English version of this page

Tilsette - Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

 

 

Lista inneheld 98 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Aarholt, Thomas Magnus Postdoktor t.m.aarholt@smn.uio.no SMN, EELS, ZIRLO, FUNDAMeNT
Affolter, Chris +47 22858266 chris.affolter@smn.uio.no
Amedi, Salah Vitenskapelig assistent salah.amedi@kjemi.uio.no
Amundsen, Monika Stipendiat - Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi monika.amundsen@smn.uio.no
Andersen, Håkon Forsker hakon.andersen@kjemi.uio.no
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bathen, Marianne Etzelmüller m.e.bathen@fys.uio.no SMN
Bazioti, Kalliopi Forsker kalliopi.bazioti@smn.uio.no
Bergum, Kristin Forsker +47 22840937 kristin.bergum@smn.uio.no
Bjørheim, Tor Svendsen t.s.bjorheim@kjemi.uio.no SMN
Bonkerud, Julie julie.bonkerud@smn.uio.no SMN
Boström, Mathias mathias.bostrom@smn.uio.no
Both, Kevin Gregor Stipendiat k.g.both@smn.uio.no
Brennhagen, Anders Stipendiat 46947610 anders.brennhagen@smn.uio.no Batterier, Nanoteknologi, Elektrokjemi
Cavallo, Carmen Forsker carmen.cavallo@smn.uio.no
Chatzitakis, Athanasios Forsker +47 45150893 (mob) 45150893 athanasios.chatzitakis@smn.uio.no
Clark, Daniel daniel.clark@smn.uio.no SMN
Cordero Lanzac, Tomas Forsker t.c.lanzac@smn.uio.no katalyse, SMN, kjemi
Cui, Xuemei Førstekonsulent +47 22840664 +47 45171229 xuemei.cui@smn.uio.no
Das, Supti Forsker supti.das@kjemi.uio.no
Dayaghi, Amir Masoud Forsker +47 22840657 a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN
Dyballa, Michael Martin +47 55856694 m.m.dyballa@smn.uio.no SMN
Firth, Daniel Postdoctoral Research Fellow daniel.firth@smn.uio.no Katalyse, SMN, Kjemi
Fjellvåg, Asbjørn Slagtern Stipendiat +47 22855562 a.s.fjellvag@smn.uio.no
Fjellvåg, Ingrid Marie Bakke Stipendiat i.m.b.fjellvag@smn.uio.no