Kvantekjemiske linker

Kvantekjemiske programmer vi er med på å utvikle

DALTON Programpakke for beregning av molekylære statiske og dynamiske egenskaper.

DIRAC Programpakke for relativistiske beregninger.

Andre programpakker

GAMESS-US

GAMESS-UK

Gaussian

Accelrys

MOLPRO

MOLCAS

Q-Chem

Aces

LUCIA Jeppe Olsens FCI kode.

MIDAS Ove Christiansens molekulærdynamikk og simulering kode.

Nyttig software

Mathematica

Maple, Theorist, Expressionist

Nyttige linker for kvantekjemikere

Basis sett Gaussian basis sett bestillings skjema.

MPI Message Passing Interface (MPI) for parallelle beregninger.

NOTUR Det norske supercomputerprogrammet - Norwegian High Performance Computing Consortium (NOTUR).

UiO SCG Supercomputersenteret ved Universitet i Oslo - Scientific Computing Group (SCG).

NTNU HPC Supercomputerprosjektert ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - High Performance Computing (HPC).

ChemFinder Verktøy for å finne kjemiske data.

NIST Kjemisk nettbok.

Diverse

Apollon Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo

Norges forskningsråd

Molecular Electronic- Structure Theory Bok laget av Trygve Helgaker, Poul Jorgensen og Jeppe Olsen

Kontakter

Utah Gruppe for teoretisk kjemi ved the University of Utah (Salt Lake City).

Aarhus Gruppe for teoretisk kjemi ved Universitetet i Aarhus.

Publisert 25. mai 2012 14:13 - Sist endret 4. des. 2019 15:32