molekylærbiologi og proteinkjemi. Vi tilbyr også prosjektoppgaver for bachelorstudenter (KJM3010, KJM3020 og KJM3030) innen fagområdene beskrevet over. Det er fordelaktig å ha tatt kurs i molekylærbiologi og/eller proteinkjemi for noen av oppgavene. Vi anbefaler at alle som er interessert i master- eller prosjektoppgaver hos oss tar direkte kontakt med de enkelte veilederne for å høre mer om hvilke muligheter som finnes til en hver tid.

Potensielle veiledere er Hanne Røberg-Larsen & Steven R. H. Wilson (bioanalytisk kjemi); Alessia Battigelli, Irep Gözen & Reidar Lund (Biosoft matter); and Nikolina Sekulic, Hans-Petter Hersleth & Ute Krengel (Biokjemi/strukturbiologi).

Ta kontakt for mer informasjon!

Bærekraftsmålene

3 God helse og livskvalitet, 4 God utdanning, 5 Likestilling mellom kjønnene, 7 Ren energi til alle, 9 Industri, innovasjon og infrastruktur. Les også om Bio3´s Abelone M. Tislevoll, vinner av UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave!

Jobbmuligheter

De fleste av våre kandidater har fått jobb i industri (særlig legemiddelfirmaer), eller i instituttsektoren, i offentlig forvaltning, eller i utdanningssektoren, på alle nivåer. - Eller har du lyst å gå videre til PhD?

Publisert 8. juli 2016 08:03 - Sist endret 26. jan. 2022 09:04