Tilsette - Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

 

 

Lista inneheld 115 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Aarholt, Thomas Forsker thomas.aarholt@smn.uio.no SMN, EELS, ZIRLO, FUNDAMeNT
Ahoba-Sam, Christian Forsker christian.ahoba-sam@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, Økonomi, Strategi, Årsplan, HMS, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Betaling, Ansettelser
Ayedh, Hussein Postdoktor +47-22840937 hussein.ayedh@smn.uio.no
Azarov, Alexander Forsker +47-22852840 alexander.azarov@smn.uio.no SMN
Bakke, Ingrid Marie Bergh Stipendiat imbakke@student.matnat.uio.no
Bakken, Vebjørn Konstituert direktør +47-22857072 +47-45458107 (mob) vebjorn.bakken@kjemi.uio.no Studier
Baldissera, Gustavo gustavo.baldissera@smn.uio.no
Barakzehi, Marjan marjan.barakzehi@smn.uio.no
Bazioti, Kalliopi Postdoktor kalliopi.bazioti@smn.uio.no
Berland, Kristian kristian.berland@smn.uio.no
Bhoodoo, Chidanand Avdelingsingeniør 41326909 (mob) +47-41326909, Office : +47-22840942 chidanand.bhoodoo@fys.uio.no SMN
Bianchini, Federico Postdoktor federico.bianchini@smn.uio.no SMN
Bjørheim, Tor Svendsen Forsker t.s.bjorheim@kjemi.uio.no SMN
Bondevik, Tarjei Stipendiat 476 06 320 tarjei.bondevik@smn.uio.no
Bonkerud, Julie Stipendiat julie.bonkerud@smn.uio.no SMN
Borfecchia, Elisa Postdoktor elisa.borfecchia@smn.uio.no Katalyse, kjemi, SMN
Boström, Mathias mathias.bostrom@smn.uio.no
Buono, Carlo Postdoktor carlo.buono@smn.uio.no SMN, Katalyse, kjemi
Celis Salazar, Paula Juliana Postdoktor p.j.c.salazar@smn.uio.no SMN
Chatzitakis, Athanasios Eleftherios Forsker +47-45150893 (mob) 45150893 a.e.chatzitakis@smn.uio.no
Chavan, Sachin Maruti +47-22855451 s.m.chavan@kjemi.uio.no
Clark, Daniel Postdoktor daniel.clark@smn.uio.no SMN
Cui, Xuemei Førstekonsulent +47-22840664 +47 45171229 xuemei.cui@smn.uio.no
Dayaghi, Amir Masoud Postdoktor a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN