English version of this page

Teoretisk kjemi

Vi utvikler og anvender beregningsmetoder til å forstå, fortolke og forutsi ny kjemi, fysikk og biologi til molekyler i komplekse miljøer.

Bildet kan inneholde: produkt, organisme, gjøre, terrestrisk plante, skråningen.

Om seksjonen

Vi studerer molekylære systemer fra noen få til milliarder av atomer, både fri og i vekselvirkning med ytre krefter, fra mekaniske deformasjoner til ultra-raske laser pulser og ultra-sterke magnetfelter, i prosesser med varighet fra attosekunder til millisekunder. De teoretiske metodene følger en multiskala-strategi som kombinerer kvante- og klassisk dynamikk med statistiske metoder og maskinlæring. Vi anvender metodene til å studere atomer og små molekyler i sterke elektromagnetiske felter, organometallisk katalyse, biologiske og bløte materialer, og porøse materialer. Seksjonen driver også med eksperimentell forskning relater til kjemisk reaktivitet og reaksjonsdynamikk ved hjelp av massespektrometri og sonokjemiske teknikker.

 

Våre forskningtemaer

  • Teori og metodeutvikling
  • Spektroskopiske prosesser
  • Ekstreme omgivelser
  • Kjemiske transformasjoner
  • Multifase systemer

 

Senter for fremragende forskning - SFF

For mer informaskon om Teroretisk kjemi, vår pågående prosjekter osv. se Hylleraas-senteret

 

Bærekraftsmålene

Vår forskning bidrar til å nå følgende av FNs bærekraftsmål: 

3 God helse og livskvalitet, 4 God utdanning,  7 Ren energi til alle, 

 

 

 

Studere hos oss? Masteroppgaver og Prosjektoppgaver

Ved interesse om masteroppgave eller bachelor prosjektoppgave ta kontakt med en av våre potensielle veiledere.

Potensielle veiledere er: Trygve Helgaker, Thomas Bondo Pederson, Michele Cascella, Erik Ingemar Tellgren, David Balcells, Ainara Nova, Simen Kvaal

 

Emner på master og PhD nivå

KJM4310 – Fysikalsk kjemi III - Statistisk termodynamikk for kjemi 
KJM5600 – Kvantekjemi 
KJM5631 – Multi-Scale Molecular Modeling
KJM9600 – Kvantekjemi
KJM9631 – Multi-Scale Molecular Modeling 
KJM9620 – Topics from Quantum Chemistry

 

Seminar

Tema for forskningsgruppens seminarer berører ulike aspekter relatert til gruppens forskning, og vil for tiden bli holdt på Zoom.

 

 

Publisert 25. mai 2012 14:11 - Sist endret 15. feb. 2022 11:32

Kontakt