Kristin Hubred Nygård

Rådgiver - Ansatte SMN
Bilete av Kristin Hubred Nygård
English version of this page
Telefon +47 22852879
Rom 3203
Brukarnamn
Besøksadresse Gaustadalleen 23A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområde

Forskningsadministrasjon

 • Forskerstøtte for LENS (seksjon for halvlederfysikk)
 • Kontaktpunkt for søknader til nye forskningsprosjekter til EU, NFR og andre. 
  • Søknadsbudsjettering
 • Kontaktpunkt for eksternt finansierte prosjekter 
  • årlige rapporteringer, økonomisk oppfølging, kontakt med andre samarbeidspartnere, kontakt med personal vedrørende tilsettinger, sluttrapportering og arkivering
 • Administrativ støtte for nasjonal infrastruktur NorFab ved UiO
  • LIMS bookingsystem
  • Fakturering
 • Bestiller til Forskerboligkontoret for SMN
 • Reisebestilling
 • Arrangementer og seminarer
 • Innkjøper på SMN og Fysisk Institutt
 • Publisist på LENS' og SMNs nettsider
Emneord: SMN, TeamSMN, LENS, NorFab, Forskningsadministrasjon
Publisert 11. mars 2020 09:09 - Sist endra 22. sep. 2022 10:44