English version of this page

Tilsette - Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

 

 

Lista inneheld 104 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Aarholt, Thomas Postdoktor thomas.aarholt@smn.uio.no SMN, EELS, ZIRLO, FUNDAMeNT
Ahmed, Sahra Abukar s.a.ahmed@kjemi.uio.no
Alnes, Mari Endresen Kontorsjef +47 911 71 834 m.e.alnes@smn.uio.no
Amedi, Salah Bra Vitenskapelig assistent s.b.amedi@kjemi.uio.no
Amedjkouh, Yani Leo Vitenskapelig assistent y.l.amedjkouh@kjemi.uio.no
Amundsen, Monika Stipendiat - Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi monika.amundsen@smn.uio.no
Andersen, Håkon Forsker hakon.andersen@kjemi.uio.no
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bathen, Marianne Etzelmüller m.e.bathen@fys.uio.no SMN
Bazioti, Kalliopi Forsker kalliopi.bazioti@smn.uio.no
Bergum, Kristin Forsker +47 22840937 kristin.bergum@smn.uio.no
Bonkerud, Julie Student julie.bonkerud@smn.uio.no SMN
Borgersen, Jon Stipendiat jon.borgersen@fys.uio.no SMN
Both, Kevin Gregor Stipendiat k.g.both@smn.uio.no
Brennhagen, Anders Stipendiat 46947610 anders.brennhagen@smn.uio.no Batterier, Nanoteknologi, Elektrokjemi
Cavallo, Carmen Forsker carmen.cavallo@smn.uio.no
Chatzitakis, Athanasios Forsker +47 45150893 (mob) 45150893 athanasios.chatzitakis@smn.uio.no
Cordero Lanzac, Tomas Forsker t.c.lanzac@smn.uio.no katalyse, SMN, kjemi
Cui, Xuemei Førstekonsulent +47 22840664 xuemei.cui@medisin.uio.no
Das, Supti Forsker supti.das@kjemi.uio.no
Dayaghi, Amir Masoud Forsker +47 22840657 a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN
Farzad, Alireza Ghanbari Student a.g.farzad@kjemi.uio.no
Finsrud, Jenny Marie Wamstad Student j.m.w.finsrud@fys.uio.no
Firth, Daniel Postdoctoral Research Fellow daniel.firth@smn.uio.no Katalyse, SMN, Kjemi
Fjellvåg, Asbjørn Slagtern Stipendiat +47 22855562 a.s.fjellvag@smn.uio.no